1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (05/06-07/06)
04-06-2019

Chuỗi Sự Kiện Tuần (05/06-07/06)

NẠP NGỌC TÍCH LŨY
Thời gian: 05/06-07/06
Phạm vi: S1-S131
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc đạt các mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30 Vé Tăng Tốc Tầm Bảo*1  
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Lệnh Chiêu Mộ*1  
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đột Phá Đơn*20  
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Lệnh Chiêu Mộ*2  
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đột Phá Đơn*50  
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Lệnh Chiêu Mộ*4  
450 Chả Cá*10 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1  
750 Phá Cảnh Ngọc*25 Rương Đá Lv5*1 Lệnh Chiêu Mộ*6  
1200 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv5*2 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Phá Cảnh Ngọc*50 Rương Đá Lv6*1 Nước Uống Mùa Hè*10 Đột Phá Đơn*300
3000 Đá Thức Tỉnh*50 Thiên Nhân Lệnh*10 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Đột Phá Đơn*500
4000 Phá Cảnh Ngọc*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Nước Uống Mùa Hè*10 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Phá Cảnh Ngọc*100 Rương Đá Lv7*1 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Đá Thức Tỉnh*100

NẠP NGỌC KHUYẾN MÃI 50% VÀNG
Thời gian: 05/06-07/06
Phạm vi: S1-S131
Nạp Ngọc đúng mốc sẽ nhận được Khuyến Mãi 50% vàng và phần thưởng tương ứng mốc đó.
Điều kiện
Giới hạn
Thưởng
6
1
Vàng*30
Lệnh Chiêu Mộ*1
Đá Thức Tỉnh*3
Hồng Đỏ*2
15
1
Vàng*75
Lệnh Chiêu Mộ*1
Đá Thức Tỉnh*5
Ngọt Ngào*1
30
1
Vàng*150
Lệnh Chiêu Mộ*2
Đá Thức Tỉnh*7
Ngọt Ngào*1
60
1
Vàng*300
Lệnh Chiêu Mộ*2
Đá Thức Tỉnh*10
Mông Lung*1
150
1
Vàng*750
Lệnh Chiêu Mộ*3
Đá Thức Tỉnh*15
Mông Lung*1
300
1
Vàng*1500
Lệnh Chiêu Mộ*3
Đá Thức Tỉnh*20
Tinh Khôi*1
450
1
Vàng*2250
Lệnh Chiêu Mộ*5
Đá Thức Tỉnh*30
Tinh Khôi*2
750
1
Vàng*3750
Lệnh Chiêu Mộ*5
Đá Thức Tỉnh*40
Tinh Khôi*3

NẠP 20K MỖI NGÀY
Thời gian: 05/06-07/06
Phạm vi: S1-S131
Trong thời gian sự kiện, nạp từ 20K mỗi ngày để nhận được các quà tặng hấp dẫn dưới đây.
Điều kiện Thưởng
Nạp 1 Ngọc Thời Trang Bích Diệp Thanh Bồ (Trị giá: 88 Ngọc) Hoa Đào Hoa Phiến*1 Vàng*150 Trong suốt sự kiện chỉ 1 lần duy nhất
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 Đá Thức Tỉnh*15 Rương Đá Bạo Kích*3 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 15 Ngọc Vàng*300 Hoa Đoan Ngọ Vui Vẻ*1 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Mỗi ngày 1 lần

NẠP NGỌC ĐÚNG MỐC
Thời gian: 05/06-07/06
Phạm vi: S1-S131
Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp ngọc đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng từ sự kiện.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Rương Đá Sinh Lực*3 Thượng Thư Lệnh*3 Mỗi ngày 1 lần
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Rương Đá Sinh Lực*5 Thượng Thư Lệnh*3 Mỗi ngày 1 lần
30 Thiên Nhân Lệnh*2 Rương Đá Sinh Lực*7 Thượng Thư Lệnh*5 Mỗi ngày 1 lần
60 Thiên Nhân Lệnh*3 Rương Đá Sinh Lực*10 Thượng Thư Lệnh*5 Mỗi ngày 1 lần
150 Thiên Nhân Lệnh*4 Rương Đá Sinh Lực*15 Thượng Thư Lệnh*10 Mỗi ngày 1 lần
300 Thiên Nhân Lệnh*5 Rương Đá Sinh Lực*20 Thượng Thư Lệnh*15 Mỗi ngày 1 lần
450 Thiên Nhân Lệnh*6 Rương Đá Sinh Lực*25 Thượng Thư Lệnh*20 Mỗi ngày 1 lần
750 Thiên Nhân Lệnh*7 Rương Đá Sinh Lực*30 Thượng Thư Lệnh*30 Mỗi ngày 1 lần

NẠP QUỸ ĐẦU TƯ SIÊU CẤP
Thời gian: 05/06-07/06
Phạm vi: S1-S131
Gồm 2 gói đầu tư siêu cấp:
• Gói đầu tư 6 Ngọc (20k): sẽ được hoàn trả 50 Vàng/ngày (trong 7 ngày tiếp theo), tổng cộng Vàng nhận được là 400 Vàng.
• Gói đầu tư 60 Ngọc (200k): sẽ được hoàn trả 250 Vàng/ngày (trong 15 ngày tiếp theo), tổng cộng Vàng nhận được là 4000 Vàng.
Cách kích hoạt gói đầu tư:
• Điều kiện: Đã đạt VIP 2 trở lên - Nạp 6 Ngọc trở lên sẽ kích hoạt gói đầu tư 20k
• Điều kiện: Đã đạt VIP 5 trở lên - Nạp 60 Ngọc trở lên sẽ kích hoạt cả gói đầu tư 20k và gói đầu tư 200k
• Mỗi ngày vào lại giao diện hoạt động dùng Thái Phó Lệnh và Thái Úy Lệnh để đổi vàng.
• Hoặc khi đã đạt Vip 5 trở lên, sau đó nạp 60 Ngọc mới kích hoạt được Gói Đầu Tư 20k và Gói Đầu Tư 200k
1. Nạp Tích Lũy Đầu Tư Quỹ (05/06-07/06)
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Ngọc (20k) Thái Phó Lệnh*7 Vàng*50 Thiên Nhân Lệnh*1 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
60 Ngọc (200k) Thái Úy Lệnh*15 Vàng*250 Thiên Nhân Lệnh*2 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện

2. Nhận Đầu Tư
• Nhận đầu tư VIP 2: 05/06-14/06
• Nhận đầu tư VIP 5: 05/06-22/06
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 2 trở lên Thái Phó Lệnh*1 Vàng*50 Thiên Nhân Lệnh*1 7 ngày, reset mỗi ngày
VIP 5 trở lên Thái Úy Lệnh*1 Vàng*250 Thiên Nhân Lệnh*2 15 ngày, reset mỗi ngày

ĐỔI MẢNH TÙY TÙNG
Thời gian: 05/06-07/06
Phạm vi: S1-S131
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi mảnh tùy tùng đặc biệt.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 5 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Mộc Lan*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Mộc Lan*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Mộc Lan*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Mộc Lan*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Mộc Lan*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Tống Ngọc*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Tống Ngọc*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Tống Ngọc*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Tống Ngọc*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Tống Ngọc*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Tống Ngọc*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Tống Ngọc*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Tống Ngọc*50 1 lần mỗi ngày

BXH TIÊU VÀNG
Thời gian: 05/06-07/06
Phạm vi: S1-S131
Tiêu phí vàng 3000 vàng trở lên mới lên BXH, nhận nhiều quà thưởng hấp dẫn.
Điều kiện Thưởng
1 Hộp Vũ Khí Thanh Anh-Cam*1 (Vũ Khí Nhân Vật*1) (CS2 Lv110 mới sử dụng được) Rương Mảnh Đỏ*150 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2 Thượng Thư Lệnh*80
2 Rương Mảnh Đỏ*120 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1 Tim Yêu*1 Thượng Thư Lệnh*60
3 Rương Mảnh Đỏ*100 Đá Nhanh Nhẹn Lv5*2 Hoa Hồng Tím*1 Thượng Thư Lệnh*40
4 – 5 Rương Mảnh Đỏ*80 Đá Nhanh Nhẹn Lv5*1 Hồ Thiên Nga*1 Thượng Thư Lệnh*20
6 – 10 Rương Mảnh Đỏ*60 Đá Nhanh Nhẹn Lv4*1 Anh Đào Hồng*1 Thượng Thư Lệnh*10

ĐỔI THƯỢNG THƯ LỆNH
Thời gian: 05/06-07/06
Phạm vi: S1-S131
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng và Thượng Thư Lệnh để đổi nhiều loại bảo vật đặc biệt.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
Đạt level 30 Hộp Vũ Khí Thanh Anh-Cam*1 Phá Kinh Ngọc*200 Trong suốt sự kiện đổi 1 lần
Đạt level 30 Hộp Vũ Khí Thanh Anh-Cam*1 Đá Tinh Luyện*100 + Đá Luyện Tinh*150 Trong suốt sự kiện đổi 1 lần
Đạt level 30 Thượng Thư Lệnh*80 Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server) 5 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Vàng*1600 Phá Cảnh Ngọc*30 10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Thượng Thư Lệnh*10 + Vàng*399 Khung Avatar Mùa Hạ Yêu Thương*1 1 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Thượng Thư Lệnh*10 + Vàng*299 Khung Chat Mùa Hạ Yêu Thương*1 1 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Thượng Thư Lệnh*500 + Vàng*3999 Rương Lượng Nghi-Đỏ*1 1 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Thượng Thư Lệnh*100 + Vàng*2999 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1 3 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Thượng Thư Lệnh*500 + Vàng*3999 Rương Tử Dương-Đỏ*1 1 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Thượng Thư Lệnh*80 Mảnh Thân Vương*80 1 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Thượng Thư Lệnh*80 Mảnh Võ Tắc Thiên*80 1 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Thượng Thư Lệnh*80 Mảnh Tô Đông Pha*80 1 lần trong suốt sự kiện

SHOP GIẢM GIÁ
Thời gian: 05/06-07/06
Phạm vi: S1-S131
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc để mở quyền đổi vật phẩm giảm giá.
Điều kiện Giá Giới hạn
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 (Giá gốc: 300 Vàng) Thiên Nhân Lệnh*1 Rương Bạc*10 20
Nạp 6 Ngọc Vàng*120 (Giá gốc: 350 Vàng) Thượng Thư Lệnh*5 Rương Bạc*10 30
Nạp 15 Ngọc Vàng*200 (Giá gốc: 400 Vàng) Lệnh Tạo Mới*20 Rương Bạc*20 20
Nạp 30 Ngọc Vàng*120 (Giá gốc: 350 Vàng) Thượng Thư Lệnh*5 Rương Bạc*10 30
Nạp 150 Ngọc Vàng*240 (Giá gốc: 700 Vàng) Thượng Thư Lệnh*10 Rương Bạc*20 20
Nạp 150 Ngọc Vàng*1600 (Giá gốc: 3200 Vàng) Mảnh Vệ Tử Phu*40 Đột Phá Đơn*100 10
Nạp 300 Ngọc Vàng*2500 (Giá gốc: 4000 Vàng) Đột Phá Đơn*500 Rương Bạc*20 6
Nạp 450 Ngọc Vàng*200 (Giá gốc: 700 Vàng) Thượng Thư Lệnh*10 Rương Bạc*20 30
Nạp 750 Ngọc Vàng*5500 (Giá gốc: 7000 Vàng) Phá Cảnh Ngọc*100 Rương Bạc*20 3

CHIÊU MỘ THIÊN TƯỚNG-LÝ BẠCH
Thời gian: 05/06-07/06
Phạm vi: S1-S131
Chiêu mộ 1 lần tốn 100 Vàng hoặc Lệnh Chiêu Mộ
Chiêu mộ 1 lần nhận được 1 điểm chiêu mộ
Tham gia đạt số lần nhất định nhận thưởng:
Số lần tham gia đạt Thưởng
30 Mảnh Lý Bạch*30, Túi Nguyên Liệu Thời Trang *2
80 Mảnh Lý Bạch*50, Túi Nguyên Liệu Thời Trang *5
120 Mảnh Lý Bạch*80, Đá Thức Tỉnh *50
180 Mảnh Lý Bạch*150, Đột Phá Đơn*100
300 Mảnh Lý Bạch*200, Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server)
500 Mảnh Lý Bạch*240, Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server)
Điểm chiêu mộ có thể đổi trong tiệm điểm:
Điểm chiêu mộ Quà Đổi Giới hạn
Điểm Chiêu Mộ*15 EXP Đơn-Cao*10 20 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*28 Ngọt Ngào*1 5 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*88 Hoa Trà*1 2 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Lý Bạch*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Thân Vương*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Uyển Nhi*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*250 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 5 lần trong suốt sự kiện

ĐỔI VẬT PHẨM
Thời gian: 05/06-07/06
Phạm vi: S1-S131
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi vật phẩm giá ưu đãi.
Điều kiện
Đổi
Thưởng
Giới hạn
VIP 0
Vàng*170
Mảnh Văn Thành*10
10 lần mỗi ngày
VIP 1
Vàng*450
Mảnh Văn Thành*20
10 lần mỗi ngày
VIP 1
Vàng*199
Đá Luyện Tinh*5
10 lần mỗi ngày
VIP 1
Vàng*249
Đá Tinh Luyện*5
10 lần mỗi ngày
VIP 1
Vàng*200
Thiên Nhân Lệnh*1, Rương Bạc*2
10 lần mỗi ngày
VIP 1
Vàng*160
Lệnh Tạo Mới*10
3 lần mỗi ngày
VIP 1
Vàng*300
Đột Phá Đơn*50, Rương Bạc*3
10 lần mỗi ngày
VIP 3
Vàng*499
Xuất sắc*1
3 lần mỗi ngày
VIP 3
Vàng*170
Túi mảnh cam 4*10, Rương Bạc*3
5 lần mỗi ngày
VIP 7
Vàng*1199
Hoàng Gia Tiễn*1
3 lần mỗi ngày
VIP 3
Vàng*1199
Đá Đột Phá-N.Vật*20
3 lần mỗi ngày
VIP 5
Vàng*1150
Đá Đột Phá-N.Vật*20
3 lần mỗi ngày
VIP 7
Vàng*2750
Đá Đột Phá-N.Vật*50
1 lần mỗi ngày
VIP 9
Vàng*2650
Đá Đột Phá-N.Vật*50
1 lần mỗi ngày
VIP 10
Vàng*2550
Đá Đột Phá-N.Vật*50
1 lần mỗi ngày

TẦM BẢO CÁC
Thời gian: 05/06-07/06
Phạm vi: S1-S131
Dùng Vàng hoặc "Đá Bích Tỷ" để kích hoạt vòng quay Tầm Bảo Các, có cơ hội nhận được đến 80 Mảnh Di Thân Vương và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

ĐỔI ĐÁ QUÝ
Thời gian: 05/06-07/06
Phạm vi: S1-S131
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi các loại đá quý với giá cực kỳ yêu thương!
Điều kiện Đổi Thưởng
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*688 Đá Tấn Công Lv5*1 Rương Đá Tấn Công*3 Thiên Nhân Lệnh*1
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*688 Đá Phòng Thủ Lv5*1 Rương Đá Phòng Thủ*3 Thiên Nhân Lệnh*1
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*688 Đá Sinh Lực Lv5*1 Rương Đá Sinh Lực*3 Thiên Nhân Lệnh*1
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*2065 Đá Tấn Công Lv6*1 Rương Đá Tấn Công*5 Thiên Nhân Lệnh*3
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*2065 Đá Phòng Thủ Lv6*1 Rương Đá Phòng Thủ*5 Thiên Nhân Lệnh*3
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*2065 Đá Sinh Lực Lv6*1 Rương Đá Sinh Lực*5 Thiên Nhân Lệnh*3

HOÁN ĐỔI TÙY TÙNG TÔ ĐÔNG PHA
Thời gian: 05/06-07/06
Phạm vi: S1-S131
Trong thời gian sự kiện, Chủ Nhân có thẻ dùng vàng và các mảnh Tùy Tùng để đổi Mảnh Tùy Tùng Tô Đông Pha nhé.
Đổi Thưởng Giới hạn
Mảnh Tống Ngọc*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Lý Bạch*50 + Vàng*399 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Di Thân Vương*50 + Vàng*399 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Uyển Nhi*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Thời Trân*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Vệ Tử Phu*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Hoa Mộc Lan*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Lang Lăn Vương*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Phan An*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện

QUÀ ĐĂNG NHẬP MỪNG TẾT ĐOAN NGỌ
Thời gian: 05/06-07/06
Phạm vi: S1-S131
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận được nhiều phần thưởng
Điều kiện Thưởng Giới hạn
VIP 0 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*1 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Lệnh Tạo Mới*10 Reset mỗi ngày
VIP 1 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*1 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Đá Bích Tỷ*1 Reset mỗi ngày
VIP 5 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*2 Thiên Nhân Lệnh*1 Hoa Đoan Ngọ Vui Vẻ*1 Reset mỗi ngày

GIẢM GIÁ KHU QUÀ
Thời gian: 05/06-07/06
Phạm vi: S1-S131
Trong thời gian sự kiện, Khu Quà sẽ mở bán giảm giá đặc biệt
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 28 Đột Phá Đơn*100, EXP Đơn-Cao*10, Rương Hồn Ngọc-Tím*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Giá Trị 68 Đột Phá Đơn*300, EXP Đơn-Cao*20, Rương Hồn Ngọc-Cam*10, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Hào Hoa 218 Đột Phá Đơn*500, EXP Đơn-Cao*100, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*30, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*20 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 648 Đột Phá Đơn*1500, EXP Đơn-Cao*350, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*50, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*100 Mỗi ngày 5 lần

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NHẬN THƯỞNG
Thời gian: 05/06-07/06
Phạm vi: S1-S131
Trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Tặng hoa 3 lần EXP Đơn Trung*10 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Tặng hoa 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*4 Reset mỗi ngày
Like ảnh 3 lần EXP Đơn Trung*10 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Like ảnh 5 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Like ảnh 10 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 1 lần Công Trạng*500 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 3 lần Công Trạng*1500 Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 5 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*1 Mảnh Văn Thành Công Chúa*5 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 10 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*1 Mảnh Văn Thành Công Chúa*10 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 20 lần Thiên Nhân Lệnh*2 Đá Bích Tỷ*2 Mảnh Văn Thành Công Chúa*20 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 30 lần Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Bích Tỷ*3 Mảnh Văn Thành Công Chúa*30 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 3 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Reset mỗi ngày