1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (07/11 - 09/11)
07-11-2018

Chuỗi Sự Kiện Tuần (07/11 - 09/11)

Nạp Tích Lũy 

Thời gian:
 • 00:00 ngày 07/11 - 23:59 ngày 09/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S66
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc tích lũy đủ mốc sẽ nhận được các phần thưởng vô cùng hấp dẫn.
Lưu ý:
 • Túi Mảnh Đỏ 3 mở chọn 1 trong các Mảnh Mộc LanTống NgọcTử PhuUyển nhi.
 • Sự kiện không tạo mới mỗi ngày.

Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30  
15 Túi mảnh cam 4*7 Vàng*50  
30 Túi mảnh cam 4*15 Vàng*150  
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới*10  
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Rương Đá Lv3*1  
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2  
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Rương Đá Lv4*1 Hải Đường*1
750 Túi Mảnh Đỏ 3*25 Rương Đá Lv5*1 Thược Dược*1
1200 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv5*2 Xuất Sắc*1
2000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*1 Đột Phá Đơn*300
3000 Hoàng Gia Tiễn*2 Đá Thức Tỉnh*50 Đột Phá Đơn*500


Nạp ngọc 1 lần (Nạp định mức)

Thời gian:
 • 00:00 ngày 07/11 - 23:59 ngày 09/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S66
Nội Dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, chủ nhân sẽ nhận Khuyến mãi thêm 20% vàngtúi mảnh đỏ 3, vé du ngoạn

Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 1 Vàng*12 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Vé Du Ngoạn*3
15 1 Vàng*30 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Vé Du Ngoạn*3
30 1 Vàng*60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Vé Du Ngoạn*5
60 1 Vàng*120 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Vé Du Ngoạn*5
150 1 Vàng*300 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Vé Du Ngoạn*10
300 1 Vàng*600 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Vé Du Ngoạn*15
450 1 Vàng*900 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Vé Du Ngoạn*20
750 1 Vàng*1500 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Vé Du Ngoạn*30


Đổi tùy tùng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 07/11 - 23:59 ngày 09/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S66
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân mở Túi Mảnh Cam 4: mở chọn 1 Mảnh Kinh Kha, Hạng Vũ, Nhân Kiệt, Đại Ngọc
 • Túi Mảnh Đỏ 5: mở chọn 1 Mảnh Lan Vương, Lý Bạch, Thời Trân, Tử Phu
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*50 EXP Đơn-Cao*10, Rương Bạc*1 5 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*250 Thiên Nhân Lệnh*1, Rương Bạc*2 10 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*170 Túi mảnh cam 4*10, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*499 Xuất sắc*1 1 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*540 Túi Mảnh Đỏ 5*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Túi mảnh đỏ 4*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1039 Mảnh Lý Bạch*20 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1199 Hoàng Gia Tiễn*1 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*540 Túi Mảnh Đỏ 5*10 5 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*999 Túi mảnh đỏ 4*20 3 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1559 Mảnh Lý Bạch*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1559 Mảnh Lý Bạch*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2599 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2500 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2400 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày

Sự Kiện Tầm Bảo Các - Đại Phát Đại Lợi!

Thời gian:
 • 00:00 ngày 07/11 - 23:59 ngày 09/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S66
Nội dung:
 • Dùng 100 vàng để nhận được 1 lượt quay tại vòng quay Tầm Bảo Các.
 • Với mỗi lượt quay Chủ Nhân sẽ tích lũy được 1 sao may mắn.
 • Tích đủ 100 sao may mắn sẽ có 100% xác suất quay được 80 Mảnh Di Thân Vương

Đổi đá quý

Thời gian:
 • 00:00 ngày 07/11 - 23:59 ngày 09/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S66
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng để đổi Mảnh Tùy Tùng với giá siêu ưu đãi tương ứng với từng mốc VIP.

Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*688 Đá Tấn Công Lv5*1 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*688 Đá Phòng Thủ Lv5*1 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*688 Đá Sinh Lực Lv5*1 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*2065 Đá Tấn Công Lv6*1 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*2065 Đá Phòng Thủ Lv6*1 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*2065 Đá Sinh Lực Lv6*1 1 lần mỗi ngày


BXH Tiêu Vàng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 07/11 - 23:59 ngày 09/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S66
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng để nhận phần thưởng ưu đãi tương ứng với từng mốc .
 • Tiêu phí vàng 3000 vàng trở lên mới lên BXH
Điều kiện Thưởng   
 1  Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2 Đá Thức Tỉnh*150 Đột Phá Đơn*300 Rương Bạc *10
 2  Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1 Đá Thức Tỉnh*100 Đột Phá Đơn*250 Rương Bạc *10
 3  Đá Nhanh Nhẹn Lv5*2 Đá Thức Tỉnh*50 Đột Phá Đơn*200 Rương Bạc *8
 4 – 5  Đá Nhanh Nhẹn Lv5*1 Đá Thức Tỉnh*30 Đột Phá Đơn*100 Rương Bạc *6
 6 – 10  Đá Nhanh Nhẹn Lv4*1 Đá Thức Tỉnh*20 Đột Phá Đơn*50 Rương Bạc *5


Đua Thuyền Rồng LSV

Đợt 1: 0h-23h55 7/11/2018:
 • Thời gian chế tạo thuyền: 0h-23h55
 • Thời gian đua: 12h-23h55
Đợt 2: 0h-23h55 8/11/2018:
 • Thời gian chế tạo thuyền: 0h-23h55
 • Thời gian đua: 12h-23h55
Thuyền có 3 loại: chỉ tạo được 1 loại thuyền duy nhất trong suốt thời gian diễn ra từng đợt
 • Thuyền nhỏ(Tốc độ cơ bản +3): Gỗ Thông*150 + Gỗ Sam*150
 • Thuyền cưỡi sóng (Tốc độ cơ bản +6): Gỗ Thông*200 + Gỗ Sam*200
 • Thuyền thẳng tiến(Tốc độ cơ bản +10): Gỗ Thông*300 + Gỗ Sam*300

Lưu ý: Thuyền rồng chỉ được chế 1 lần duy nhất, các chủ nhân vui lòng tạo thuyền có tốc độ cao nhất để có thể đua nhanh hơn

Nhiệm vụ thu thập gỗ ngày 7/11
Điều kiện Thưởng  
       Tiêu 60 Vàng        Gỗ Thông*100 100 100
 Quay Thiên Nhân 1 lần  Gỗ Thông*50 50 50
 Nạp 6 Ngọc  Gỗ Thông*50 50 50
 Tiêu 300 Vàng  Gỗ Thông*100 100 100
 Trêu ghẹo 3 lần  Gỗ Sam*100 100 300
 Thân thiện quyền quý 3 lần  Gỗ Sam*100 100
 Du Ngoạn 100 lần  Gỗ Sam*100 100

Nhiệm vụ thu thập gỗ ngày 8/11
Điều kiện Thưởng  
      Tiêu 60 Vàng       Gỗ Thông*50 50 50
 Quay Thiên Nhân 1 lần  Gỗ Thông*50 50 50
 Nạp 6 Ngọc  Gỗ Thông*200 200 200
 Trêu ghẹo 3 lần  Gỗ Sam*100 100 300
 Thân thiện quyền quý 3 lần  Gỗ Sam*100 100
 Du Ngoạn 100 lần  Gỗ Sam*100 100

Thưởng xếp hạng LSV
Điều kiện Thưởng 
 1  1 Bộ Gà Trái Tim + Gà Móc Khóa  CODE 500 Vàng*5
 2  1 Bộ Gà Trái Tim + Gà Móc Khóa  CODE 500 Vàng*3
 3  1 Bộ Gà Trái Tim + Gà Móc Khóa  CODE 500 Vàng*2
 4 – 5  1 Bộ Gà Trái Tim + Gà Móc Khóa  CODE 500 Vàng*1

Hoàn Thành Nhiệm Vụ Ngày - Nhận Quà Liền Tay

Thời gian:
 • 00:00 ngày 07/11 - 23:59 ngày 09/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S66
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân vào "Hoạt động" và hoàn thành các "Nhiệm vụ hạn giờ" sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn tương ứng bên dưới!

Điều kiện Thưởng  Giới hạn
 Du Ngoạn 50 lần  Đột Phá Đơn*3 Bạc*20000 Reset mỗi ngày
  Du Ngoạn 100 lần     Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
  Du Ngoạn 150 lần     Đột Phá Đơn*7 Lệnh Tạo Mới*2 Reset mỗi ngày
 Du Ngoạn 200 lần     Đột Phá Đơn*10 Lệnh Tạo Mới*4 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 1 lần Công Trạng*500   Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 3 lần Công Trạng*1500   Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 5 lần Thiên Nhân Lệnh*1   Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 10 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Công Trạng*1500 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 20 lần Thiên Nhân Lệnh*2 Công Trạng*2000 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 30 lần Thiên Nhân Lệnh*3 Công Trạng*2000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Reset mỗi ngày

Giảm Giá Khu Quà 

Thời gian:
 • 00:00 ngày 07/11 - 23:59 ngày 09/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S66
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại Khu Quà sẽ giảm giá rất nhiều túi quà! Chủ Nhân đừng bỏ lỡ nhé!
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Mua Mỗi Ngày 3 Đá Đột Phá-N.Vật*3, Vé Du Ngoạn*1, Bạc*10000 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Lệnh Tạo Mới 30 Lệnh Tạo Mới*30, Rương Hồn Ngọc-Cam*5, Bạc*100000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Công Trạng 68 Quà Công Trạng(Nhỏ)*1, Trung Nghĩa Lệnh*5 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Tân Thủ 28 Hộp Bảo Vật-Cao (cấp 30)*1, Thiên Nhân Lệnh*1, Đá phòng Thủ Lv3*1 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Thiên Nhân-Ngày 12 Thiên Nhân lệnh*1, EXP Đơn-Cao*5,Bạc*10000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Linh Lung 68 Thiên Nhân Lệnh*3, Rương Hồn Ngọc-Tím*5, Bạc*100000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Cẩm Tú 288 Thiên Nhân Lệnh*12, Rương Hồn Ngọc-Cam*15, Bạc*200000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Điển Tàng 488 Thiên Nhân Lệnh*18, Rương Hồn Ngọc-Cam*20, Bạc*250000 Mỗi ngày 3 lần