1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (03/11 - 06/11)
03-11-2018

Chuỗi Sự Kiện Tuần (03/11 - 06/11)

Nạp Tích Lũy Nhận Rương Lưỡng Nghi-Cam & Túi Mảnh Đỏ

Thời gian:
 • 00:00 ngày 03/11 - 23:59 ngày 06/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S65
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc tích lũy đủ mốc sẽ nhận được các phần thưởng vô cùng hấp dẫn.
Lưu ý:
 • Túi Mảnh Đỏ 3 mở chọn 1 trong các Mảnh Mộc LanTống NgọcTử PhuUyển nhi.
 • Sự kiện không tạo mới mỗi ngày.

Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30  
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50  
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150  
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới*10  
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3  
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2  
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Túi Mảnh Đỏ 3*25 Rương Đá Lv5*1 Thược Dược*1
1200 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 Rương Đá Lv5*2 Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*1 Đột Phá Đơn*300
3000 Đá Thức Tỉnh*50 Thiên Nhân Lệnh*10 Đột Phá Đơn*500


Nạp Liên Tiếp 7 Ngày 6 Ngọc

Thời gian:
 • 00:00 ngày 03/11 - 23:59 ngày 06/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S65
Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp liên tiếp 1 ngày 6 Ngọc 1 EXP Đơn-Cao*10 Đá Đột Phá-N.Vật*2 Rương Bạc*3
Nạp liên tiếp 2 ngày 6 Ngọc 1 EXP Đơn-Cao*15 Đá Đột Phá-N.Vật*2 Rương Bạc*3
Nạp liên tiếp 3 ngày 6 Ngọc 1 EXP Đơn-Cao*20 Đá Đột Phá-N.Vật*4 Rương Bạc*3
Nạp liên tiếp 4 ngày 6 Ngọc 1 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Đá Đột Phá-N.Vật*4 Rương Bạc*5
Nạp liên tiếp 5 ngày 6 Ngọc 1 Vàng*100 Đá Đột Phá-N.Vật*6 EXP Đơn-Cao*30
Nạp liên tiếp 6 ngày 6 Ngọc 1 Vàng*150 Đá Đột Phá-N.Vật*6 EXP Đơn-Cao*40
Nạp liên tiếp 7 ngày 6 Ngọc 1 Vàng*200 Đá Đột Phá-N.Vật*8 Túi Mảnh Đỏ 3*10


Tiêu Vàng Tích Lũy Nhận Thời Trang Yến Hội Cam & Đột Phá Đơn

Thời gian:
 • 00:00 ngày 03/11 - 23:59 ngày 06/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S65
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân tiêu vàng đủ mốc sẽ nhận lại nhiều phần quà vô cùng giá trị!
Điều kiện Thưởng
150 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Bạc*70000
300 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Bạc*70000
600 Túi Mảnh Đỏ 3*7 Bạc*100000
1500 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Bạc*150000
3000 Thiên Nhân Lệnh*3 Rương Bạc*2
7500 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Bạc*4
10000 Thời Trang Yến Hội Cam Đột Phá Đơn*100
15000 Thiên Nhân Lệnh*5 Rương Bạc*6
25000 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Rương Bạc*8
30000 Thiên Nhân Lệnh*10 Rương Bạc*10

Sự Kiện Tầm Bảo Các - Đại Phát Đại Lợi!

Thời gian:
 • 00:00 ngày 03/11 - 23:59 ngày 06/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S65
Nội dung:
 • Dùng 100 vàng để nhận được 1 lượt quay tại vòng quay Tầm Bảo Các.
 • Với mỗi lượt quay Chủ Nhân sẽ tích lũy được 1 sao may mắn.
 • Tích đủ 100 sao may mắn sẽ có 100% xác suất quay được 80 Mảnh Di Thân Vương

Đổi Ngoại Hình Tùy Tùng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 03/11 - 23:59 ngày 06/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S65
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng để đổi Mảnh Tùy Tùng với giá siêu ưu đãi tương ứng với từng mốc VIP.

Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn Note
VIP 0 Vàng*888 Tố-Tiêu Tương Tán 1 lần trong suốt sự kiện Skin Lâm Đại Ngọc
VIP 0 Vàng*3888 La-Tuyết Ca Hành 1 lần trong suốt sự kiện Skin Hoa Mộc lan
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Tướng Tiến Tửu (Lam)*1 1 lần trong suốt sự kiện Skin Lý Bạch
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Phù Sinh Tiết (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện Skin Uyển Nhi
VIP 0 Vàng*21888 Cẩm-Kiếm Tâm*1 (Đỏ) 1 lần trong suốt sự kiện Skin Tống Ngọc


Đổi Vật Phẩm Giá Yêu Thương

Thời gian:
 • 00:00 ngày 03/11 - 23:59 ngày 06/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S65
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng để đổi Túi Mảnh Đỏ với giá siêu ưu đãi tương ứng với từng mốc VIP.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*50 EXP Đơn-Cao*10, Rương Bạc*1 5 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Công Vụ Lệnh*1 2 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*300 Đột Phá Đơn*50, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*499 Xuất sắc*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*170 Túi mảnh cam 4*10, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1199 Hoàng Gia Tiễn*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*520 Túi mảnh đỏ 3*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Túi mảnh đỏ 3*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Túi mảnh đỏ 4*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*540 Túi Mảnh Đỏ 5*10 5 lần mỗi ngày


Hoàn Thành Nhiệm Vụ Ngày - Nhận Quà Liền Tay

Thời gian:
 • 00:00 ngày 03/11 - 23:59 ngày 06/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S65
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân vào "Hoạt động" và hoàn thành các "Nhiệm vụ hạn giờ" sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn tương ứng bên dưới!
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Đăng nhập mỗi ngày Exp Đơn-Trung *10 Lệnh tạo mới*1 Đơn Đột Phá x10 Tạo mới mỗi ngày
Trêu ghẹo 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000   Tạo mới mỗi ngày
Trêu ghẹo 5 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000   Tạo mới mỗi ngày
Trêu ghẹo 7 lần Lệnh Tạo Mới*5 Bạc*100000   Tạo mới mỗi ngày
Ly gián quyền quý 3 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*30000   Tạo mới mỗi ngày
Ly gián quyền quý 5 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*50000   Tạo mới mỗi ngày
Ly gián quyền quý 10 lần Lệnh Tạo Mới*3 Bạc*100000   Tạo mới mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000   Tạo mới mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 5 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*50000   Tạo mới mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 10 lần Đột Phá Đơn*10 Bạc*100000   Tạo mới mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000   Tạo mới mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000   Tạo mới mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000   Tạo mới mỗi ngàyGiảm Giá Khu Quà 

Thời gian:
 • 00:00 ngày 03/11 - 23:59 ngày 06/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S65
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại Khu Quà sẽ giảm giá rất nhiều túi quà! Chủ Nhân đừng bỏ lỡ nhé!


Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Túi Phúc Bạc 3 Túi Bạc*1 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Mảnh Tống Ngọc 3 Mảnh Tống Ngọc*5 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 28 Đột Phá Đơn*100, EXP Đơn-Cao*10, Rương Hồn Ngọc-Tím*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Giá Trị 68 Đột Phá Đơn*300, EXP Đơn-Cao*20, Rương Hồn Ngọc-Cam*10, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Hào Hoa 218 Đột Phá Đơn*500, EXP Đơn-Cao*100, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*30, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*20 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 648 Đột Phá Đơn*1500, EXP Đơn-Cao*350, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*50, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*100 Mỗi ngày 5 lần