1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (03/05-05/05)
02-05-2019

Chuỗi Sự Kiện Tuần (03/05-05/05)

NẠP NGỌC TÍCH LŨY 
Thời gian: 03/05-05/05
Phạm vi: S1-S124
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc đạt các mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Ghi chú:
- Trứng Thú Cưng-Truyền: Ấp trứng ngẫu nhiên ra 1 trong 4 thú cưng đỏ Mộng Đồng, Đạp Nguyệt, Xích Viêm, Nghê Thường
- Túi Mảnh Đỏ 3: Mở chọn 1 Mộc Lan, Tống Ngọc, Tử Phu, Uyển nhi
- Thức Ăn Ngũ Cốc, Nước Uống Mùa Hè: Để nuôi tăng EXP Thú Cưng
- Chả Cá: Nguyên liệu tăng kỹ năng thú cưng
- Vé Tăng Tốc Tầm Bảo: Tăng tốc tầm bảo trong Gia Viên.

Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30 Vé Tăng Tốc Tầm Bảo*1
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Thức Ăn Ngũ Cốc*5
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đột Phá Đơn*20
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Thức Ăn Ngũ Cốc*5
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đột Phá Đơn*50
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Thức Ăn Ngũ Cốc*5
450 Chả Cá*10 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Trứng Thú Cưng-Truyền*1 Rương Đá Lv5*1 Thược Dược*1
1200 Phá Cảnh Ngọc*25 Rương Đá Lv5*2 Vé Tăng Tốc Tầm Bảo*10 Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Phá Cảnh Ngọc*50 Rương Đá Lv6*1 Nước Uống Mùa Hè*10 Đột Phá Đơn*300
3000 Đá Thức Tỉnh*50 Thiên Nhân Lệnh*10 Vé Tăng Tốc Tầm Bảo*10 Đột Phá Đơn*500
4000 Phá Cảnh Ngọc*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Nước Uống Mùa Hè*10 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Phá Cảnh Ngọc*100 Rương Đá Lv7*1 Nước Uống Mùa Hè*10 Đá Thức Tỉnh*100

NẠP NGỌC KHUYẾN MÃI 30% VÀNG
Thời gian: 03/05-05/05
Phạm vi: S1-S124
Nạp Ngọc đúng mốc sẽ nhận được Khuyến Mãi 30% vàng và phần thưởng tương ứng mốc đó.

Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Vàng*18 Đá Bích Tỷ*3 Mảnh Trang Bị*3 Mỗi ngày 1 lần
15 Vàng*45 Đá Bích Tỷ*5 Mảnh Trang Bị*5 Mỗi ngày 1 lần
30 Vàng*90 Đá Bích Tỷ*5 Mảnh Trang Bị*7 Mỗi ngày 1 lần
60 Vàng*180 Đá Bích Tỷ*5 Mảnh Trang Bị*10 Mỗi ngày 1 lần
150 Vàng*450 Đá Bích Tỷ*7 Mảnh Trang Bị*15 Mỗi ngày 1 lần
300 Vàng*900 Đá Bích Tỷ*7 Mảnh Trang Bị*20 Mỗi ngày 1 lần
450 Vàng*1350 Đá Bích Tỷ*10 Mảnh Trang Bị*30 Mỗi ngày 1 lần
750 Vàng*2250 Đá Bích Tỷ*15 Mảnh Trang Bị*40 Mỗi ngày 1 lần

NẠP NGỌC ĐÚNG MỐC
Thời gian: 03/05-05/05
Phạm vi: S1-S124
Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp ngọc đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng từ sự kiện.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Đột Phá-N.Vật*3 Vé Du Ngoạn*5 Mỗi ngày 1 lần
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Đột Phá-N.Vật*5 Vé Du Ngoạn*5 Mỗi ngày 1 lần
30 Thiên Nhân Lệnh*2 Đá Đột Phá-N.Vật*7 Vé Du Ngoạn*7 Mỗi ngày 1 lần
60 Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Đột Phá-N.Vật*10 Vé Du Ngoạn*7 Mỗi ngày 1 lần
150 Thiên Nhân Lệnh*4 Đá Đột Phá-N.Vật*15 Vé Du Ngoạn*15 Mỗi ngày 1 lần
300 Thiên Nhân Lệnh*5 Đá Đột Phá-N.Vật*20 Vé Du Ngoạn*20 Mỗi ngày 1 lần
450 Thiên Nhân Lệnh*6 Đá Đột Phá-N.Vật*30 Vé Du Ngoạn*30 Mỗi ngày 1 lần
750 Thiên Nhân Lệnh*7 Đá Đột Phá-N.Vật*40 Vé Du Ngoạn*40 Mỗi ngày 1 lần

NẠP 20K TẶNG NGUYÊN LIỆU CHẾ TẠO "BÚP BÊ SỨ"
Thời gian: 03/05-05/05
Phạm vi: S1-S124
Nạp 20K mỗi ngày trong thời gian sự kiện để nhận được nguyên liệu chế tạo "Búp Bê Sứ" và nhiều quà tặng hấp dẫn khác.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp 1 Ngọc Sương*45 Đất 5 Màu*20 Trân Châu*20 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 Đá Đột Phá-N.Vật*10 Đá Bích Tỷ*3 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 15 Ngọc Vàng*300 Vòng Hoa Tim*1 Thiên Nhân Lệnh*3 Mỗi ngày 1 lần

TIÊU VÀNG TÍCH LŨY
Thời gian: 03/05-05/05
Phạm vi: S1-S124
Trong thời gian sự kiện, tổng tích lũy tiêu vàng đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
150 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Mảnh Văn Thành*3 Mảnh Trang Bị*1
300 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Phân Bón*3 Mảnh Trang Bị*3
600 Túi Mảnh Đỏ 3*7 Thức Ăn Gia Súc*2 Mảnh Trang Bị*3
1500 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thức Ăn Hảo Hạng*2 Mảnh Trang Bị*5
3000 Trứng Thú Cưng-Đỏ*1 Đá Bích Tỷ*2 Mảnh Trang Bị*5
7500 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Thức Ăn Hảo Hạng*5 Mảnh Trang Bị*7
10000 Hộp Vũ Khí Túy Hoa Âm - Cam Trứng Thú Cưng-Truyền*1 Mảnh Trang Bị*10
15000 Nước Uống Mùa Hè*10 Thiên Nhân Lệnh*5 Mảnh Trang Bị*10
25000 Chả Cá*20 Kết Tinh Thú Cưng*40 Mảnh Trang Bị*15
30000 Trứng Thú Cưng-Truyền*1 Đá Bích Tỷ*10 Mảnh Trang Bị*15
35000 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv6*1 Mảnh Trang Bị*20
40000 Thiên Nhân Lệnh*20 Rương Đá Lv6*1 Mảnh Trang Bị*25
50000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*2 Mảnh Trang Bị*30

ĐỔI MẢNH TRANG BỊ
Thời gian: 03/05-06/05
Phạm vi: S1-S124
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng và Mảnh Trang Bị để đổi các quà tặng đặc biệt.
Đổi Thưởng Giới hạn
Mảnh Trang Bị*5 + Vàng*300 Phá Cảnh Ngọc*10 30 lần 
Mảnh Trang Bị*30 + Vàng*1999 Thời Trang Trung Thu 1 lần 
Mảnh Trang Bị*15 + Vàng*799 Thời Trang Tình Say 1 lần 
Mảnh Trang Bị*4 Đá Bích Tỷ*2 10 lần 
Mảnh Trang Bị*4 Mảnh Văn Thành Công Chúa*18 50 lần 
Mảnh Trang Bị*4 Đá Luyện Tinh*5 10 lần 
Mảnh Trang Bị*4 Đá Tinh Luyện*4 10 lần 
Mảnh Trang Bị*40 Rương Lưỡng Nghi-Tím x1 5 lần 
Mảnh Trang Bị*40 Rương Tử Dương-Tím x1 5 lần 
Mảnh Trang Bị*80 Rương Lưỡng Nghi-Cam x1 5 lần 
Mảnh Trang Bị*80 Rương Tử Dương-Cam x1 5 lần 
Mảnh Trang Bị*80 Lụa Lộ Châu*5 Lụa Màu*12 Vãi Bố*32 1 lần 
Mảnh Trang Bị*80 Gấm*5 Gấm Quý*12 Gấm Hoa*32 1 lần 
Mảnh Trang Bị*80 Da Cáo*5 Da Hổ*12 Da Gấu*32 1 lần 
Mảnh Trang Bị*80 Dương Chi Ngọc*5 Lam Điền Ngọc*12 Độc Sơn Ngọc*32 1 lần 
Mảnh Trang Bị*80 San Hô Đỏ*5 Phỉ Thúy*12 Đá Thanh Kim*32 1 lần 
Mảnh Trang Bị*35 Lụa Lộ Châu x5 10 lần 
Mảnh Trang Bị*35 Gấm x5 10 lần 
Mảnh Trang Bị*35 Da Cáo x5 10 lần 
Mảnh Trang Bị*35 Dương Chi Ngọc x5 10 lần 
Mảnh Trang Bị*35 San Hô Đỏ x5 10 lần 
Vàng*1888 Lụa Lộ Châu*5 Lụa Màu*12 Vãi Bố*32 10 lần 
Vàng*1888 Gấm*5 Gấm Quý*12 Gấm Hoa*32 10 lần 
Vàng*1888 Da Cáo*5 Da Hổ*12 Da Gấu*32 10 lần 
Vàng*1888 Dương Chi Ngọc*5 Lam Điền Ngọc*12 Độc Sơn Ngọc*32 10 lần 
Vàng*1888 San Hô Đỏ*5 Phỉ Thúy*12 Đá Thanh Kim*32 10 lần 

ĐỔI NGUYÊN LIỆU NẤU ĂN
Thời gian: 03/05-05/05
Phạm vi: S1-S124
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi nhiều loại nguyên liệu nấu ăn.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*720 Lá Dong*60, Nếp*30, Nhân Đậu*30 10 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*15 Mức Táo*1 10 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*720 Thịt Heo*60, Gà Mái*30, Trúng Cút*30 10 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*15 Vi Cá*1 10 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*140 Vé Du Ngoạn*20 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*240 Vé Du Ngoạn*40 10 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*440 Vé Du Ngoạn*80 10 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*500 Vé Du Ngoạn*100 10 lần mỗi ngày

THI NẤU ĂN
Thời gian: 03/05-05/05
Phạm vi: S1-S124
Tích lũy Điểm Thân Mật trong thời gian diễn ra sự kiện để giành được 20 vị trí đầu BXH Thi Nấu Ăn của server, nhận quà hấp dẫn.
Hạng Điều kiện mới lên BXH Thưởng
 1   Thân mật đạt: 30000  Mảnh Di Thân Vương*150 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2 Mảnh Trang Bị*80
 2    Thân mật đạt: 20000   Mảnh Di Thân Vương*120 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1 Mảnh Trang Bị*60
 3      Thân mật đạt: 15000     Mảnh Di Thân Vương*100 Rương Đá Lv6*2 Mảnh Trang Bị*40
 4 – 5       Thân mật đạt: 12000      Mảnh Di Thân Vương*80 Rương Đá Lv6*1 Mảnh Trang Bị*20
 6 – 10    Thân mật đạt: 10000   Mảnh Di Thân Vương*60 Rương Đá Lv5*1 Mảnh Trang Bị*10
   11 – 20     Thân mật đạt: 10000   Mảnh Di Thân Vương*40 Rương Đá Lv4*1 Mảnh Trang Bị*7

SHOP GIẢM GIÁ
Thời gian: 03/05-05/05
Phạm vi: S1-S124
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc để mở quyền đổi vật phẩm giảm giá.
Điều kiện Giá Nhận Giới hạn
Nạp 6 Ngọc Vàng*120 (Giá gốc: 350 Vàng) Mảnh Trang Bị*5 Rương Bạc*10 20
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 (Giá gốc: 400 Vàng) Mảnh Văn Thành*20 Rương Bạc*10 50
Nạp 15 Ngọc Vàng*200 (Giá gốc: 400 Vàng) Lệnh Tạo Mới*20 Rương Bạc*20 20
Nạp 30 Ngọc Vàng*240 (Giá gốc: 700 Vàng) Mảnh Trang Bị*10 Rương Bạc*20 20
Nạp 150 Ngọc Vàng*1600 (Giá gốc: 3200 Vàng) Mảnh Hoa Mộc Lan*40 Đột Phá Đơn*100 10
Nạp 300 Ngọc Vàng*2500 (Giá gốc: 4000 Vàng) Đột Phá Đơn*500 Rương Bạc*20 6
Nạp 450 Ngọc Vàng*200 (Giá gốc: 700 Vàng) Mảnh Trang Bị*10 Rương Bạc*20 20
Nạp 750 Ngọc Vàng*5500 (Giá gốc: 7000 Vàng) Phá Cảnh Ngọc*100 Rương Bạc*20 3

ĐỔI MẢNH TÙY TÙNG
Thời gian: 03/05-05/05
Phạm vi: S1-S124
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi mảnh tùy tùng đặc biệt.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 5 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*570 Mảnh Võ Tắc Thiên*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*550 Mảnh Võ Tắc Thiên*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1590 Mảnh Võ Tắc Thiên*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1590 Mảnh Võ Tắc Thiên*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1590 Mảnh Võ Tắc Thiên*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2550 Mảnh Võ Tắc Thiên*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2500 Mảnh Võ Tắc Thiên*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2450 Mảnh Võ Tắc Thiên*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Phan An*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Phan An*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Phan An*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Phan An*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Phan An*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Phan An*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Phan An*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Phan An*50 1 lần mỗi ngày

TẦM BẢO CÁC
Thời gian: 03/05-05/05
Phạm vi: S1-S124
Dùng Vàng hoặc "Đá Bích Tỷ" để kích hoạt vòng quay Tầm Bảo Các, có cơ hội nhận được đến 80 Mảnh Di Thân Vương và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

HOÁN ĐỔI TÙY TÙNG TÔ ĐÔNG PHA
Thời gian: 03/05-05/05
Phạm vi: S1-S124
Trong thời gian sự kiện, Chủ Nhân có thẻ dùng vàng và các mảnh Tùy Tùng để đổi Mảnh Tùy Tùng Tô Đông Pha nhé.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Mảnh Tống Ngọc*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Mảnh Lý Bạch*50 + Vàng*399 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Mảnh Di Thân Vương*50 + Vàng*399 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Mảnh Uyển Nhi*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Mảnh Thời Trân*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Mảnh Vệ Tử Phu*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Mảnh Hoa Mộc Lan*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Mảnh Lang Lăn Vương*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Mảnh Phan An*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện

ĐỔI THỜI TRANG
Thời gian: 03/05-05/05
Phạm vi: S1-S124
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi các loại thời trang giá gốc siêu xinh đẹp!
Túi Quà Giá gốc Giới hạn
Thời Trang Mộng Hồ Đệp Vàng*880 1 lần trong suốt sự kiện
Thời Trang Yến Hội Vàng*2880 1 lần trong suốt sự kiện
Thời Trang Linh Sương Vàng*2880 1 lần trong suốt sự kiện
Thời Trang Thiên Duyên Vàng*880 1 lần trong suốt sự kiện
Thời Trang Hào Kiệt Vàng*880 1 lần trong suốt sự kiện
Thời Trang Hạc Vũ Vàng*2880 1 lần trong suốt sự kiện
Thời Trang Đêm Hè Vàng*2180 1 lần trong suốt sự kiện
Thời Trang Băng Thanh Ngọc Trạc Vàng*880 1 lần trong suốt sự kiện

QUÀ ĐĂNG NHẬP CUỐI TUẦN
Thời gian: 03/05-05/05
Phạm vi: S1-S124
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận được nhiều phần thưởng
Điều kiện Thưởng
Đạt cấp 5 trở lên Công Vụ Lệnh*1 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5

GIẢM GIÁ KHU QUÀ
Thời gian: 03/05-05/05
Phạm vi: S1-S124
Trong thời gian sự kiện, Khu Quà sẽ mở bán giảm giá đặc biệt.
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Quà Ưu Đãi 1 Ngọc 1 Đá Thức Tỉnh*5, Vàng*30 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Ưu Đãi Cuối Tuần 1 30 Công Vụ Lệnh*1, Đá Bạo Kích lv3*2, Bạc*500000 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Ưu Đãi Cuối Tuần 2 198 Đột Phá Đơn-N.Vật*80, Vé Du Ngoạn*60, Bạc*500000 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 28 Đột Phá Đơn*100, EXP Đơn-Cao*10, Rương Hồn Ngọc-Tím*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Giá Trị 68 Đột Phá Đơn*300, EXP Đơn-Cao*20, Rương Hồn Ngọc-Cam*10, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Hào Hoa 218 Đột Phá Đơn*500, EXP Đơn-Cao*100, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*30, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*20 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 648 Đột Phá Đơn*1500, EXP Đơn-Cao*350, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*50, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*100 Mỗi ngày 5 lần

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NHẬN THƯỞNG
Thời gian: 03/05-05/05
Phạm vi: S1-S124
Trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng
Điều kiện Thưởng Giới hạn
  Du Ngoạn 50 lần   Đột Phá Đơn*3 Bạc*20000 Reset mỗi ngày
  Du Ngoạn 100 lần     Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
  Du Ngoạn 150 lần     Đột Phá Đơn*7 Lệnh Tạo Mới*2 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
 Du Ngoạn 200 lần     Đột Phá Đơn*10 Lệnh Tạo Mới*4 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 5 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 7 lần Lệnh Tạo Mới*5 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 3 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 5 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 10 lần Lệnh Tạo Mới*3 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 5 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 10 lần Đột Phá Đơn*10 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 3 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Reset mỗi ngày