1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (06/05-08/05)
05-05-2019

Chuỗi Sự Kiện Tuần (06/05-08/05)

QUÀ ĐĂNG NHẬP - MỪNG 2 TRIỆU LƯỢT TẢI GAME
Thời gian: 06/05-08/05
Phạm vi: S1-S124
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn 
Điều kiện Thưởng Giới hạn
VIP 0 trở lên Rương Đá Sinh Lực*2 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Đột Phá-N.vật*5 Reset mỗi ngày
VIP 1 trở lên Rương Đá Sinh Lực*3 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Thức Tỉnh*5 Reset mỗi ngày
VIP 5 trở lên Rương Đá Sinh Lực*5 Thiên Nhân Lệnh*1 Hoa Bóng Tình Yêu*1 Reset mỗi ngày

NẠP NGỌC KHUYẾN MÃI 45% VÀNG - MỪNG 2 TRIỆU LƯỢT TẢI GAME
Thời gian: 06/05-08/05
Phạm vi: S1-S124
Mừng 360mobi Mộng Hoàng Cung đạt 2 Triệu lượt tải, nạp Ngọc đúng mốc sẽ nhận được Khuyến Mãi 45% vàng và phần thưởng tương ứng mốc đó.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 1 Vàng*27 Đá Thức Tỉnh*3 Rương Đá Tấn Công*3 Hồng Đỏ*2
15 1 Vàng*68 Đá Thức Tỉnh*5 Rương Đá Tấn Công*5 Ngọt Ngào*1
30 1 Vàng*135 Đá Thức Tỉnh*7 Rương Đá Tấn Công*7 Ngọt Ngào*1
60 1 Vàng*270 Đá Thức Tỉnh*10 Rương Đá Tấn Công*10 Mông Lung*1
150 1 Vàng*675 Đá Thức Tỉnh*15 Rương Đá Tấn Công*15 Mông Lung*1
300 1 Vàng*1350 Đá Thức Tỉnh*20 Rương Đá Tấn Công*20 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server)
450 1 Vàng*2025 Đá Thức Tỉnh*30 Rương Đá Tấn Công*25 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server - 3344 Mị Lực)
750 1 Vàng*3375 Đá Thức Tỉnh*40 Rương Đá Tấn Công*30 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server - 3344 Mị Lực)

MỚI - TỤ HỌP TÙY TÙNG
Phạm vi: S1-S124
Thời gian:
- Giai đoạn 1: 0:00 - 23:55 ngày 06/05
- Giai đoạn 2: 0:00 ngày 07/05 đến 23h59 ngày 08/05.
Quay Thiên Nhân trong giai đoạn 1 càng nhiều, tổng số lần tụ họp (liên server) các Chủ Nhân đạt được sẽ càng cao, đến giai đoạn 2 tỷ lệ % giảm giá Vàng nhận được khi quay Thiên Nhân sẽ càng lớn.
Giai đoạn 1 - Tụ Họp (Liên Server)
Số lần tụ họp (liên server) được tính dựa trên tổng số lần quay Thiên Nhân của tất cả Chủ Nhân ở mọi server trong giai đoạn 1 (không tính số lần quay Lương Nhân).
- Số lần tụ họp (liên server) tích lũy được ở giai đoạn 1 càng cao, tỷ lệ % giảm giá Vàng khi quay Thiên Nhân ở giai đoạn 2 sẽ càng lớn.

- Quà tham gia Tụ Họp: 
Điều kiện Thưởng
Quay thiên nhân 10 lần Rương Mảnh Đỏ*5 Rương Đá Nhanh Nhẹn*5 Đá Thức Tỉnh*10
Giai đoạn 2 - Giảm Giá Quay Thiên Nhân & Đua TOP BXH Tuyển Tú (Thiên Nhân)
- Lưu ý ở giai đoạn 2:
• Mỗi Chủ Nhân được giảm giá trong 30 lần đầu tiên quay Thiên Nhân (bằng Vàng).
• Khi quay Thiên Nhân có tỷ lệ nhận được tùy tùng đỏ "Võ Tắc Thiên".
- Tỷ lệ ưu đãi giảm giá toàn server:
Tổng số lần quay Thiên Nhân Liên Server ở giai đoạn 1 Tỷ lệ giảm giá quay Thiên Nhân bằng Vàng ở giai đoạn 2
10,000  20%
20,000  30%
30,000  40%
50,000  50%
- Thưởng Đua TOP BXH Tuyển Tú (trong server):
Hạng Điều kiện lên BXH Thưởng
 1        Rút Thiên Nhân 50 lần      Mảnh Võ Tắc Thiên*300 Rương Bảo Vật-Thiên 4*1 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2
  2      Rút Thiên Nhân 50 lần   Mảnh Võ Tắc Thiên*150 Rương Bảo Vật-Thiên 4*1 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1
 3      Rút Thiên Nhân 30 lần    Mảnh Võ Tắc Thiên*100 Rương Đá Lv6*2 Đá Thức Tỉnh*100
 4 – 5      Rút Thiên Nhân 20 lần    Mảnh Võ Tắc Thiên*50 Rương Đá Lv6*1 Đá Thức Tỉnh*70
 6 – 10     Rút Thiên Nhân 20 lần   Mảnh Võ Tắc Thiên*30 Rương Đá Lv5*1 Đá Thức Tỉnh*50
- Thưởng quay Thiên Nhân đạt mốc (cá nhân):
Điều kiện Thưởng
Quay thiên nhân 10 lần Mảnh Võ Tắc Thiên*10 Đá Đột Phá-N.Vật*20
Quay thiên nhân 30 lần Mảnh Võ Tắc Thiên*20 Đá Thức Tỉnh*20
Quay thiên nhân 50 lần Mảnh Võ Tắc Thiên*30 Trứng Thú Cưng-Đỏ*1 Đá Thức Tỉnh*50
Quay thiên nhân 70 lần Mảnh Võ Tắc Thiên*50 Đá Đột Phá Nhân Vật*70 Hoa Bách Hợp Luyến (Hoa Liên Server)
Quay thiên nhân 100 lần Mảnh Võ Tắc Thiên*70 Phá Kính Ngọc*100 Trứng Thú Cưng-Truyền*1
Quay thiên nhân 200 lần Mảnh Võ Tắc Thiên*100 Rương Đá Quý Lv6*1 Đá Thức Tỉnh*200
Quay thiên nhân 300 lần Phá Kính Ngọc*300 Rương Đá Quý Lv6*2 Trứng Thú Cưng-Truyền*1

NẠP NGỌC TÍCH LŨY
Thời gian: 06/05-08/05
Phạm vi: S1-S124
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc đạt các mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30 Vé Tăng Tốc Tầm Bảo*1
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Thức Ăn Ngũ Cốc*5
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đột Phá Đơn*20
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Thức Ăn Ngũ Cốc*5
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đột Phá Đơn*50
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Thức Ăn Ngũ Cốc*5
450 Chả Cá*10 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Phá Cảnh Ngọc*25 Rương Đá Lv5*1 Thược Dược*1
1200 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv5*2 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server - 3344 Mị Lực) Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Phá Cảnh Ngọc*50 Rương Đá Lv6*1 Nước Uống Mùa Hè*10 Đột Phá Đơn*300
3000 Đá Thức Tỉnh*50 Thiên Nhân Lệnh*10 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server - 3344 Mị Lực) Đột Phá Đơn*500
4000 Phá Cảnh Ngọc*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Nước Uống Mùa Hè*10 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Phá Cảnh Ngọc*100 Rương Đá Lv7*1 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server - 3344 Mị Lực) Đá Thức Tỉnh*100

NẠP NGỌC ĐÚNG MỐC
Thời gian: 06/05-08/05
Phạm vi: S1-S124
Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp ngọc đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng từ sự kiện.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Thức Ăn Gia Súc*2 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3 Mỗi ngày 1 lần
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Thức Ăn Gia Súc*2 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3 Mỗi ngày 1 lần
30 Thiên Nhân Lệnh*2 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Thức Ăn Gia Súc*3 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*5 Mỗi ngày 1 lần
60 Thiên Nhân Lệnh*3 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Thức Ăn Gia Súc*3 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*5 Mỗi ngày 1 lần
150 Thiên Nhân Lệnh*4 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thức Ăn Gia Súc*5 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*7 Mỗi ngày 1 lần
300 Thiên Nhân Lệnh*5 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Thức Ăn Gia Súc*5 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*7 Mỗi ngày 1 lần
450 Thiên Nhân Lệnh*6 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thức Ăn Gia Súc*7 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*10 Mỗi ngày 1 lần
750 Thiên Nhân Lệnh*7 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Thức Ăn Gia Súc*7 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*10 Mỗi ngày 1 lần

NẠP 1/6/30/60 NGỌC MỖI NGÀY
Thời gian: 06/05-08/05
Phạm vi: S1-S124
Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp đạt 1/6/30/60 Ngọc mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng từ sự kiện.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp 1 Ngọc Hoa Bóng Tình Yêu*1 Đá Bích Tỷ*1 Thức Ăn Gia Súc*2 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 Quà Đá Quý Lv5*1 Thiên Nhân Lệnh*1 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 30 Ngọc Vàng*300 Mảnh Uyển Nhi*20 Thiên Nhân Lệnh*2 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 60 Ngọc Vàng*300 Mảnh Uyển Nhi*50 Thiên Nhân Lệnh*4 Mỗi ngày 1 lần

NẠP 20K LIÊN TIẾP 7 NGÀY
Thời gian: 06/05-12/05
Phạm vi: S1-S124
Trong thời gian sự kiện, nạp 20K liên tiếp 7 ngày để nhận được khung Avatar "Văn Thành Công Chúa" và các quà tặng hấp dẫn dưới đây:
Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp liên tiếp 1 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*30 Lệnh Chiêu Mộ*1 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 2 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*30 Vàng*100 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 3 ngày 6 Ngọc 1 Đột Phá Nhân Vật*20 Lệnh Chiêu Mộ*2 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 4 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*40 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 5 ngày 6 Ngọc 1 Đá Thức Tỉnh*20 Vàng*100 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 6 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*50 Vàng*100 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 7 ngày 6 Ngọc 1 Mảnh Uyển Nhi*50 Khung Avatar Văn Thành Công Chúa*1 Thiên Nhân Lệnh*2

TIÊU VÀNG TÍCH LŨY
Thời gian: 06/05-08/05
Phạm vi: S1-S124
Trong thời gian sự kiện, tổng tích lũy tiêu vàng đạt mức sẽ nhận được thời trang cam "Hẹn Ước" và các phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
150 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Đá Bích Tỷ*1 Thiên Nhân Lệnh*1
300 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Phân Bón*3 Thiên Nhân Lệnh*1
600 Túi Mảnh Đỏ 3*7 Thức Ăn Gia Súc*2 Thiên Nhân Lệnh*1
1500 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thức Ăn Hảo Hạng*2 Thiên Nhân Lệnh*3
3000 Rương Đá Nhanh Nhẹn*20 Đá Bích Tỷ*2 Thiên Nhân Lệnh*3
7500 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Thiên Nhân Lệnh*5 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server)
10000 Thời Trang Hẹn Ước*1 Trứng Thú Cưng-Truyền*1 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server)
15000 Nước Uống Mùa Hè*10 Thiên Nhân Lệnh*5 Đá Bích Tỷ*5
25000 Chả Cá*20 Kết Tinh Thú Cưng*40 Đá Bích Tỷ*10
30000 Thiên Nhân Lệnh*10 Đá Bích Tỷ*10 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server)
35000 Phá Cảnh Ngọc*30 Rương Đá Lv6*1 Hoàng Gia Tiễn*1
40000 Thiên Nhân Lệnh*20 Rương Đá Lv6*1 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server)
50000 Phá Cảnh Ngọc*40 Rương Đá Lv6*2 Hoàng Gia Tiễn*3

ĐỔI ĐÁ QUÝ
Thời gian: 06/05-08/05
Phạm vi: S1-S124
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi các loại đá quý giá ưu đãi.
Đổi Thưởng Giới hạn
Vàng*688 Đá Tấn Công Lv5*1 Rương Đá Tấn Công*3 Thiên Nhân Lệnh*1 1 lần mỗi ngày
Vàng*688 Đá Phòng Thủ Lv5*1 Rương Đá Phòng Thủ*3 Thiên Nhân Lệnh*1
Vàng*688 Đá Sinh Lực Lv5*1 Rương Đá Sinh Lực*3 Thiên Nhân Lệnh*1
Vàng*2065 Đá Tấn Công Lv6*1 Rương Đá Tấn Công*5 Thiên Nhân Lệnh*3
Vàng*2065 Đá Phòng Thủ Lv6*1 Rương Đá Phòng Thủ*5 Thiên Nhân Lệnh*3
Vàng*2065 Đá Sinh Lực Lv6*1 Rương Đá Sinh Lực*5 Thiên Nhân Lệnh*3

TẦM BẢO CÁC
Thời gian: 06/05-08/05
Phạm vi: S1-S124
Dùng Vàng hoặc "Đá Bích Tỷ" để kích hoạt vòng quay Tầm Bảo Các, có cơ hội nhận được đến 80 Mảnh Di Thân Vương và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

ĐỔI MẢNH TÙY TÙNG
Thời gian: 06/05-08/05
Phạm vi: S1-S124
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi mảnh tùy tùng đặc biệt.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 5 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*550 Mảnh Thân Vương*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1080 Mảnh Thân Vương*20 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1620 Mảnh Thân Vương*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1590 Mảnh Thân Vương*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2650 Mảnh Thân Vương*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2650 Mảnh Thân Vương*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2600 Mảnh Thân Vương*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Lan Lăng Vương*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Lan Lăng Vương*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Lan Lăng Vương*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Lan Lăng Vương*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Lan Lăng Vương*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Lan Lăng Vương*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Lan Lăng Vương*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Lan Lăng Vương*50 1 lần mỗi ngày

ĐỔI NGUYÊN LIỆU TINH LUYỆN & TIẾN CẤP
Thời gian: 06/05-08/05
Phạm vi: S1-S124
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi các loại nguyên liệu với giá ưu đãi.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*1500 Đá Tiến Cấp Đỏ*1 + Thiên Nhân Lệnh*3 Trong suốt sự kiện đổi 10 lần
VIP 3 Vàng*485 Đá Tinh Luyện*10 + Thiên Nhân Lệnh*1 10 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*385 Đá Luyện Tinh*10 + Thiên Nhân Lệnh*1 10 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*470 Đá Tinh Luyện*10 + Thiên Nhân Lệnh*1 10 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*370 Đá Luyện Tinh*10 + Thiên Nhân Lệnh*1 10 lần mỗi ngày

ĐỔI VẬT PHẨM
Thời gian: 06/05-08/05
Phạm vi: S1-S124
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi vật phẩm giá ưu đãi.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*170 Mảnh Văn Thành*10 20 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*450 Mảnh Văn Thành*20 20 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Thiên Nhân Lệnh*1, Rương Bạc*2 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Công Vụ Lệnh*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*160 Lệnh Tạo Mới*10 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*300 Đột Phá Đơn*50, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*499 Xuất sắc*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*170 Túi mảnh cam 4*10, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1199 Hoàng Gia Tiễn*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*480 Túi mảnh đỏ 3*10 10 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*480 Túi mảnh đỏ 4*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*490 Túi Mảnh Đỏ 5*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*899 Đá Thức Tỉnh*20 3 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2199 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*2099 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*1999 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày

ĐỔI QUÀ "SAN BẰNG TẤT CẢ" ĐỒNG GIÁ 678 & 6789 VÀNG
Thời gian: 06/05-08/05
Phạm vi: S1-S124
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi quà "San Bằng Tất Cả" đồng giá 678 & 6789 Vàng
Đổi Thưởng Giới hạn
Vàng*6789 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Thiên Nhân Lệnh*25 1 lần mỗi ngày
Vàng*678 Hoa Tinh Khôi*1 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
Vàng*6789 Mảnh Di Thân Vương*70 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
Vàng*678 Mảnh Di Thân Vương*7 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
Vàng*6789 Mảnh Lý Bạch*70 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
Vàng*678 Mảnh Lý Bạch*7 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
Vàng*6789 Mảnh Tống Ngọc*70 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
Vàng*678 Mảnh Tống Ngọc*7 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
Vàng*6789 Phá Kính Ngọc*50 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
Vàng*678 Phá Kính Ngọc*5 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
Vàng*6789 Đá Thức Tỉnh*70 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
Vàng*678 Đá Thức Tỉnh*7 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
Vàng*6789 Đá Bích Tỷ*40 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
Vàng*678 Đá Thức Tỉnh*4 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày

GIẢM GIÁ KHU QUÀ
Thời gian: 06/05-08/05
Phạm vi: S1-S124
Trong thời gian sự kiện, Khu Quà sẽ mở bán giảm giá đặc biệt.
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Quà Thiên Nhân-Ngày 12 Thiên Nhân lệnh*1, EXP Đơn-Cao*5,Bạc*10000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Linh Lung 68 Thiên Nhân Lệnh*3, Rương Hồn Ngọc-Tím*5, Bạc*100000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Cẩm Tú 288 Thiên Nhân Lệnh*12, Rương Hồn Ngọc-Cam*15, Bạc*200000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Điển Tàng 488 Thiên Nhân Lệnh*18, Rương Hồn Ngọc-Cam*20, Bạc*250000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Đá tấn Công 188 Đá Tấn Công Lv6*1, Qàu Đá Quý Lv3*2, Bạc*120000 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Đá Phòng Thủ 188 Đá Phòng Thủ Lv6*1, Qàu Đá Quý Lv3*2, Bạc*120000 Mỗi ngày giới hạn 1 lần

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ
Thời gian: 06/05-08/05
Phạm vi: S1-S124
Trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng.
Điều kiện Thưởng
Tặng hoa 3 lần EXP Đơn Trung*10 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2
Tặng hoa 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*4
Like ảnh 3 lần EXP Đơn Trung*10 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Like ảnh 5 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Like ảnh 10 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Quay thiên nhân 1 lần Công Trạng*500 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Quay thiên nhân 3 lần Công Trạng*1500 Mảnh Văn Thành Công Chúa*3
Quay thiên nhân 5 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*1 Mảnh Văn Thành Công Chúa*5
Quay thiên nhân 10 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*1 Mảnh Văn Thành Công Chúa*10
Quay thiên nhân 20 lần Thiên Nhân Lệnh*2 Đá Bích Tỷ*2 Mảnh Văn Thành Công Chúa*20
Quay thiên nhân 30 lần Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Bích Tỷ*3 Mảnh Văn Thành Công Chúa*30
Khiêu chiến quan trường 3 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000
Khiêu chiến quan trường 5 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000
Khiêu chiến quan trường 7 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000
Khiêu chiến quan trường 9 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000