1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (05/02-07/02)
04-02-2019

Chuỗi Sự Kiện Tuần (05/02-07/02)

Nạp Tích Lũy

Thời gian:
 • 00:00 ngày 05/02 - 23:59 ngày 07/02
Phạm vi:
 • S1 - S104
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc tích lũy đủ mốc sẽ nhận Khung Avatar Năm Mới Cát Tường và các phần thưởng vô cùng hấp dẫn.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30    
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 2019*1  
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Khung Avatar Năm Mới Cát Tường*1  
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 2019*1  
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đột Phá Đơn*50  
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 2019*2  
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1  
750 Túi Mảnh Đỏ 3*25 Rương Đá Lv5*1 2019*2  
1200 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv5*2 Thiên Nhân Lệnh*7 2019*3
2000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*1 Đột Phá Đơn*300 2019*3
3000 Đá Thức Tỉnh*50 Thiên Nhân Lệnh*10 Đột Phá Đơn*500 2019*5
4000 Túi Mảnh Đỏ 3*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Đá Thức Tỉnh*70 2019*5
5000 Túi Mảnh Đỏ 3*100 Rương Đá Lv7*1 Đá Thức Tỉnh*100 2019*5


Nạp lần đầu bất kỳ mỗi ngày

Thời gian:
 • 00:00 ngày 05/02 - 23:59 ngày 07/02
Phạm vi:
 • S1 - S104
Nội Dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân Nạp ngọc bất kỳ nhận các phần thưởng
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp lần đầu bất kỳ mỗi ngày Vàng*150 Đá Bích Tỷ*3 Vòng Hoa Tim*1 2019*1 Mỗi ngày 1 lần


Nạp ngọc 1 lần (Nạp định mức)

Thời gian:
 • 00:00 ngày 05/02 - 23:59 ngày 07/02
Phạm vi:
 • S1 - S104
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân Nạp ngọc 1 lần (Nạp định mức) sẽ nhận được các vật phẩm:
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Đột Phá-N.Vật*3 Công Trạng*3000 Mỗi ngày 1 lần
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Đột Phá-N.Vật*5 Công Trạng*3000 Mỗi ngày 1 lần
30 Thiên Nhân Lệnh*2 Đá Đột Phá-N.Vật*7 Công Trạng*5000 Mỗi ngày 1 lần
60 Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Đột Phá-N.Vật*10 Công Trạng*5000 Mỗi ngày 1 lần
150 Thiên Nhân Lệnh*4 Đá Đột Phá-N.Vật*15 Công Trạng*7000 Mỗi ngày 1 lần
300 Thiên Nhân Lệnh*5 Đá Đột Phá-N.Vật*20 Công Trạng*7000 Mỗi ngày 1 lần
450 Thiên Nhân Lệnh*6 Đá Đột Phá-N.Vật*30 Công Trạng*10000 Mỗi ngày 1 lần
750 Thiên Nhân Lệnh*7 Đá Đột Phá-N.Vật*40 Công Trạng*12000 Mỗi ngày 1 lần


Nạp ngọc khuyến mãi 30% Đón Tết Đoàn Viên

Thời gian:
 • 00:00 ngày 05/02 - 23:59 ngày 07/02
Phạm vi:
 • S1 - S104
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân Nạp ngọc khuyến mãi 30% Đón Tết Đoàn Viên nhận nhiều vật phẩm thượng hạng.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 1 Vàng*18 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Đá Bích Tỷ*3
15 1 Vàng*45 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Đá Bích Tỷ*5
30 1 Vàng*90 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Đá Bích Tỷ*5
60 1 Vàng*180 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Đá Bích Tỷ*5
150 1 Vàng*450 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Đá Bích Tỷ*7
300 1 Vàng*900 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Đá Bích Tỷ*7
450 1 Vàng*1350 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Đá Bích Tỷ*10
750 1 Vàng*2250 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Đá Bích Tỷ*15

BXH Tiêu Vàng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 05/02 - 23:59 ngày 07/02
Phạm vi:
 • S1 - S104
Nội dung
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân đạt TOP tiêu vàng sẽ nhận nhiều phần thưởng:
Điều kiện Thưởng
 1  Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2 Mảnh Uyển Nhi*150 Năm Mới Vui Vẻ*2 2019*15
 2  Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1 Mảnh Uyển Nhi*120 Năm Mới Vui Vẻ*1 2019*10
 3  Đá Nhanh Nhẹn Lv5*2 Mảnh Uyển Nhi*100 Năm Mới Vui Vẻ*1 2019*7
 4 – 5  Đá Nhanh Nhẹn Lv5*1 Mảnh Uyển Nhi*80 Hồ Thiên Nga*1 2019*5
 6 – 10  Đá Nhanh Nhẹn Lv4*1 Mảnh Uyển Nhi*60 Anh Đào Hồng*1 2019*3

Đổi tùy tùng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 05/02 - 23:59 ngày 07/02
Phạm vi:
 • S1 - S104
Nội dung
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân dùng vàng đổi Mảnh Uyển Nhi & Hoa Mộc Lan
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Uyển Nhi*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Uyển Nhi*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Uyển Nhi*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Uyển Nhi*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Uyển Nhi*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Uyển Nhi*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Uyển Nhi*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Uyển Nhi*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*525 Mảnh Hoa Mộc Lan*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Hoa Mộc Lan*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*519 Mảnh Hoa Mộc Lan*10 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1559 Mảnh Hoa Mộc Lan*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1559 Mảnh Hoa Mộc Lan*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2599 Mảnh Hoa Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2500 Mảnh Hoa Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2400 Mảnh Hoa Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày

Thu Thập Chữ Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Thời gian
 • 00:00 ngày 05/02 - 23:59 ngày 07/02
Phạm vi
 • S1 - S104
Nội dung
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân Thu Thập Chữ Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 để đổi thưởng
Đổi Thưởng
Mừng*1, Xuân*1, Kỷ, Hợi*1, 2019*1 Rương Mảnh Đỏ*3
Mừng*1 + Xuân*1 + Kỷ*1 + Hợi*1 + 2019*1 Khung Chat Năm Mới Cát Tường*1
Mừng*1, Xuân*1, Kỷ*1 Đột Phá Đơn*10
Kỷ*1, Hợi*1 Đá Thức Tỉnh*2


Shop Giảm Giá

Thời gian:
 • 00:00 ngày 05/02 - 23:59 ngày 07/02
Phạm vi:
 • S1 - S104
Nội dung:
 • Trong thời gian sự kiện sẽ không reset các mốc mỗi ngày
Điều kiện Giá Phần Thưởng   Giới hạn
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 (Giá gốc: 300 Vàng) Thiên Nhân Lệnh*1 Rương Bạc*10 20
Nạp 6 Ngọc Vàng*120 (Giá gốc: 200 Vàng) Vé Du Ngoạn*20 Đơn Đột Phá*10 20
Nạp 15 Ngọc Vàng*120 (Giá gốc: 200 Vàng) Vé Du Ngoạn*20 Đơn Đột Phá*10 20
Nạp 30 Ngọc Vàng*200 (Giá gốc: 400 Vàng) Vé Du Ngoạn*40 Đơn Đột Phá*10 20
Nạp 150 Ngọc Vàng*1200 (Giá gốc: 2400 Vàng) Đá Luyện Tinh*50 Đột Phá Đơn*50 5
Nạp 150 Ngọc Vàng*1600 (Giá gốc: 3200 Vàng) Mảnh Lan Lăng Vương*40 Đột Phá Đơn*100 10
Nạp 300 Ngọc Vàng*200 (Giá gốc: 400 Vàng) Vé Du Ngoạn*40 Rương Bạc*20 50
Nạp 300 Ngọc Vàng*1450 (Giá gốc: 2900 Vàng) Đá Tinh Luyện*50 Đột Phá Đơn*50 5
Nạp 450 Ngọc Vàng*1745 (Giá gốc: 3490 Vàng) Đá Đột Phá-N.vật*50 Đột Phá Đơn*30 10
Nạp 750 Ngọc Vàng*6565 (Giá gốc: 7290 Vàng) Rương Đá Lv7*1 Rương Bạc*20 1

Quà Lì Xì Đầu Năm

Thời gian:
 • 00:00 ngày 05/02 - 23:59 ngày 07/02
Phạm vi:
 • S1 - S104
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân đăng nhập mỗi ngày nhận Quà Lì Xì Đầu Năm từ Nguyệt Tú nhé!
Điều kiện Thưởng   Giới hạn
VIP 0 trở lên Mừng*2 Đá Đột Phá-N.vật*5 Vé Du Ngoạn*10 Reset mỗi ngày
VIP 1 trở lên Xuân*1 Thiên Nhân Lệnh*1 Vé Du Ngoạn*10 Reset mỗi ngày
VIP 5 trở lên Xuân*1 Thiên Nhân Lệnh*1 Vé Du Ngoạn*20 Reset mỗi ngày

Đổi quà phúc lợi VIP

Thời gian:
 • 00:00 ngày 05/02 - 23:59 ngày 07/02
Phạm vi:
 • S1 - S104
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng 1 vàng để Đổi quà phúc lợi VIP
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*1 Khung Chat Tết Trồng Cây 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 1 Vàng*1 Thiên Nhân Lệnh*1 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 3 Vàng*1 Rương Bạc*2 Mỗi ngày 1 lần
VIP 5 Vàng*1 Quyền Thế*1600 Mỗi ngày 1 lần
VIP 7 Vàng*1 Lệnh Tạo Mới*10 Mỗi ngày 1 lần
VIP 9 Vàng*1 Đột Phá Đơn*100 Mỗi ngày 1 lần
VIP 10 Vàng*1 Mông Lung*1 Mỗi ngày 1 lần
VIP 11 Vàng*1 Hoa Năm Mới Vui Vẻ*1 Mỗi ngày 1 lần
VIP 12 Vàng*1 Hoa Năm Mới Vui Vẻ*1 Mỗi ngày 1 lần

Đổi Hoa Năm Mới giảm giá 70%

Thời gian:
 • 00:00 ngày 05/02 - 23:59 ngày 07/02
Phạm vi:
 • S1 - S104
Nội dung:
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Vàng*299 Hoa Năm Mới Vui Vẻ*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*119 Ngọt Ngào*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*119 Người Tình*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*149 Mông Lung*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*299 Tương Tư*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*299 Hoa Hồng Tím*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*299 Thược Dược*1 3 lần mỗi ngày

Đổi ngoại hình tùy tùng Đỏ Uyển Nhi

Thời gian:
 • 00:00 ngày 05/02 - 23:59 ngày 07/02
Phạm vi:
 • S1 - S104
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân dùng vàng Đổi ngoại hình tùy tùng Đỏ Uyển Nhi
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*29888 Hoa-Hỏa Liêu Nguyên*1 (Đỏ) 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*21888 Cẩm-Kiếm Tâm*1 (Đỏ) 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*888 Tố-Kiếm Ảnh Mịch*1 (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*888 Tố-Tán Âm Vân*1 (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Phù Sinh Tiết (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Tư Hoa Niên (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Thiên Bôi Tận*1 (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Tướng Tiến Tửu (Lam)*1 1 lần trong suốt sự kiện

Hoàn thành nhiệm vụ nhận thưởng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 05/02 - 23:59 ngày 07/02
Phạm vi:
 • S1 - S104
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân vào "Hoạt động" và hoàn thành các "Nhiệm vụ hạn giờ" sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn tương ứng bên dưới:
Điều kiện Thưởng   Giới hạn
Trêu ghẹo 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Kỷ*1 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 5 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Hợi*1 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 7 lần Lệnh Tạo Mới*5 Bạc*100000 Hợi*1 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 3 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*30000 Kỷ*1 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 5 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*50000 Hợi*1 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 10 lần Lệnh Tạo Mới*3 Bạc*100000 Hợi*1 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Kỷ*1 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 5 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*50000 Hợi*1 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 10 lần Đột Phá Đơn*10 Bạc*100000 Hợi*1 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 1 lần Công Trạng*500 Kỷ*1   Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 3 lần Công Trạng*1500 Hợi*1   Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 5 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Hợi*1   Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 10 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Hợi*1   Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 20 lần Thiên Nhân Lệnh*2 Hợi*2 Hoa Năm Mới Vui Vẻ*1 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 30 lần Thiên Nhân Lệnh*3 2019*3 Hoa Năm Mới Vui Vẻ*1 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Kỷ*1 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Hợi*1 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Hợi*1 Reset mỗi ngày

Giảm Giá Khu Quà

Thời gian:
 • 00:00 ngày 05/02 - 23:59 ngày 07/02
Phạm vi:
 • S1 - S104
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại Khu Quà sẽ có rất nhiều phần vật phẩm giảm giá ạ!
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Túi Phúc Bạc 3 Túi Bạc*1 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Tân Thủ 28 Hộp Bảo Vật-Cao (cấp 30)*1, Thiên Nhân Lệnh*1, Đá phòng Thủ Lv3*1 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Lệnh Tạo Mới 30 Lệnh Tạo Mới*30, Rương Hồn Ngọc-Cam*5, Bạc*100000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 28 Đột Phá Đơn*100, EXP Đơn-Cao*10, Rương Hồn Ngọc-Tím*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Giá Trị 68 Đột Phá Đơn*300, EXP Đơn-Cao*20, Rương Hồn Ngọc-Cam*10, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Hào Hoa 218 Đột Phá Đơn*500, EXP Đơn-Cao*100, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*30, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*20 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 648 Đột Phá Đơn*1500, EXP Đơn-Cao*350, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*50, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*100 Mỗi ngày 5 lần


Hãy cùng bạn bè Tiến Cung và trở thành Chủ Nhân của 360mobi Mộng Hoàng Cung ngay hôm nay:
 #MongHoangCung#NgoiSaoHoangCung2 #360mobiMongHoangCung