1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (09/01-12/01)
08-01-2019

Chuỗi Sự Kiện Tuần (09/01-12/01)


Nạp Tích Lũy

Thời gian:
 • 00:00 ngày 09/01 - 23:59 ngày 12/01
Phạm vi:
 • S1 - S95
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc tích lũy đủ mốc sẽ nhận Rương Đá Lv7 và các phần thưởng vô cùng hấp dẫn.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30  
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*2
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đột Phá Đơn*20
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới*10 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đột Phá Đơn*50
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*5
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Túi Mảnh Đỏ 3*25 Rương Đá Lv5*1 Thược Dược*1
1200 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 Rương Đá Lv5*2 Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*1 Đột Phá Đơn*300
3000 Đá Thức Tỉnh*50 Thiên Nhân Lệnh*10 Đột Phá Đơn*500
4000 Túi Mảnh Đỏ 3*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Túi Mảnh Đỏ 3*100 Rương Đá Lv7*1 Đá Thức Tỉnh*100


Nạp ngọc 1 lần (Nạp định mức)

Thời gian:
 • 00:00 ngày 09/01 - 23:59 ngày 12/01
Phạm vi:
 • S1 - S95
Nội Dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc đạt mốc sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng nhé!
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Đột Phá-N.Vật*3 Rương Bạc*3 Mỗi ngày 1 lần
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Đột Phá-N.Vật*5 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
30 Thiên Nhân Lệnh*2 Đá Đột Phá-N.Vật*7 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
60 Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Đột Phá-N.Vật*10 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
150 Thiên Nhân Lệnh*4 Đá Đột Phá-N.Vật*15 Rương Bạc*7 Mỗi ngày 1 lần
300 Thiên Nhân Lệnh*5 Đá Đột Phá-N.Vật*20 Rương Bạc*7 Mỗi ngày 1 lần
450 Thiên Nhân Lệnh*6 Đá Đột Phá-N.Vật*30 Rương Bạc*10 Mỗi ngày 1 lần
750 Thiên Nhân Lệnh*7 Đá Đột Phá-N.Vật*40 Rương Bạc*15 Mỗi ngày 1 lần


Nạp Ngọc Khuyến Mãi Mừng Ngày Học Sinh - Sinh Viên

Thời gian:
 • 00:00 ngày 09/01 - 23:59 ngày 10/01
Phạm vi:
 • S1 - S95
Nội dung:
 • Trong thời gian sự kiện, Chủ nhân nạp Ngọc Khuyến mãi thêm 20% vàng và túi mảnh đỏ 3, công trạng
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 1 Vàng*12 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Công Trạng*3000
15 1 Vàng*30 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Công Trạng*3000
30 1 Vàng*60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Công Trạng*5000
60 1 Vàng*120 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Công Trạng*5000
150 1 Vàng*300 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Công Trạng*7000
300 1 Vàng*600 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Công Trạng*7000
450 1 Vàng*900 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Công Trạng*10000
750 1 Vàng*1500 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Công Trạng*12000


Nạp liên tiếp 4 ngày mỗi ngày 30 Ngọc

Thời gian:
 • 00:00 ngày 09/01 - 23:59 ngày 12/01
Phạm vi:
 • S1 - S95
Nội dung:
Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp liên tiếp 1 ngày 30 Ngọc 1 Đá Thức Tỉnh*10 Thiên Nhân Lệnh*2 Vàng*100
Nạp liên tiếp 2 ngày 30 Ngọc 1 Đá Thức Tỉnh*10 Thiên Nhân Lệnh*2 Vàng*100
Nạp liên tiếp 3 ngày 30 Ngọc 1 Đá Thức Tỉnh*20 Thiên Nhân Lệnh*3 Vàng*200
Nạp liên tiếp 3 ngày 30 Ngọc 1 Đá Thức Tỉnh*30 Thiên Nhân Lệnh*4 Vàng*300


Shop Giảm Giá

Thời gian:
 • 00:00 ngày 09/01 - 23:59 ngày 12/01
Phạm vi:
 • S1 - S95
Lưu ý:
 • Trong thời gian sự kiện sẽ không reset các mốc mỗi ngày
Nội dung:
Điều kiện Giá Phần Thưởng   Giới hạn
Nạp 6 Ngọc Vàng*200 (Giá gốc: 300 Vàng) Túi Mảnh Đỏ 3*5 Rương Bạc*5 10
Nạp 15 Ngọc Vàng*195 (Giá gốc: 300 Vàng) Túi Mảnh Đỏ 3*5 Rương Bạc*5 10
Nạp 150 Ngọc Vàng*1200 (Giá gốc: 2400 Vàng) Đá Luyện Tinh*50 Đột Phá Đơn*50 5
Nạp 300 Ngọc Vàng*2500 (Giá gốc: 4000 Vàng) Đột Phá Đơn*500 Rương Bạc*20 6
Nạp 300 Ngọc Vàng*1450 (Giá gốc: 2900 Vàng) Đá Tinh Luyện*50 Đột Phá Đơn*50 5
Nạp 450 Ngọc Vàng*899 (Giá gốc: 1400 Vàng) Đá Đột Phá-N.Vật*20 Rương Bạc*20 10
Nạp 750 Ngọc Vàng*6565 (Giá gốc: 7290 Vàng) Rương Đá Lv7*1 Rương Bạc*20 1Tầm Bảo Các

Thời gian:
 • 00:00 ngày 09/01 - 23:59 ngày 12/01
Phạm vi:
 • S1 - S95

Đổi Tùy Tùng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 09/01 - 23:59 ngày 12/01
Phạm vi:
 • S1 - S95
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng để đổi mảnh tùy tùng theo từng mốc VIP ạ!
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 3 Vàng*525 Mảnh Hoa Mộc Lan*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1039 Mảnh Hoa Mộc Lan*20 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1559 Mảnh Hoa Mộc Lan*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1559 Mảnh Hoa Mộc Lan*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2599 Mảnh Hoa Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2500 Mảnh Hoa Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2400 Mảnh Hoa Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Phan An*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Phan An*10 3 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Phan An*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Phan An*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Phan An*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Phan An*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Phan An*50 1 lần mỗi ngày

Đổi Ngoại Hình Tùy Tùng

Thời gian
 • 00:00 ngày 09/01 - 23:59 ngày 12/01
Phạm vi
 • S1 - S95
Nội dung
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng để đổi ngoại hình tùy tùng xinh đẹp theo từng mốc VIP nhé!
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn Note
VIP 0 Vàng*3888 La-Tuyết Ca Hành 1 lần trong suốt sự kiện Skin Hoa Mộc lan
VIP 0 Vàng*888 Tố-Tiêu Tương Thán 1 lần trong suốt sự kiện Skin Lâm Đại Ngọc
VIP 0 Vàng*888 Tố-Kiếm Ảnh Mịch*1 (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện Skin Kinh Kha
VIP 0 Vàng*888 Tố-Tán Âm Vân*1 (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện Skin Địch Nhân Kiệt
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Phù Sinh Tiết (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện Skin Uyển Nhi
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Tư Hoa Niên (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện Skin Phan An
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Tướng Tiến Tửu (Lam)*1 1 lần trong suốt sự kiện Skin Lý Bạch
VIP 0 Vàng*21888 Cẩm-Kiếm Tâm*1 (Đỏ) 1 lần trong suốt sự kiện Skin Tống Ngọc


Đổi Vật Phẩm

Thời gian:
 • 00:00 ngày 09/01 - 23:59 ngày 12/01
Phạm vi:
 • S1 - S95
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng để đổi phần thưởng theo từng mốc VIP ạ!
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*50 EXP Đơn-Cao*10, Rương Bạc*1 5 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*250 Thiên Nhân Lệnh*1, Rương Bạc*2 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Công Vụ Lệnh*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*160 Lệnh Tạo Mới*10 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*300 Đột Phá Đơn*50, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*499 Xuất sắc*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*170 Túi mảnh cam 4*10, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1199 Hoàng Gia Tiễn*1 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*899 Đá Thức Tỉnh*20 3 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2199 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*2099 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*1999 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày


Hoàn Thành Nhiệm Vụ Nhận Thưởng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 09/01 - 23:59 ngày 12/01
Phạm vi:
 • S1 - S95
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân vào "Hoạt động" và hoàn thành các "Nhiệm vụ hạn giờ" sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn tương ứng bên dưới:
Điều kiện Thưởng  Giới hạn
Trêu ghẹo 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 5 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 7 lần Lệnh Tạo Mới*5 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 3 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*30000 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 5 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 10 lần Lệnh Tạo Mới*3 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 5 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 10 lần Đột Phá Đơn*10 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Reset mỗi ngày

Giảm Giá Khu Quà

Thời gian:
 • 00:00 ngày 09/01 - 23:59 ngày 12/01
Phạm vi:
 • S1 - S95
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại Khu Quà sẽ có rất nhiều phần vật phẩm giảm giá ạ!
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Quà Đá tấn Công 188 Đá Tấn Công Lv6*1, Qàu Đá Quý Lv3*2, Bạc*120000 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Đá Phòng Thủ 188 Đá Phòng Thủ Lv6*1, Qàu Đá Quý Lv3*2, Bạc*120000 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 28 Đột Phá Đơn*100, EXP Đơn-Cao*10, Rương Hồn Ngọc-Tím*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Giá Trị 68 Đột Phá Đơn*300, EXP Đơn-Cao*20, Rương Hồn Ngọc-Cam*10, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Hào Hoa 218 Đột Phá Đơn*500, EXP Đơn-Cao*100, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*30, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*20 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 648 Đột Phá Đơn*1500, EXP Đơn-Cao*350, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*50, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*100 Mỗi ngày 5 lần

Quà Mừng Ngày Học Sinh, Sinh Viên

Thời gian:
 • 00:00 ngày 09/01 - 23:59 ngày 12/01
Phạm vi:
 • S1 - S95
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, đăng nhập mỗi ngày Chủ Nhân có thể dùng 1 vàng để đổi các phần quà
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*1 Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*3 Rương Bạc*3 Reset mỗi ngày
VIP 1 Vàng*1 Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*3 Rương Bạc*5 Reset mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1 Thiên Nhân Lệnh*2 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Rương Bạc*10 Reset mỗi ngày


Hãy cùng bạn bè Tiến Cung và trở thành Chủ Nhân của 360mobi Mộng Hoàng Cung ngay hôm nay:
 #MongHoangCung#NgoiSaoHoangCung2 #360mobiMongHoangCung