1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (08/02-10/02)
07-02-2019

Chuỗi Sự Kiện Tuần (08/02-10/02)

Nạp Tích Lũy

Thời gian:
 • 00:00 ngày 08/02 - 23:59 ngày 10/02
Phạm vi:
 • S1 - S104
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc tích lũy đủ mốc sẽ nhận Mảnh Trang Bị và các phần thưởng vô cùng hấp dẫn.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30  
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Mảnh Trang Bị*3
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Rương Bạc*5
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Thiên Nhân Lệnh*1 Mảnh Trang Bị*5
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Rương Bạc*7
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Mảnh Trang Bị*10
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Túi Mảnh Đỏ 3*25 Rương Đá Lv5*1 Mảnh Trang Bị*10
1200 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv5*2 Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*1 Đột Phá Đơn*300
3000 Túi Mảnh Đỏ 3*70 Đá Luyện Tinh*150 Đá Tinh Luyện*200
4000 Đá Thức Tỉnh*100 Đá Luyện Tinh*150 Đá Tinh Luyện*200
5000 Túi Mảnh Đỏ 3*100 Rương Đá Lv7*1 Đá Thức Tỉnh*100


Nạp ngọc khuyến mãi 30% Ngày Tết

Thời gian:
 • 00:00 ngày 08/02 - 23:59 ngày 10/02
Phạm vi:
 • S1 - S104
Nội Dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân Nạp ngọc khuyến mãi 30% Ngày Tết nhận các phần thưởng
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 1 Vàng*18 Đá Đột Phá-N.Vật*3 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3
15 1 Vàng*45 Đá Đột Phá-N.Vật*5 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3
30 1 Vàng*90 Đá Đột Phá-N.Vật*7 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*5
60 1 Vàng*180 Đá Đột Phá-N.Vật*10 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*5
150 1 Vàng*450 Đá Đột Phá-N.Vật*15 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*7
300 1 Vàng*900 Đá Đột Phá-N.Vật*20 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*7
450 1 Vàng*1350 Đá Đột Phá-N.Vật*30 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*10
750 1 Vàng*2250 Đá Đột Phá-N.Vật*40 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*10


Nạp lần đầu bất kỳ mỗi ngày

Thời gian:
 • 00:00 ngày 08/02 - 23:59 ngày 10/02
Phạm vi:
 • S1 - S104
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân Nạp lần đầu bất kỳ mỗi ngày sẽ nhận được các vật phẩm:
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp lần đầu bất kỳ mỗi ngày Vàng*150 Đá Thức Tỉnh*15 Hồ Thiên Nga*1 Mảnh Trang Bị*3 Mỗi ngày 1 lần


Nạp liên tiếp 3 ngày 30 Ngọc

Thời gian:
 • 00:00 ngày 08/02 - 23:59 ngày 10/02
Phạm vi:
 • S1 - S104
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân Nạp liên tiếp 3 ngày 30 Ngọc nhận nhiều vật phẩm thượng hạng.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp liên tiếp 1 ngày 30 Ngọc 1 Mảnh Trang Bị x10 Thiên Nhân Lệnh*2 Lệnh Chiêu Mộ*2
Nạp liên tiếp 2 ngày 30 Ngọc 1 Mảnh Trang Bị x20 Thiên Nhân Lệnh*2 Lệnh Chiêu Mộ*2
Nạp liên tiếp 3 ngày 30 Ngọc 1 Mảnh Trang Bị x30 Thiên Nhân Lệnh*3 Lệnh Chiêu Mộ*3

Nạp ngọc 1 lần (Nạp định mức)

Thời gian:
 • 00:00 ngày 08/02 - 23:59 ngày 10/02
Phạm vi:
 • S1 - S104
Nội dung
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân Nạp ngọc 1 lần (Nạp định mức) nhận:
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Chiêu Mộ*1 Công Trạng*3000 Mỗi ngày 1 lần
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Chiêu Mộ*1 Công Trạng*3000 Mỗi ngày 1 lần
30 Thiên Nhân Lệnh*2 Lệnh Chiêu Mộ*2 Công Trạng*5000 Mỗi ngày 1 lần
60 Thiên Nhân Lệnh*3 Lệnh Chiêu Mộ*2 Công Trạng*5000 Mỗi ngày 1 lần
150 Thiên Nhân Lệnh*4 Lệnh Chiêu Mộ*3 Công Trạng*7000 Mỗi ngày 1 lần
300 Thiên Nhân Lệnh*5 Lệnh Chiêu Mộ*3 Công Trạng*7000 Mỗi ngày 1 lần
450 Thiên Nhân Lệnh*6 Lệnh Chiêu Mộ*5 Công Trạng*10000 Mỗi ngày 1 lần
750 Thiên Nhân Lệnh*7 Lệnh Chiêu Mộ*5 Công Trạng*12000 Mỗi ngày 1 lần

Shop Giảm Giá

Thời gian:
 • 00:00 ngày 08/02 - 23:59 ngày 10/02
Phạm vi:
 • S1 - S104
Nội dung
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân dùng vàng đổi vật phẩm giá ưu đãi
Điều kiện Giá Phần Thưởng   Giới hạn
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 (Giá gốc: 300 Vàng) Thiên Nhân Lệnh*1 Rương Bạc*10 20
Nạp 6 Ngọc Vàng*120 (Giá gốc: 350 Vàng) Mảnh Trang Bị*5 Rương Bạc*10 20
Nạp 15 Ngọc Vàng*200 (Giá gốc: 400 Vàng) Lệnh Tạo Mới*20 Rương Bạc*20 20
Nạp 30 Ngọc Vàng*240 (Giá gốc: 700 Vàng) Mảnh Trang Bị*10 Rương Bạc*20 20
Nạp 150 Ngọc Vàng*1600 (Giá gốc: 3200 Vàng) Mảnh Vệ Tử Phu*40 Đột Phá Đơn*100 10
Nạp 300 Ngọc Vàng*2500 (Giá gốc: 4000 Vàng) Đột Phá Đơn*500 Rương Bạc*20 6
Nạp 450 Ngọc Vàng*200 (Giá gốc: 700 Vàng) Mảnh Trang Bị*10 Rương Bạc*20 20
Nạp 750 Ngọc Vàng*1700 (Giá gốc: 3500 Vàng) Đá Đột Phá-N.Vật x40 Đột Phá Đơn*100 10

Đổi Mảnh Trang Bị

Thời gian
 • 00:00 ngày 08/02 - 23:59 ngày 11/02
Phạm vi
 • S1 - S104
Nội dung
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân sử dụng Vàng và Mảnh Trang Bị để đổi các vật phẩm 
Điều kiện Đổi Thưởng   Giới hạn
Đạt level 30 Mảnh Trang Bị*40 Rương Lưỡng Nghi-Tím x1     5 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Trang Bị*40 Rương Tử Dương-Tím x1     5 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Trang Bị*80 Rương Lưỡng Nghi-Cam x1     5 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Trang Bị*80 Rương Tử Dương-Cam x1     5 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Trang Bị*80 Lụa Lộ Châu*5 Lụa Màu*12 Vãi Bố*32 1 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Trang Bị*80 Gấm*5 Gấm Quý*12 Gấm Hoa*32 1 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Trang Bị*80 Da Cáo*5 Da Hổ*12 Da Gấu*32 1 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Trang Bị*80 Dương Chi Ngọc*5 Lam Điền Ngọc*12 Độc Sơn Ngọc*32 1 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Trang Bị*80 San Hô Đỏ*5 Phỉ Thúy*12 Đá Thanh Kim*32 1 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Vàng*800 Lụa Lộ Châu x5     10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Vàng*800 Gấm x5     10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Vàng*800 Da Cáo x5     10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Vàng*800 Dương Chi Ngọc x5     10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Vàng*800 San Hô Đỏ x5     10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Vàng*1888 Lụa Lộ Châu*5 Lụa Màu*12 Vãi Bố*32 10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Vàng*1888 Gấm*5 Gấm Quý*12 Gấm Hoa*32 10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Vàng*1888 Da Cáo*5 Da Hổ*12 Da Gấu*32 10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Vàng*1888 Dương Chi Ngọc*5 Lam Điền Ngọc*12 Độc Sơn Ngọc*32 10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Vàng*1888 San Hô Đỏ*5 Phỉ Thúy*12 Đá Thanh Kim*32 10 lần trong suốt sự kiện


Đổi tùy tùng Ngư Huyền Cơ + Lý Bạch

Thời gian:
 • 00:00 ngày 08/02 - 23:59 ngày 10/02
Phạm vi:
 • S1 - S104
Nội dung:
 • Trong thời gian sự kiện, Chủ Nhân dùng vàng Đổi tùy tùng Ngư Huyền Cơ + Lý Bạch
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 3 Vàng*720 Mảnh Ngư Huyền Cơ*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*720 Mảnh Ngư Huyền Cơ*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1440 Mảnh Ngư Huyền Cơ*20 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2130 Mảnh Ngư Huyền Cơ*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*2100 Mảnh Ngư Huyền Cơ*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*3500 Mảnh Ngư Huyền Cơ*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*3500 Mảnh Ngư Huyền Cơ*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*3450 Mảnh Ngư Huyền Cơ*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*525 Mảnh Lý Bạch*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*520 Mảnh Lý Bạch*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1039 Mảnh Lý Bạch*20 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1559 Mảnh Lý Bạch*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1559 Mảnh Lý Bạch*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2599 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2500 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2400 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày

BXH Tiêu Vàng nhận Ngư Huyền Cơ

Thời gian:
 • 00:00 ngày 08/02 - 23:59 ngày 10/02
Phạm vi:
 • S1 - S104
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân đạt TOP BXH Tiêu Vàng nhận Ngư Huyền Cơ và nhiều phần thưởng khác
Điều kiện Thưởng   
 1  Mảnh Ngư Huyền Cơ*150 Mảnh Trang Bị*80 Năm Mới Vui Vẻ*2 Rương Bạc *20
 2  Mảnh Ngư Huyền Cơ*120 Mảnh Trang Bị*60 Năm Mới Vui Vẻ*1 Rương Bạc *15
 3  Mảnh Ngư Huyền Cơ*100 Mảnh Trang Bị*40 Năm Mới Vui Vẻ*1 Rương Bạc *10
 4 – 5  Mảnh Ngư Huyền Cơ*80 Mảnh Trang Bị*20 Hồ Thiên Nga*1 Rương Bạc *5
 6 – 10  Mảnh Ngư Huyền Cơ*60 Mảnh Trang Bị*10 Anh Đào Hồng*1 Rương Bạc *5

Chiêu Mộ Thiên Tướng - Võ Tắc Thiên

Thời gian:
 • 00:00 ngày 08/02 - 23:59 ngày 10/02
Phạm vi:
 • S1 - S104
Nội dung:
 • Chiêu mộ 1 lần tốn 100 Vàng hoặc Lệnh Chiêu Mộ
 • Chiêu mộ 1 lần nhận được 1 điểm chiêu mộ
 • Điểm chiêu mộ có thể đổi trong tiệm điểm
Tham gia đạt số lần nhất định nhận thưởng:
Số lần tham gia đạt Thưởng
30 Mảnh Tắc Thiên *30, Túi Nguyên Liệu Thời Trang *2
80 Mảnh Tắc Thiên *50, Túi Nguyên Liệu Thời Trang *5
120 Mảnh Tắc Thiên *80, Đá Thức Tỉnh *50
180 Mảnh Tắc Thiên *150, Đột Phá Đơn*100
300 Rương Đá Lv7*1, Đột Phá Đơn*125
500 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2, Đột Phá Đơn*150

Tiệm đổi điểm
Điểm chiêu mộ Quà Đổi Giới hạn
Điểm Chiêu Mộ*15 EXP Đơn-Cao*10 20 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*28 Ngọt Ngào*1 5 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*88 Hoa Trà*1 2 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Lý Bạch*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Thân Vương*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Uyển Nhi*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*250 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 5 lần trong suốt sự kiện

Hoàn thành nhiệm vụ nhận thưởng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 08/02 - 23:59 ngày 10/02
Phạm vi:
 • S1 - S104
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân vào "Hoạt động" và hoàn thành các "Nhiệm vụ hạn giờ" sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn tương ứng bên dưới:
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Tặng hoa 3 lần EXP Đơn Trung*10 Bạc*30000 Reset mỗi ngày
Tặng hoa 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Like ảnh 3 lần EXP Đơn Trung*10 Bạc*30000 Reset mỗi ngày
Like ảnh 5 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Like ảnh 10 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 3 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*30000 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 5 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 10 lần Lệnh Tạo Mới*3 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 1 lần Công Trạng*500   Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 3 lần Công Trạng*1500   Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 5 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Chiêu Mộ*1 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 10 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Chiêu Mộ*1 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 20 lần Thiên Nhân Lệnh*2 Lệnh Chiêu Mộ*1 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 30 lần Thiên Nhân Lệnh*3 Lệnh Chiêu Mộ*2 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần EXP Đơn Trung*40 Lệnh Chiêu Mộ*1 Reset mỗi ngày

Giảm Giá Khu Quà

Thời gian:
 • 00:00 ngày 08/02 - 23:59 ngày 10/02
Phạm vi:
 • S1 - S104
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại Khu Quà sẽ có rất nhiều phần vật phẩm giảm giá ạ!
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Quà Ưu Đải 1 Ngọc 1 Đá Thức Tỉnh*5, Vàng*30 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Ưu Đãi Cuối Tuần 1 30 Công Vụ Lệnh*1, Đá Bạo Kích lv3*2, Bạc*500000 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Ưu Đãi Cuối Tuần 2 198 Đột Phá Đơn-N.Vật*80, Vé Du Ngoạn*60, Bạc*500000 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 28 Đột Phá Đơn*100, EXP Đơn-Cao*10, Rương Hồn Ngọc-Tím*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Giá Trị 68 Đột Phá Đơn*300, EXP Đơn-Cao*20, Rương Hồn Ngọc-Cam*10, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Hào Hoa 218 Đột Phá Đơn*500, EXP Đơn-Cao*100, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*30, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*20 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 648 Đột Phá Đơn*1500, EXP Đơn-Cao*350, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*50, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*100 Mỗi ngày 5 lần

Quà Đăng Nhập Ngày Tết

Thời gian:
 • 00:00 ngày 08/02 - 23:59 ngày 10/02
Phạm vi:
 • S1 - S104
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân Quà Đăng Nhập nhân ngay quà Tết từ Nguyệt Tú nhé!
Điều kiện Thưởng   Giới hạn
VIP 0 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*1 Đá Đột Phá-N.vật*5 Lệnh Tạo Mới*5 Reset mỗi ngày
VIP 1 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*1 Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Tạo Mới*5 Reset mỗi ngày
VIP 5 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*2 Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Tạo Mới*10 Reset mỗi ngày


Hãy cùng bạn bè Tiến Cung và trở thành Chủ Nhân của 360mobi Mộng Hoàng Cung ngay hôm nay:
 #MongHoangCung#NgoiSaoHoangCung2 #360mobiMongHoangCung