1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (08/06-10/06)
07-06-2019

Chuỗi Sự Kiện Tuần (08/06-10/06)

NẠP NGỌC TÍCH LŨY
Thời gian: 08/06-10/06
Phạm vi: S1-S131
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc đạt các mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30 Vé Tăng Tốc Tầm Bảo*1
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Thức Ăn Ngũ Cốc*5
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đột Phá Đơn*20
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Thức Ăn Ngũ Cốc*5
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đột Phá Đơn*50
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Thức Ăn Ngũ Cốc*5
450 Chả Cá*10 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Phá Cảnh Ngọc*25 Rương Đá Lv5*1 Thược Dược*1
1200 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv5*2 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Phá Cảnh Ngọc*50 Rương Đá Lv6*1 Nước Uống Mùa Hè*10 Đột Phá Đơn*300
3000 Đá Thức Tỉnh*50 Thiên Nhân Lệnh*10 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Đột Phá Đơn*500
4000 Phá Cảnh Ngọc*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Nước Uống Mùa Hè*10 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Phá Cảnh Ngọc*100 Rương Đá Lv7*1 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Đá Thức Tỉnh*100

NẠP NGỌC KHUYẾN MÃI 40% VÀNG
Thời gian: 08/06-10/06
Phạm vi: S1-S131
Nạp Ngọc đúng mốc sẽ nhận được Khuyến Mãi 40% vàng và phần thưởng tương ứng mốc đó.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 1 Vàng*24 Thiên Nhân Lệnh*1 Phi Tinh Sa*2
15 1 Vàng*60 Thiên Nhân Lệnh*1 Phi Tinh Sa*2
30 1 Vàng*120 Thiên Nhân Lệnh*2 Phi Tinh Sa*3
60 1 Vàng*240 Thiên Nhân Lệnh*3 Phi Tinh Sa*4
150 1 Vàng*600 Thiên Nhân Lệnh*4 Phi Tinh Sa*5
300 1 Vàng*1200 Thiên Nhân Lệnh*5 Phi Tinh Sa*6
450 1 Vàng*1800 Thiên Nhân Lệnh*6 Phi Tinh Sa*8
750 1 Vàng*3000 Thiên Nhân Lệnh*7 Phi Tinh Sa*10

NẠP 20K MỖI NGÀY- TẶNG THỜI TRANG "ĐÔNG LUYẾN"
Thời gian: 08/06-10/06
Phạm vi: S1-S131
Trong thời gian sự kiện, nạp từ 20K mỗi ngày để nhận được các quà tặng hấp dẫn dưới đây.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp 1 Ngọc Thời Trang Đông Luyến (Trị giá: 88 Ngọc) Hoa Linh Lan Tiên*1 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Trong suốt sự kiện chỉ 1 lần duy nhất
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 Đá Thức Tỉnh*10 Thiên Nhân Lệnh*1 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 30 Ngọc Vàng*300 Mảnh Uyển Nhi*20 Thiên Nhân Lệnh*2 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 60 Ngọc Vàng*300 Mảnh Uyển Nhi*50 Thiên Nhân Lệnh*4 Mỗi ngày 1 lần

NẠP 30 NGỌC LIÊN TIẾP 3 NGÀY
Thời gian: 08/06-10/06
Phạm vi: S1-S131
Trong thời gian sự kiện, nạp 30 NGỌC trong 3 ngày liên tục để nhận được các quà tặng hấp dẫn bên dưới.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp liên tiếp 1 ngày 30 Ngọc Thiên Nhân Lệnh*5 Mông Lung*1 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3 1
Nạp liên tiếp 2 ngày 30 Ngọc Thiên Nhân Lệnh*10 Mông Lung*1 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3 1
Nạp liên tiếp 3 ngày 30 Ngọc Thiên Nhân Lệnh*15 Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server) Rương Đá Nhanh Nhẹn*5 1

NẠP NGỌC ĐÚNG MỐC
Thời gian: 08/06-10/06
Phạm vi: S1-S131
Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp ngọc đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng từ sự kiện.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Phá Cảnh Ngọc*3 Rương Đá Phòng Thủ*3 Đá Bích Tỷ*3 Mỗi ngày 1 lần
15 Phá Cảnh Ngọc*5 Rương Đá Phòng Thủ*5 Đá Bích Tỷ*5 Mỗi ngày 1 lần
30 Phá Cảnh Ngọc*7 Rương Đá Phòng Thủ*7 Đá Bích Tỷ*5 Mỗi ngày 1 lần
60 Phá Cảnh Ngọc*10 Rương Đá Phòng Thủ*10 Đá Bích Tỷ*5 Mỗi ngày 1 lần
150 Phá Cảnh Ngọc*15 Rương Đá Phòng Thủ*15 Đá Bích Tỷ*7 Mỗi ngày 1 lần
300 Phá Cảnh Ngọc*20 Rương Đá Phòng Thủ*20 Đá Bích Tỷ*7 Mỗi ngày 1 lần
450 Phá Cảnh Ngọc*25 Rương Đá Phòng Thủ*25 Đá Bích Tỷ*10 Mỗi ngày 1 lần
750 Phá Cảnh Ngọc*30 Rương Đá Phòng Thủ*30 Đá Bích Tỷ*15 Mỗi ngày 1 lần

TIÊU VÀNG TÍCH LŨY-TẶNG THỜI TRANG "HOA VŨ"
Thời gian: 08/06-10/06
Phạm vi: S1-S131
Trong thời gian sự kiện, tổng tích lũy tiêu vàng đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
150 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Đá Bích Tỷ*1 Thiên Nhân Lệnh*1
300 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Phân Bón*3 Thiên Nhân Lệnh*1
600 Túi Mảnh Đỏ 3*7 Thức Ăn Gia Súc*2 Thiên Nhân Lệnh*1
1500 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thức Ăn Hảo Hạng*2 Thiên Nhân Lệnh*3
3000 Rương Đá Nhanh Nhẹn*20 Đá Bích Tỷ*2 Thiên Nhân Lệnh*3
7500 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Thiên Nhân Lệnh*5 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server)
10000 Thời Trang Cam Hoa Vũ*1 Trứng Thú Cưng-Truyền*1 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server)
15000 Nước Uống Mùa Hè*10 Thiên Nhân Lệnh*5 Đá Bích Tỷ*5
25000 Mảnh Thái Bình Công Chúa*150 Kết Tinh Thú Cưng*40 Đá Bích Tỷ*10
30000 Trứng Thú Cưng-Truyền*1 Thiên Nhân Lệnh*10 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server)
35000 Phá Cảnh Ngọc*30 Rương Đá Lv6*1 Hoàng Gia Tiễn*1
40000 Thiên Nhân Lệnh*20 Rương Đá Lv6*1 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server)
50000 Phá Cảnh Ngọc*40 Rương Đá Lv6*2 Hoàng Gia Tiễn*3

ĐỔI MẢNH TÙY TÙNG
Thời gian: 08/06-10/06
Phạm vi: S1-S131
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi mảnh tùy tùng đặc biệt.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 5 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*570 Mảnh Võ Tắc Thiên*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*550 Mảnh Võ Tắc Thiên*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1590 Mảnh Võ Tắc Thiên*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1590 Mảnh Võ Tắc Thiên*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1590 Mảnh Võ Tắc Thiên*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2550 Mảnh Võ Tắc Thiên*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2500 Mảnh Võ Tắc Thiên*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2450 Mảnh Võ Tắc Thiên*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Uyển Nhi*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Uyển Nhi*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Uyển Nhi*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Uyển Nhi*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Uyển Nhi*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Uyển Nhi*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Uyển Nhi*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Uyển Nhi*50 1 lần mỗi ngày

ĐỔI NGUYÊN LIỆU TIẾN CẤP & TINH LUYỆN
Thời gian: 08/06-10/06
Phạm vi: S1-S131
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi nguyên liệu hiếm giá ưu đãi.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*1500 Đá Tiến Cấp Đỏ*1 + Thiên Nhân Lệnh*3 Trong suốt sự kiện đổi 10 lần
VIP 3 Vàng*485 Đá Tinh Luyện*10 + Thiên Nhân Lệnh*1 10 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*385 Đá Luyện Tinh*10 + Thiên Nhân Lệnh*1 10 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*470 Đá Tinh Luyện*10 + Thiên Nhân Lệnh*1 10 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*370 Đá Luyện Tinh*10 + Thiên Nhân Lệnh*1 10 lần mỗi ngày

TỤ HỌP TÙY TÙNG
Phạm vi: S1-S131
Thời gian:
- Giai đoạn 1: 0:00 - 23:55 ngày 08/06 
- Giai đoạn 2: 0:00 ngày 09/06 đến 23h59 ngày 10/06.
Quay Thiên Nhân trong giai đoạn 1 càng nhiều, tổng số lần tụ họp (liên server) các Chủ Nhân đạt được sẽ càng cao, đến giai đoạn 2 tỷ lệ % giảm giá Vàng nhận được khi quay Thiên Nhân sẽ càng lớn.

Giai đoạn 1 - Tụ Họp (Liên Server)
- Số lần tụ họp (liên server) được tính dựa trên tổng số lần quay Thiên Nhân của tất cả Chủ Nhân ở mọi server trong giai đoạn 1 (không tính số lần quay Lương Nhân).
- Số lần tụ họp (liên server) tích lũy được ở giai đoạn 1 càng cao, tỷ lệ % giảm giá Vàng khi quay Thiên Nhân ở giai đoạn 2 sẽ càng lớn.
- Quà tham gia Tụ Họp:
Điều kiện Thưởng
Quay thiên nhân 10 lần Rương Mảnh Đỏ*5 Rương Đá Nhanh Nhẹn*5 Đá Thức Tỉnh*10

Giai đoạn 2 - Giảm Giá Quay Thiên Nhân & Đua TOP BXH Tuyển Tú (Thiên Nhân)
- Lưu ý ở giai đoạn 2:
• Mỗi Chủ Nhân được giảm giá trong 30 lần đầu tiên quay Thiên Nhân (bằng Vàng).
• Khi quay Thiên Nhân có tỷ lệ nhận được tùy tùng đỏ "Thái Bình Công Chúa".
- Tỷ lệ ưu đãi giảm giá toàn server:
Điều kiện số lần rút thiên nhân liên server Tỉ lệ giảm giá
10,000 Giảm giá 20%
20,000 Giảm giá 30%
30,000 Giảm giá 40%
50,000 Giảm giá 50%

- Thưởng Đua TOP BXH Tuyển Tú (trong server):
Hạng Điều kiện lên BXH Thưởng
1 Rút Thiên Nhân 50 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*300 Rương Bảo Vật-Thiên 4*1 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2
2 Rút Thiên Nhân 50 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*150 Rương Bảo Vật-Thiên 4*1 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1
3 Rút Thiên Nhân 30 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*100 Rương Đá Lv6*2 Đá Thức Tỉnh*100
4 – 5 Rút Thiên Nhân 20 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*50 Rương Đá Lv6*1 Đá Thức Tỉnh*70
6 – 10 Rút Thiên Nhân 20 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*30 Rương Đá Lv5*1 Đá Thức Tỉnh*50

- Thưởng quay Thiên Nhân đạt mốc (cá nhân):
Điều kiện Thưởng
Quay thiên nhân 10 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*10 Đá Đột Phá-N.Vật*20
Quay thiên nhân 30 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*20 Đá Thức Tỉnh*20
Quay thiên nhân 50 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*30 Trứng Thú Cưng-Đỏ*1 Đá Thức Tỉnh*50
Quay thiên nhân 70 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*50 Đá Đột Phá Nhân Vật*70 Hoa Bách Hợp Luyến (Hoa Liên Server)
Quay thiên nhân 100 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*70 Phá Kính Ngọc*100 Trứng Thú Cưng-Truyền*1
Quay thiên nhân 200 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*100 Rương Đá Quý Lv6*1 Đá Thức Tỉnh*200
Quay thiên nhân 300 lần Phá Kính Ngọc*300 Rương Đá Quý Lv6*2 Trứng Thú Cưng-Truyền*1

TẦM BẢO CÁC
Thời gian: 08/06-10/06
Phạm vi: S1-S131
Dùng Vàng hoặc "Đá Bích Tỷ" để kích hoạt vòng quay Tầm Bảo Các, có cơ hội nhận được đến 80 Mảnh Di Thân Vương và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

TIỆM THẦN BÍ
Thời gian: 08/06-10/06
Phạm vi: S1-S131
Mỗi ngày 5 lần mua, miễn phí tạo mới 3 lần, tốn phí tạo mới 10 lần.
Khi tạo mới có tỉ lệ nhận % giảm giá từ 20%~ 70% giá trị.
STT Vật Phẩm Giảm Giá
1 Đột Phá Đơn
2 Đá Đột Phá-N.Vật
3 Đá Thức Tỉnh
4 Đá Tinh Luyện
5 Đá Luyện Tinh
6 Rương Mảnh Đỏ 2
7 Túi Mảnh Đỏ 4
8 Túi Mảnh Đỏ 5
9 Rương Đá Lv5
10 Rương Đá Nhanh Nhẹn
11 Mảnh Thân Vương
12 Phi Tinh Sa
13 Mảnh Vệ Tử Phu
14 Mảnh Uyển Nhi
15 Thiên Nhân Lệnh

ĐỔI QUÀ "SAN BẰNG TẤT CẢ" ĐỒNG GIÁ 678 & 6789 VÀNG
Thời gian: 08/06-10/06
Phạm vi: S1-S131
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi quà "San Bằng Tất Cả" đồng giá 678 & 6789 Vàng
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Vàng*6789 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Thiên Nhân Lệnh*25 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*678 Hoa Tinh Khôi*1 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*6789 Mảnh Di Thân Vương*70 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*678 Mảnh Di Thân Vương*7 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*6789 Mảnh Lý Bạch*70 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*678 Mảnh Lý Bạch*7 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*6789 Mảnh Tống Ngọc*70 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*678 Mảnh Tống Ngọc*7 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*6789 Phá Kính Ngọc*50 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*678 Phá Kính Ngọc*5 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*6789 Đá Thức Tỉnh*70 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*678 Đá Thức Tỉnh*7 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*6789 Đá Bích Tỷ*40 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*678 Đá Bích Tỷ*4 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày

QUÀ ĐĂNG NHẬP MỖI NGÀY
Thời gian: 08/06-10/06
Phạm vi: S1-S131
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận được nhiều phần thưởng.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
VIP 0 trở lên Rương Đá Sinh Lực*2 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Đột Phá-N.vật*5 Reset mỗi ngày
VIP 1 trở lên Rương Đá Sinh Lực*3 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Thức Tỉnh*5 Reset mỗi ngày
VIP 5 trở lên Rương Đá Sinh Lực*5 Thiên Nhân Lệnh*1 Hoa Bóng Tình Yêu*1 Reset mỗi ngày

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NHẬN THƯỞNG
Thời gian: 08/06-10/06
Phạm vi: S1-S131
Trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng.
Điều kiện Thưởng
Tặng hoa 3 lần EXP Đơn Trung*10 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2
Tặng hoa 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*4
Like ảnh 3 lần EXP Đơn Trung*10 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Like ảnh 5 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Like ảnh 10 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Quay thiên nhân 1 lần Công Trạng*500 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Quay thiên nhân 3 lần Công Trạng*1500 Mảnh Văn Thành Công Chúa*3
Quay thiên nhân 5 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*1 Mảnh Văn Thành Công Chúa*5
Quay thiên nhân 10 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*1 Mảnh Văn Thành Công Chúa*10
Quay thiên nhân 20 lần Thiên Nhân Lệnh*2 Đá Bích Tỷ*2 Mảnh Văn Thành Công Chúa*20
Quay thiên nhân 30 lần Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Bích Tỷ*3 Mảnh Văn Thành Công Chúa*30
Khiêu chiến quan trường 3 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000
Khiêu chiến quan trường 5 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000
Khiêu chiến quan trường 7 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000
Khiêu chiến quan trường 9 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000