1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (05/07-07/07)
04-07-2019

Chuỗi Sự Kiện Tuần (05/07-07/07)

NẠP NGỌC TÍCH LŨY
Thời gian: 05/07-07/07
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc đạt các mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30 Vé Tăng Tốc Tầm Bảo*1
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Lệnh Chiêu Mộ*1
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đột Phá Đơn*20
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Lệnh Chiêu Mộ*2
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đột Phá Đơn*50
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Lệnh Chiêu Mộ*4
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Phá Cảnh Ngọc*25 Rương Đá Lv5*1 Lệnh Chiêu Mộ*6
1200 Quà Nghê Thường*1 (Mở ra nhận trứng thú cưng Nghê Thường tư chất 130) Rương Đá Lv5*2 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Phá Cảnh Ngọc*50 Rương Đá Lv6*1 Lệnh Chiêu Mộ*10 Đột Phá Đơn*300
3000 Rương Lưỡng Nghi-Đỏ*1 Thiên Nhân Lệnh*10 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Đột Phá Đơn*500
4000 Phá Cảnh Ngọc*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Lệnh Chiêu Mộ*30 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Phá Cảnh Ngọc*100 Rương Đá Lv7*1 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Đá Thức Tỉnh*100

NẠP NGỌC KHUYẾN MÃI 50% VÀNG
Thời gian: 05/07-07/07
Nạp Ngọc đúng mốc sẽ nhận được Khuyến Mãi 50% vàng và phần thưởng tương ứng mốc đó.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 2 Vàng*30 Đá Thức Tỉnh*3 Phi Tinh Sa*2 Hoa Hồng Trắng*5
15 2 Vàng*75 Đá Thức Tỉnh*5 Phi Tinh Sa*2 Hoa Hồng Trắng*10
30 2 Vàng*150 Đá Thức Tỉnh*7 Phi Tinh Sa*3 Hoa Hồng Trắng*15
60 2 Vàng*300 Đá Thức Tỉnh*10 Phi Tinh Sa*4 Hoa Hồng Trắng*30
150 2 Vàng*750 Đá Thức Tỉnh*15 Phi Tinh Sa*5 Hoa Hồng Trắng*60
300 2 Vàng*1500 Đá Thức Tỉnh*20 Phi Tinh Sa*6 Hoa Hồng Trắng*100
450 2 Vàng*2250 Đá Thức Tỉnh*30 Phi Tinh Sa*8 Hoa Hồng Trắng*200
750 2 Vàng*3750 Đá Thức Tỉnh*40 Phi Tinh Sa*10 Hoa Hồng Trắng*300

NẠP 20K MỖI NGÀY
Thời gian: 05/07-07/07
Trong thời gian sự kiện, nạp từ 20K mỗi ngày để nhận được các quà tặng hấp dẫn dưới đây.
Điều kiện Thưởng
Nạp 1 Ngọc Khung Avatar Hè Ngọt Ngào*1 Hoa Bên Nhau Liên Server*1 Vàng*150 Trong suốt sự kiện chỉ 1 lần duy nhất
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 Hoa Hồng Trắng*10 Thiên Nhân Lệnh*1 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 30 Ngọc Vàng*300 Hoa Hồng Trắng*20 Thiên Nhân Lệnh*2 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 60 Ngọc Vàng*300 Hoa Hồng Trắng*50 Thiên Nhân Lệnh*4 Mỗi ngày 1 lần

NẠP NGỌC ĐÚNG MỐC
Thời gian: 05/07-07/07
Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp ngọc đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng từ sự kiện.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Phá Cảnh Ngọc*3 Đá Bích Tỷ*3 2
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Phá Cảnh Ngọc*5 Đá Bích Tỷ*5 2
30 Thiên Nhân Lệnh*2 Phá Cảnh Ngọc*7 Đá Bích Tỷ*5 2
60 Thiên Nhân Lệnh*3 Phá Cảnh Ngọc*10 Đá Bích Tỷ*5 2
150 Thiên Nhân Lệnh*4 Phá Cảnh Ngọc*15 Đá Bích Tỷ*7 2
300 Thiên Nhân Lệnh*5 Phá Cảnh Ngọc*20 Đá Bích Tỷ*7 2
450 Thiên Nhân Lệnh*6 Phá Cảnh Ngọc*25 Đá Bích Tỷ*10 2
750 Thiên Nhân Lệnh*7 Phá Cảnh Ngọc*30 Đá Bích Tỷ*15 2

SHOP GIẢM GIÁ
Thời gian: 05/07-07/07
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc để mở quyền đổi vật phẩm giảm giá.
Điều kiện Giá Giới hạn
Nạp 6 Ngọc Vàng*1 (Giá gốc: 3000 Vàng) Trứng Thú Cưng Đỏ*1 Hoa Hồng Trắng*10 1
Nạp 6 Ngọc Vàng*350 (Giá gốc: 500 Vàng) Hoa Hồng Trắng*100 100
Nạp 15 Ngọc Vàng*500 (Giá gốc: 900 Vàng) Lệnh Tạo Mới*20 Hoa Hồng Trắng*100 20
Nạp 15 Ngọc Vàng*800 (Giá gốc: 1500 Vàng) Đá Thức Tỉnh*20 Hoa Hồng Trắng*100 10
Nạp 30 Ngọc Vàng*500 (Giá gốc: 900 Vàng) Kết Tinh Thú Cưng*20 Hoa Hồng Trắng*100 20
Nạp 60 Ngọc Vàng*600 (Giá gốc: 1100 Vàng) Chả Cá*10 Hoa Hồng Trắng*100 20
Nạp 150 Ngọc Vàng*1300 (Giá gốc: 2500 Vàng) Đá Luyện Tinh*50 Hoa Hồng Trắng*100 10
Nạp 300 Ngọc Vàng*1600 (Giá gốc: 3000 Vàng) Đá Tinh Luyện*50 Hoa Hồng Trắng*100 10
Nạp 450 Ngọc Vàng*1999 (Giá gốc: 2500 Vàng) Hoa Hồng Trắng*500 100
Nạp 750 Ngọc Vàng*6500 (Giá gốc: 9500 Vàng) Phá Kinh Ngọc*100 Hoa Hồng Trắng*500 3

ĐỔI MẢNH TÙY TÙNG
Thời gian: 05/07-07/07
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi mảnh tùy tùng đặc biệt.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 5 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*525 Mảnh Lý Bạch*10 + Hoa Hồng Trắng*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*520 Mảnh Lý Bạch*10 + Hoa Hồng Trắng*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1039 Mảnh Lý Bạch*20 + Hoa Hồng Trắng*20 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1559 Mảnh Lý Bạch*30 + Hoa Hồng Trắng*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1559 Mảnh Lý Bạch*30 + Hoa Hồng Trắng*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2599 Mảnh Lý Bạch*50 + Hoa Hồng Trắng*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2500 Mảnh Lý Bạch*50 + Hoa Hồng Trắng*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2400 Mảnh Lý Bạch*50 + Hoa Hồng Trắng*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Vệ Tử Phu*10 + Hoa Hồng Trắng*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Vệ Tử Phu*10 + Hoa Hồng Trắng*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Vệ Tử Phu*30 + Hoa Hồng Trắng*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Vệ Tử Phu*30 + Hoa Hồng Trắng*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Vệ Tử Phu*30 + Hoa Hồng Trắng*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Vệ Tử Phu*50 + Hoa Hồng Trắng*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Vệ Tử Phu*50 + Hoa Hồng Trắng*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Vệ Tử Phu*50 + Hoa Hồng Trắng*50 1 lần mỗi ngày

ĐỔI VẬT PHẨM
Thời gian: 05/07-07/07
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi vật phẩm đặc biệt với giá ưu đãi.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*250 Hoa Hồng Trắng*50 999 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*500 Hoa Hồng Trắng*100 999 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*2500 Hoa Hồng Trắng*500 999 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*160 Lệnh Tạo Mới*10 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*300 Đột Phá Đơn*50, Rương Bạc*3 10 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*1199 Đá Đột Phá-N.Vật*20 + Hoa Hồng Trắng*20 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1150 Đá Đột Phá-N.Vật*20 + Hoa Hồng Trắng*20 3 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2750 Đá Đột Phá-N.Vật*50 + Hoa Hồng Trắng*50 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*2650 Đá Đột Phá-N.Vật*50 + Hoa Hồng Trắng*50 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2550 Đá Đột Phá-N.Vật*50 + Hoa Hồng Trắng*50 1 lần mỗi ngày

BXH HOA TƯƠI
Thời gian: 05/07-07/07
Tích cực tặng và nhận "Hoa Hồng Trắng" trong thời gian sự kiện diễn ra để có cơ hội lọt vào TOP 10 BXH Tặng Hoa và TOP 10 BXH Nhận Hoa, thưởng hấp dẫn.
Lưu ý: Ngoại trừ "Hoa Hồng Trắng", việc tặng và nhận các loại hoa khác sẽ không tính vào BXH.
Hạng Tặng Thưởng
1 (tối thiểu 3000 điểm) Rương Mảnh Đỏ*150 Hộp Thời Trang Cam Phong Nhã*1 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2 Đá Thức Tỉnh*100
2 (tối thiểu 2000 điểm) Rương Mảnh Đỏ*120 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1 Đột Phá Đơn*300 Tim Yêu*1
3 (tối thiểu 2000 điểm) Rương Mảnh Đỏ*100 Đá Nhanh Nhẹn Lv5*2 Đột Phá Đơn*200 Hoa Hồng Tím*1
4 – 5 (tối thiểu 200 điểm) Rương Mảnh Đỏ*80 Đá Nhanh Nhẹn Lv5*1 Đột Phá Đơn*150 Hồ Thiên Nga*1
6 – 10 (tối thiểu 200 điểm) Rương Mảnh Đỏ*60 Đá Nhanh Nhẹn Lv4*1 Đột Phá Đơn*100 Anh Đào Hồng*1

Hạng Nhận Thưởng
1 (tối thiểu 3000 điểm) Rương Mảnh Đỏ*150 Hộp Thời Trang Cam Phong Nhã*1 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1 Đá Thức Tỉnh*70
2 (tối thiểu 2000 điểm) Rương Mảnh Đỏ*120 Đột Phá Đơn*300 Rương Đá Lv6*1 Tim Yêu*1
3 (tối thiểu 2000 điểm) Rương Mảnh Đỏ*100 Đột Phá Đơn*200 Rương Đá Lv5*2 Hoa Hồng Tím*1
4 – 5 (tối thiểu 200 điểm) Rương Mảnh Đỏ*80 Đột Phá Đơn*150 Rương Đá Lv5*1 Hồ Thiên Nga*1
6 – 10 (tối thiểu 200 điểm) Rương Mảnh Đỏ*60 Đột Phá Đơn*100 Rương Đá Lv4*2 Anh Đào Hồng*1

TIÊU VÀNG TÍCH LŨY
Thời gian: 05/07-07/07
Trong thời gian sự kiện, tổng tích lũy tiêu vàng đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
150 Hoa Hồng Trắng*5 Đá Bích Tỷ*1 Thiên Nhân Lệnh*1
300 Hoa Hồng Trắng*10 Phân Bón*3 Thiên Nhân Lệnh*1
600 Hoa Hồng Trắng*15 Thức Ăn Gia Súc*2 Thiên Nhân Lệnh*1
1500 Hoa Hồng Trắng*20 Thức Ăn Hảo Hạng*2 Thiên Nhân Lệnh*3
3000 Hoa Hồng Trắng*30 Đá Bích Tỷ*2 Thiên Nhân Lệnh*3
7500 Hoa Hồng Trắng*50 Thiên Nhân Lệnh*5 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server)
10000 Hoa Hồng Trắng*150 Mảnh Lý Bạch*150 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server)
15000 Hoa Hồng Trắng*300 Thiên Nhân Lệnh*5 Đá Bích Tỷ*5
25000 Hoa Hồng Trắng*500 Kết Tinh Thú Cưng*40 Mảnh Lý Bạch*150
30000 Hoa Hồng Trắng*700 Thiên Nhân Lệnh*10 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server)
35000 Hoa Hồng Trắng*800 Rương Đá Lv6*1 Hoàng Gia Tiễn*1
40000 Hoa Hồng Trắng*900 Rương Đá Lv6*1 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server)
50000 Hoa Hồng Trắng*1000 Rương Đá Lv6*2 Hoàng Gia Tiễn*3

ĐỔI ĐÁ NHANH NHẸN GIẢM GIÁ 15%
Thời gian: 05/07-07/07
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi các loại Đá Nhanh Nhẹn với giá giảm đến 15%.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*2065 Đá Nhanh Nhẹn Lv5*1 Hoa Hồng Trắng*50 Thiên Nhân Lệnh*1 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*6196 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1 Hoa Hồng Trắng*150 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày

TẦM BẢO CÁC
Thời gian: 05/07-07/07
Dùng Vàng hoặc "Đá Bích Tỷ" để kích hoạt vòng quay Tầm Bảo Các, có cơ hội nhận được đến 80 Mảnh Di Thân Vương và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

TIỆM THẦN BÍ
Thời gian: 05/07-07/07
Mỗi ngày 5 lần mua, miễn phí tạo mới 3 lần, tốn phí tạo mới 10 lần.
Khi tạo mới có tỉ lệ nhận % giảm giá từ 20%~ 70% giá trị.
STT Vật Phẩm Giảm Giá
1 Đột Phá Đơn
2 Đá Đột Phá-N.Vật
3 Đá Thức Tỉnh
4 Đá Tinh Luyện
5 Đá Luyện Tinh
6 Rương Mảnh Đỏ 2
7 Túi Mảnh Đỏ 4
8 Túi Mảnh Đỏ 5
9 Rương Đá Lv5
10 Rương Đá Nhanh Nhẹn
11 Mảnh Thân Vương
12 Phi Tinh Sa
13 Mảnh Vệ Tử Phu
14 Mảnh Uyển Nhi
15 Thiên Nhân Lệnh

QUÀ ĐĂNG NHẬP MỖI NGÀY
Thời gian: 05/07-07/07
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận được nhiều phần thưởng
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Đạt lv5 trở lên Đá Thức Tỉnh*5 Rương Đá Lv3*1 Lệnh Tạo Mới*5 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3 Reset mỗi ngày

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NHẬN THƯỞNG
Thời gian: 05/07-07/07
Trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Tặng hoa 3 lần EXP Đơn Trung*10 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Tặng hoa 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*4 Reset mỗi ngày
Like ảnh 3 lần EXP Đơn Trung*10 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Like ảnh 5 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Like ảnh 10 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 1 lần Công Trạng*500 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 3 lần Công Trạng*1500 Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 5 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*1 Mảnh Văn Thành Công Chúa*5 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 10 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*1 Mảnh Văn Thành Công Chúa*10 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 20 lần Thiên Nhân Lệnh*2 Đá Bích Tỷ*2 Mảnh Văn Thành Công Chúa*20 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 30 lần Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Bích Tỷ*3 Mảnh Văn Thành Công Chúa*30 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 3 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Reset mỗi ngày