1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (05/01-08/01)
04-01-2019

Chuỗi Sự Kiện Tuần (05/01-08/01)


Nạp Tích Lũy

Thời gian:
 • 00:00 ngày 05/01 - 23:59 ngày 08/01
Phạm vi:
 • S1 - S93
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc tích lũy đủ mốc sẽ nhận Lệnh Chiêu Mộ và các phần thưởng vô cùng hấp dẫn.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30  
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Lệnh Chiêu Mộ*1
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đột Phá Đơn*20
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới*10 Lệnh Chiêu Mộ*2
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đột Phá Đơn*50
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Lệnh Chiêu Mộ*4
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Túi Mảnh Đỏ 3*25 Rương Đá Lv5*1 Lệnh Chiêu Mộ*6
1200 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Thiên Nhân Lệnh*7 Rương Đá Lv5*2
2000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*1 Đột Phá Đơn*300
3000 Túi Mảnh Đỏ 3*60 Thiên Nhân Lệnh*10 Đột Phá Đơn*500
4000 Túi Mảnh Đỏ 3*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Túi Mảnh Đỏ 3*100 Rương Đá Lv7*1 Đá Thức Tỉnh*100


Nạp ngọc 1 lần (Nạp định mức)

Thời gian:
 • 00:00 ngày 05/01 - 23:59 ngày 06/01
Phạm vi:
 • S1 - S93
Nội Dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc đạt mốc nhận thêm 20% VàngTúi Mảnh Đỏ 3, và rất nhiều Vàng nhé!
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 1 Vàng*12 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Lệnh Chiêu Mộ*1
15 1 Vàng*30 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Lệnh Chiêu Mộ*1
30 1 Vàng*60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Chiêu Mộ*2
60 1 Vàng*120 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Chiêu Mộ*2
150 1 Vàng*300 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Lệnh Chiêu Mộ*3
300 1 Vàng*600 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Lệnh Chiêu Mộ*3
450 1 Vàng*900 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Lệnh Chiêu Mộ*5
750 1 Vàng*1500 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Lệnh Chiêu Mộ*5


Nạp Liên Tiếp 7 Ngày Mỗi Ngày 20k

Thời gian:
 • 00:00 ngày 05/01 - 23:59 ngày 11/01
Phạm vi:
 • S1 - S93
Nội dung:
 • Trong thời gian sự kiện, Chủ nhân nạp 7 ngày mỗi ngày 20k nhận được rất nhiều Mảnh Văn ThànhLệnh Chiệu Mộ ạ!
Điều kiện Giới hạn Thưởng  
Nạp liên tiếp 1 ngày 6 Ngọc 1 Mảnh Văn Thành*10 Lệnh Chiêu Mộ*1 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 2 ngày 6 Ngọc 1 Mảnh Văn Thành*20 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 3 ngày 6 Ngọc 1 Mảnh Văn Thành*20 Lệnh Chiêu Mộ*1 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 4 ngày 6 Ngọc 1 Mảnh Văn Thành*30 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 5 ngày 6 Ngọc 1 Mảnh Văn Thành*40 Vàng*100 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 6 ngày 6 Ngọc 1 Mảnh Văn Thành*50 Vàng*100 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 7 ngày 6 Ngọc 1 Mảnh Văn Thành*50 Đá Thức Tỉnh*50 Thiên Nhân Lệnh*2


Nạp Hoàn Trả Hạn Giờ

Thời gian:
 • 00:00 ngày 05/01 - 23:59 ngày 08/01
Phạm vi:
 • S1 - S93
Lưu ý:
 • Trong thời gian sự kiện, Chủ Nhân nạp lần đầu bất kỳ mỗi ngày nhận lại vàng bằng 50% số ngọc nạp & đạo cụ HOT nha!
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp lần đầu bất kỳ mỗi ngày Nhận lại Vàng bằng 50% số lượng ngọc nạp Vòng Hoa Tím*1 Mảnh Văn Thành*30 Rương Đá Bạo Kích*3 Mỗi ngày 1 lần

BXH Tiêu Vàng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 05/01 - 23:59 ngày 08/01
Phạm vi:
 • S1 - S93
Nội dung:
Điều kiện Thưởng   
 1  Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2 Mảnh Võ Tắc Thiên*150 Thược Dược*1 Rương Bạc *20
 2  Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1 Mảnh Võ Tắc Thiên*120 Tim Yêu*1 Rương Bạc *15
 3  Đá Nhanh Nhẹn Lv5*2 Mảnh Võ Tắc Thiên*100 Hoa Hồng Tím*1 Rương Bạc *10
 4 – 5  Đá Nhanh Nhẹn Lv5*1 Mảnh Võ Tắc Thiên*80 Hồ Thiên Nga*1 Rương Bạc *5
 6 – 10  Đá Nhanh Nhẹn Lv4*1 Mảnh Võ Tắc Thiên*60 Anh Đào Hồng*1 Rương Bạc *5


Tầm Bảo Các

Thời gian:
 • 00:00 ngày 04/01 - 23:59 ngày 08/01
Phạm vi:
 • S1 - S93

Đỗi Thời Trang

Thời gian:
 • 00:00 ngày 04/01 - 23:59 ngày 08/01
Phạm vi:
 • S1 - S93
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân dùng Vàng để đổi trang phục với giá ưu đãi nhé!
Túi Quà Giá gốc Giới hạn
Thời Trang Hạc Vũ Vàng*2880 1 lần trong suốt sự kiện
Thời Trang Đêm Hè Vàng*2180 1 lần trong suốt sự kiện
Thời Trang Tình Say Vàng*1280 1 lần trong suốt sự kiện
Thời Trang Trung Thu Vàng*2880 1 lần trong suốt sự kiện
Thời Trang Băng Thanh Ngọc Trạc Vàng*880 1 lần trong suốt sự kiện

Đổi Vật Phẩm

Thời gian:
 • 00:00 ngày 05/01 - 23:59 ngày 08/01
Phạm vi:
 • S1 - S93
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng để đổi phần thưởng theo từng mốc VIP ạ!
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*50 EXP Đơn-Cao*10, Rương Bạc*1 5 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*170 Mảnh Văn Thành*10 10 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*450 ệnh Chiêu Mộ*5 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*450 Mảnh Văn Thành*20 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*450 Lệnh Chiêu Mộ*5 2 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*199 Đá Luyện Tinh*5 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*249 Đá Tinh Luyện*5 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*250 Thiên Nhân Lệnh*1, Rương Bạc*2 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*140 Rương Hồn Ngọc-Cam*5 5 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*900  Phiếu Đổi Trang Bị Đỏ*12 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Túi Tiến Cấp Trang Bị*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*160 Lệnh Tạo Mới*10 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*300 Đột Phá Đơn*50, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*499 Xuất sắc*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*170 Túi mảnh cam 4*10, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1199 Hoàng Gia Tiễn*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*1199 Đá Đột Phá-N.Vật*20 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1150 Đá Đột Phá-N.Vật*20 3 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2750 Đá Đột Phá-N.Vật*50 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*2650 Đá Đột Phá-N.Vật*50 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2550 Đá Đột Phá-N.Vật*50 1 lần mỗi ngày

Chiêu Mộ Thiên Tướng - Võ Tắc Thiên

Thời gian
 • 00:00 ngày 05/01 - 23:59 ngày 08/01
Phạm vi
 • S1 - S93
Nội dung
 • Chiêu mộ 1 lần tốn 100 Vàng hoặc Lệnh Chiêu Mộ
 • Chiêu mộ 1 lần nhận được 1 điểm chiêu mộ
 • Điểm chiêu mộ có thể đổi trong tiệm điểm
Tham gia đạt số lần nhất định nhận thưởng:
Số lần tham gia đạt Thưởng
30 Mảnh Tắc Thiên *30, Túi Nguyên Liệu Thời Trang *2
80 Mảnh Tắc Thiên *50, Túi Nguyên Liệu Thời Trang *5
120 Mảnh Tắc Thiên *80, Đá Thức Tỉnh *50
180 Mảnh Tắc Thiên *150, Đột Phá Đơn*100
300 Rương Đá Lv7*1, Đột Phá Đơn*125
500 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2, Đột Phá Đơn*150

Tiệm đổi điểm
Điểm chiêu mộ Quà Đổi Giới hạn
Điểm Chiêu Mộ*15 EXP Đơn-Cao*10 20 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*28 Ngọt Ngào*1 5 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*88 Hoa Trà*1 2 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Lý Bạch*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Thân Vương*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Uyển Nhi*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*250 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 5 lần trong suốt sự kiện


Hoàn Thành Nhiệm Vụ Nhận Thưởng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 05/01 - 23:59 ngày 08/01
Phạm vi:
 • S1 - S93
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân vào "Hoạt động" và hoàn thành các "Nhiệm vụ hạn giờ" sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn tương ứng bên dưới
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Tặng hoa 3 lần EXP Đơn Trung*10 Bạc*30000 Reset mỗi ngày
Tặng hoa 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Like ảnh 3 lần EXP Đơn Trung*10 Bạc*30000 Reset mỗi ngày
Like ảnh 5 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Like ảnh 10 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 3 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*30000 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 5 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 10 lần Lệnh Tạo Mới*3 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 1 lần Công Trạng*500   Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 3 lần Công Trạng*1500   Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 5 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Chiêu Mộ*1 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 10 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Chiêu Mộ*1 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 20 lần Thiên Nhân Lệnh*2 Lệnh Chiêu Mộ*1 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 30 lần Thiên Nhân Lệnh*3 Lệnh Chiêu Mộ*2 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần EXP Đơn Trung*40 Lệnh Chiêu Mộ*1 Reset mỗi ngày


Giảm Giá Khu Quà

Thời gian:
 • 00:00 ngày 05/01 - 23:59 ngày 08/01
Phạm vi:
 • S1 - S93
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại Khu Quà sẽ giảm giá rất nhiều túi quà! Chủ Nhân đừng bỏ lỡ nhé!
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Quà Thiên Nhân-Ngày 12 Thiên Nhân lệnh*1, EXP Đơn-Cao*5,Bạc*10000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Linh Lung 68 Thiên Nhân Lệnh*3, Rương Hồn Ngọc-Tím*5, Bạc*100000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Cẩm Tú 288 Thiên Nhân Lệnh*12, Rương Hồn Ngọc-Cam*15, Bạc*200000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Điển Tàng 488 Thiên Nhân Lệnh*18, Rương Hồn Ngọc-Cam*20, Bạc*250000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Đá tấn Công 188 Đá Tấn Công Lv6*1, Qàu Đá Quý Lv3*2, Bạc*120000 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Đá Phòng Thủ 188 Đá Phòng Thủ Lv6*1, Qàu Đá Quý Lv3*2, Bạc*120000 Mỗi ngày giới hạn 1 lần

Quà Đăng Nhập Cuối Tuần

Thời gian:
 • 00:00 ngày 05/01 - 23:59 ngày 08/01
Phạm vi:
 • S1 - S93
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ nhân chỉ cần đăng nhập nhận rất nhiều phần quà ạ!
Điều kiện Thưởng   Giới hạn
Đăng nhập mỗi ngày Lệnh Chiêu Mộ*1 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*2 Rương Bạc*3 Reset mỗi ngày

Hãy cùng bạn bè Tiến Cung và trở thành Chủ Nhân của 360mobi Mộng Hoàng Cung ngay hôm nay:
 #MongHoangCung#NgoiSaoHoangCung2 #360mobiMongHoangCung