1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (05/12-07/12)
04-12-2018 đến 07/12/2018

Chuỗi Sự Kiện Tuần (05/12-07/12)


Nạp Tích Lũy

Thời gian:
 • 00:00 ngày 05/12 - 23:59 ngày 07/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S78
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc tích lũy đủ mốc sẽ nhận mảnh Vỏ Tắc Thiên và các phần thưởng vô cùng hấp dẫn.
Lưu ý:
 • Túi Mảnh Đỏ 3 mở chọn 1 trong các Mảnh Mộc LanTống NgọcTử PhuUyển nhi.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30  
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50  
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150  
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới*10  
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3  
300 Mảnh Tắc Thiên*15 Rương Đá Lv3*2  
450 Mảnh Tắc Thiên*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Mảnh Tắc Thiên*25 Rương Đá Lv5*1 Thược Dược*1
1200 Mảnh Tắc Thiên*30 Rương Đá Lv5*2 Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Mảnh Tắc Thiên*50 Rương Đá Lv6*1 Đột Phá Đơn*300
3000 Đá Thức Tỉnh*50 Thiên Nhân Lệnh*10 Đột Phá Đơn*500
4000 Mảnh Tắc Thiên*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Mảnh Tắc Thiên*100 Rương Đá Lv7*1 Đá Thức Tỉnh*100


Nạp ngọc 1 lần (Nạp định mức)

Thời gian:
 • 00:00 ngày 05/12 - 23:59 ngày 07/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S78
Nội Dung:
 • Khuyến mãi thêm 20% vàng và túi mảnh đỏ 3, vé du ngoạn.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 1 Vàng*12 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Lệnh Chiêu Mộ*1
15 1 Vàng*30 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Lệnh Chiêu Mộ*1
30 1 Vàng*60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Chiêu Mộ*2
60 1 Vàng*120 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Chiêu Mộ*3
150 1 Vàng*300 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Lệnh Chiêu Mộ*4
300 1 Vàng*600 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Lệnh Chiêu Mộ*5
450 1 Vàng*900 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Lệnh Chiêu Mộ*6
750 1 Vàng*1500 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Lệnh Chiêu Mộ*7


Tầm Bảo Các

Thời gian:
 • 00:00 ngày 05/12 - 23:59 ngày 07/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S78

Chiêu Mộ Thiên Tướng - Võ Tắc Thiên

Thời gian:
 • 00:00 ngày 05/12 - 23:59 ngày 07/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S78
Nội Dung:
 • Chiêu mộ 1 lần tốn 100 Vàng hoặc Lệnh Chiêu Mộ.
 • Chiêu mộ 1 lần nhận được 1 điểm chiêu mộ.
 • Điểm chiêu mộ có thể đổi trong tiệm điểm.
 • Tham gia đạt số lần nhất định nhận thưởng:
Điều kiện Giới hạn
30 Mảnh Tắc Thiên *30, Túi Nguyên Liệu Thời Trang *2
80 Mảnh Tắc Thiên *50, Túi Nguyên Liệu Thời Trang *5
120 Mảnh Tắc Thiên *80, Đá Thức Tỉnh *50
180 Mảnh Tắc Thiên *150, Đột Phá Đơn*100
300 Mảnh Tắc Thiên *200, Đột Phá Đơn*125
500 Mảnh Tắc Thiên *240, Đột Phá Đơn*150

Tiệm Đổi Điểm
Điểm chiêu mộ Quà Đổi Giới hạn
Điểm Chiêu Mộ*15 EXP Đơn-Cao*10 20 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*28 Ngọt Ngào*1 5 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*88 Hoa Trà*1 2 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Lý Bạch*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Thân Vương*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Uyển Nhi*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*250 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 5 lần trong suốt sự kiện

BXH Tiêu Vàng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 05/12 - 23:59 ngày 07/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S78
Lưu ý:
 • Trong thời gian sự kiện, Chủ Nhân đạt top Tiêu vàng sẽ nhận được mảnh Vỏ Tắc Thiên siêu HOT và các vật phẩm quý khác.
Điều kiện Thưởng   
 1  Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2 Mảnh Võ Tắc Thiên*150 Thược Dược*1 Rương Bạc *20
 2  Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1 Mảnh Võ Tắc Thiên*120 Tim Yêu*1 Rương Bạc *15
 3  Đá Nhanh Nhẹn Lv5*2 Mảnh Võ Tắc Thiên*100 Hoa Hồng Tím*1 Rương Bạc *10
 4 – 5  Đá Nhanh Nhẹn Lv5*1 Mảnh Võ Tắc Thiên*80 Hồ Thiên Nga*1 Rương Bạc *5
 6 – 10  Đá Nhanh Nhẹn Lv4*1 Mảnh Võ Tắc Thiên*60 Anh Đào Hồng*1 Rương Bạc *5


Đổi Vật Phẩm

Thời gian:
 • 00:00 ngày 05/12 - 23:59 ngày 07/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S78
Lưu ý:
 • Trong thời gian sự kiện, tùy theo mốc VIP Chủ nhân có thể dùng vàng để đổi vật phẩm vô cùng giá trị!
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*50 EXP Đơn-Cao*10, Rương Bạc*1 5 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*450 Lệnh Chiêu Mộ*5 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*450 Lệnh Chiêu Mộ*5 2 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*250 Thiên Nhân Lệnh*1, Rương Bạc*2 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*140 Rương hồn ngọc-Cam*5 5 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*900  Phiếu Đổi Trang Bị Đỏ*12 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Túi Tiến Cấp Trang Bị*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*160 Lệnh Tạo Mới*10 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*300 Đột Phá Đơn*50, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*499 Xuất sắc*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*170 Túi mảnh cam 4*10, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1199 Hoàng Gia Tiễn*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*1199 Đá Đột Phá-N.Vật*20 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1150 Đá Đột Phá-N.Vật*20 3 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2750 Đá Đột Phá-N.Vật*50 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*2650 Đá Đột Phá-N.Vật*50 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2550 Đá Đột Phá-N.Vật*50 1 lần mỗi ngày


Hoàn Thành Nhiệm Vụ Nhận Thưởng

Thời gian
 • 00:00 ngày 05/12 - 23:59 ngày 07/12/2018
Phạm vi
 • S1 - S78
Nội dung
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân vào "Hoạt động" và hoàn thành các "Nhiệm vụ hạn giờ" sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn tương ứng bên dưới.
Điều kiện Thưởng  Giới hạn
 Du Ngoạn 50 lần  Đột Phá Đơn*3 Bạc*20000 Reset mỗi ngày
  Du Ngoạn 100 lần     Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
  Du Ngoạn 150 lần     Đột Phá Đơn*7 Lệnh Tạo Mới*2 Reset mỗi ngày
 Du Ngoạn 200 lần     Đột Phá Đơn*10 Lệnh Tạo Mới*4 Reset mỗi ngày
  Du Ngoạn 250 lần      Lệnh Chiêu Mộ*1 Lệnh Tạo Mới*6 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 1 lần Công Trạng*500   Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 3 lần Công Trạng*1500   Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 5 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Chiêu Mộ*1 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 10 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Chiêu Mộ*1 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 20 lần Thiên Nhân Lệnh*2 Lệnh Chiêu Mộ*2 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 30 lần Thiên Nhân Lệnh*3 Lệnh Chiêu Mộ*3 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần EXP Đơn Trung*40 Lệnh Chiêu Mộ*1 Reset mỗi ngày


Giảm Giá Khu Quà

Thời gian:
 • 00:00 ngày 05/12 - 23:59 ngày 07/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S78
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân dùng vàng để đổi nhiều phần quà vô cùng giá trị!
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Mua Mỗi Ngày 3 Đá Đột Phá-N.Vật*3, Vé Du Ngoạn*1, Bạc*10000 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Mảnh Tống Ngọc 3 Mảnh Tống Ngọc*5 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Túi Phúc Bạc 3 Túi Bạc*1 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Thiên Nhân-Ngày 12 Thiên Nhân lệnh*1, EXP Đơn-Cao*5,Bạc*10000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Linh Lung 68 Thiên Nhân Lệnh*3, Rương Hồn Ngọc-Tím*5, Bạc*100000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Cẩm Tú 288 Thiên Nhân Lệnh*12, Rương Hồn Ngọc-Cam*15, Bạc*200000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Điển Tàng 488 Thiên Nhân Lệnh*18, Rương Hồn Ngọc-Cam*20, Bạc*250000 Mỗi ngày 3 lần


Quà Đăng Nhập

Thời gian:
 • 00:00 ngày 05/12 - 23:59 ngày 07/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S78
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ nhân online hằng ngày để nhận quà tùy theo mốc VIP  nhé !
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*1 EXP Đơn-Cao*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*3 Rương Bạc*3 Reset mỗi ngày
VIP 1 Vàng*1 Lệnh Chiêu Mộ*1 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*3 Rương Bạc*5 Reset mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1 Lệnh Chiêu Mộ*2 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Rương Bạc*10 Reset mỗi ngày