1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (02/07-04/07)
01-07-2019

Chuỗi Sự Kiện Tuần (02/07-04/07)

NẠP NGỌC TÍCH LŨY 
Thời gian: 30/06-02/07
Phạm vi: S1-S137
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc đạt các mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30 Vé Tăng Tốc Tầm Bảo*1
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Lệnh Chiêu Mộ*1
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đột Phá Đơn*20
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Lệnh Chiêu Mộ*2
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đột Phá Đơn*50
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Lệnh Chiêu Mộ*4
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Phá Cảnh Ngọc*25 Rương Đá Lv5*1 Lệnh Chiêu Mộ*6
1200 Quà Xích Viêm*1 (Mở ra nhận trứng thú cưng Xích Viêm tư chất 130) Rương Đá Lv5*2 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Phá Cảnh Ngọc*50 Rương Đá Lv6*1 Lệnh Chiêu Mộ*10 Đột Phá Đơn*300
3000 Rương Lưỡng Nghi-Đỏ*1 Thiên Nhân Lệnh*10 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Đột Phá Đơn*500
4000 Phá Cảnh Ngọc*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Lệnh Chiêu Mộ*30 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Phá Cảnh Ngọc*100 Rương Đá Lv7*1 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Đá Thức Tỉnh*100

NẠP NGỌC KHUYẾN MÃI 50% VÀNG
Thời gian: 30/06-02/07
Phạm vi: S1-S137
Nạp Ngọc đúng mốc sẽ nhận được Khuyến Mãi 50% vàng và phần thưởng tương ứng mốc đó.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 1 Vàng*30 Lệnh Chiêu Mộ*1 Đá Đột Phá-N.Vật*3
15 1 Vàng*75 Lệnh Chiêu Mộ*1 Đá Đột Phá-N.Vật*5
30 1 Vàng*150 Lệnh Chiêu Mộ*2 Đá Đột Phá-N.Vật*7
60 1 Vàng*300 Lệnh Chiêu Mộ*2 Đá Đột Phá-N.Vật*10
150 1 Vàng*750 Lệnh Chiêu Mộ*3 Đá Đột Phá-N.Vật*15
300 1 Vàng*1500 Lệnh Chiêu Mộ*3 Đá Đột Phá-N.Vật*20
450 1 Vàng*2250 Lệnh Chiêu Mộ*5 Đá Đột Phá-N.Vật*30
750 1 Vàng*3750 Lệnh Chiêu Mộ*5 Đá Đột Phá-N.Vật*40

NẠP 20K MỖI NGÀY
Thời gian: 30/06-02/07
Phạm vi: S1-S137
Trong thời gian sự kiện, nạp từ 20K mỗi ngày để nhận được các quà tặng hấp dẫn dưới đây.
Điều kiện Thưởng
Nạp 1 Ngọc Thời Trang Lời Của Gió*1 (Trị giá: 88 Ngọc) Hoa Đào Hoa Phiến*1 Vàng*150 Trong suốt sự kiện chỉ 1 lần duy nhất
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 Đá Thức Tỉnh*15 Rương Đá Bạo Kích*3 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 15 Ngọc Vàng*300 Hoa Đoan Ngọ Vui Vẻ*1 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Mỗi ngày 1 lần

NẠP NGỌC ĐÚNG MỐC
Thời gian: 30/06-02/07
Phạm vi: S1-S137
Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp ngọc đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng từ sự kiện.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Rương Đá Sinh Lực*3 Đá Bích Tỷ*3 Mỗi ngày 1 lần
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Rương Đá Sinh Lực*5 Đá Bích Tỷ*5 Mỗi ngày 1 lần
30 Thiên Nhân Lệnh*2 Rương Đá Sinh Lực*7 Đá Bích Tỷ*5 Mỗi ngày 1 lần
60 Thiên Nhân Lệnh*3 Rương Đá Sinh Lực*10 Đá Bích Tỷ*5 Mỗi ngày 1 lần
150 Thiên Nhân Lệnh*4 Rương Đá Sinh Lực*15 Đá Bích Tỷ*7 Mỗi ngày 1 lần
300 Thiên Nhân Lệnh*5 Rương Đá Sinh Lực*20 Đá Bích Tỷ*7 Mỗi ngày 1 lần
450 Thiên Nhân Lệnh*6 Rương Đá Sinh Lực*25 Đá Bích Tỷ*10 Mỗi ngày 1 lần
750 Thiên Nhân Lệnh*7 Rương Đá Sinh Lực*30 Đá Bích Tỷ*15 Mỗi ngày 1 lần

NẠP 30 NGỌC LIÊN TIẾP 3 NGÀY
Thời gian: 30/06-02/07
Phạm vi: S1-S137
Trong thời gian sự kiện, nạp 30 Ngọc trong 3 ngày liên tục để nhận được các quà tặng hấp dẫn bên dưới.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp liên tiếp 1 ngày 30 Ngọc 1 Thiên Nhân Lệnh*5 Mông Lung*1 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3
Nạp liên tiếp 2 ngày 30 Ngọc 1 Thiên Nhân Lệnh*10 Mông Lung*1 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3
Nạp liên tiếp 3 ngày 30 Ngọc 1 Thiên Nhân Lệnh*15 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Mảnh Di Thân Vương*150

TIÊU VÀNG TÍCH LŨY
Thời gian: 30/06-02/07
Phạm vi: S1-S137
Trong thời gian sự kiện, tổng tích lũy tiêu vàng đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
150 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Mảnh Văn Thành*3 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*2
300 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Mảnh Văn Thành*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*2
600 Túi Mảnh Đỏ 3*7 Mảnh Văn Thành*7 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*4
1500 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Đá Bích Tỷ*1 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*6
3000 Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Bích Tỷ*2 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*8
7500 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Đá Bích Tỷ*3 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*7
10000 Phá Cảnh Ngọc*20 Đá Đột Phá-N.Vật*20 Đột Phá Đơn*100
15000 Mảnh Di Thân Vương*150 Thiên Nhân Lệnh*5 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*10
25000 Phá Cảnh Ngọc*20 Đá Bích Tỷ*7 Thiên Nhân Lệnh*7
30000 Mảnh Di Thân Vương*150 Trứng Thú Cưng-Truyền*1 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server)
35000 Mảnh Di Thân Vương*150 Phá Cảnh Ngọc*30 Rương Đá Lv6*1
40000 Mảnh Di Thân Vương*150 Thiên Nhân Lệnh*20 Rương Đá Lv6*1
50000 Mảnh Di Thân Vương*150 Phá Cảnh Ngọc*40 Rương Đá Lv6*2

ĐỔI MẢNH TÙY TÙNG
Thời gian: 30/06-02/07
Phạm vi: S1-S137
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi mảnh tùy tùng đặc biệt.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 5 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Mộc Lan*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Mộc Lan*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Mộc Lan*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Mộc Lan*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Mộc Lan*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Tống Ngọc*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Tống Ngọc*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Tống Ngọc*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Tống Ngọc*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Tống Ngọc*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Tống Ngọc*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Tống Ngọc*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Tống Ngọc*50 1 lần mỗi ngày

BXH TIÊU VÀNG
Thời gian: 30/06-02/07
Phạm vi: S1-S137
Tiêu phí vàng 3000 vàng trở lên mới lên BXH, nhận nhiều quà thưởng hấp dẫn.
Hạng Thưởng
1 Quà Đạp Nguyệt*1 (Mở ra nhận trứng thú cưng Đạp Nguyệt tư chất 130) Rương Mảnh Đỏ*150 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2 Đá Tiến Cấp Đỏ*5
2 Rương Mảnh Đỏ*120 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1 Đột Phá Đơn*400 Tim Yêu*1
3 Rương Mảnh Đỏ*100 Đá Nhanh Nhẹn Lv5*2 Đột Phá Đơn*300 Hoa Hồng Tím*1
4 – 5 Rương Mảnh Đỏ*80 Đá Nhanh Nhẹn Lv5*1 Đột Phá Đơn*200 Hồ Thiên Nga*1
6 – 10 Rương Mảnh Đỏ*60 Đá Nhanh Nhẹn Lv4*1 Đột Phá Đơn*100 Anh Đào Hồng*1

SHOP GIẢM GIÁ
Thời gian: 30/06-02/07
Phạm vi: S1-S137
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc để mở quyền đổi vật phẩm giảm giá.
Điều kiện Giá Giới hạn
Nạp 6 Ngọc Vàng*200 (Giá gốc: 300 Vàng) Túi Mảnh Đỏ 3*5 Rương Bạc*5 10
Nạp 15 Ngọc Vàng*699 (Giá gốc: 1080 Vàng) Đá Thức Tỉnh*20 Đơn Đột Phá*10 10
Nạp 30 Ngọc Vàng*340 (Giá gốc: 540 Vàng) Kết Tinh Thú Cưng*20 Mảnh Bảo Vật*2 20
Nạp 60 Ngọc Vàng*640 (Giá gốc: 840 Vàng) Chả Cá*10 Mảnh Bảo Vật*2 20
Nạp 150 Ngọc Vàng*1200 (Giá gốc: 2400 Vàng) Đá Luyện Tinh*50 Đột Phá Đơn*50 10
Nạp 300 Ngọc Vàng*1450 (Giá gốc: 2900 Vàng) Đá Tinh Luyện*50 Đột Phá Đơn*50 10
Nạp 450 Ngọc Vàng*2019 (Giá gốc: 2430 Vàng) Rương Đá Lv6*1 Rương Bạc*10 2
Nạp 750 Ngọc Vàng*5500 (Giá gốc: 7000 Vàng) Phá Cảnh Ngọc*100 Rương Bạc*20 3

CHIÊU MỘ THIÊN TƯỚNG-DI THÂN VƯƠNG
Thời gian: 30/06-02/07
Phạm vi: S1-S137
Chiêu mộ 1 lần tốn 100 Vàng hoặc Lệnh Chiêu Mộ
Chiêu mộ 1 lần nhận được 1 điểm chiêu mộ
Tham gia đạt số lần nhất định nhận thưởng:
Số lần tham gia đạt Thưởng
30 Mảnh Di Thân Vương*30, Túi Nguyên Liệu Thời Trang *2
80 Mảnh Di Thân Vương*50, Túi Nguyên Liệu Thời Trang *5
120 Mảnh Di Thân Vương*80, Đá Thức Tỉnh *50
180 Mảnh Di Thân Vương*150, Đột Phá Đơn*100
300 Mảnh Di Thân Vương*200, Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server)
500 Mảnh Di Thân Vương*240, Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server)

Điểm chiêu mộ có thể đổi trong tiệm điểm:
Điểm chiêu mộ Quà Đổi Giới hạn
Điểm Chiêu Mộ*15 EXP Đơn-Cao*10 20 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*28 Ngọt Ngào*1 5 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*88 Hoa Trà*1 2 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Lý Bạch*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Thân Vương*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Uyển Nhi*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*250 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 5 lần trong suốt sự kiện

ĐỔI NGOẠI HÌNH TÙY TÙNG
Thời gian: 30/06-02/07
Phạm vi: S1-S137
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi mảnh tùy tùng đặc biệt.
Đổi Thưởng Của Tùy Tùng Giới hạn
Vàng*18888 Cấm-Bình Sa Lạc Nhạn*1 (Ngoại Hình Cam Di Thân Vương) Tô Di Thân Vương 1 lần trong suốt sự kiện
Vàng*3888 La-Bạch Phát Bi Thu (Tím) Phan An
Vàng*29888 Hoa-Hỏa Liêu Nguyên*1 (Đỏ) Uyển Nhi
Vàng*21888 Cẩm-Kiếm Tâm*1 (Đỏ) Tống Ngọc
Vàng*3888 La-Tuyết Ca Hành (Tím) Hoa Mộc Lan
Vàng*1288 Tố-Xa Trường Túy(Lam) Lan Lăng Vương
Vàng*1288 Tố-U Tư Dẫn (Lam) Võ Tắc Thiên
Vàng*888 Tố-Kiếm Ảnh Mịch*1 (Lam) Kinh Kha
Vàng*888 Tố-Tán Âm Vân*1 (Lam) Địch Nhân Kiệt
Vàng*1288 Tố-Phù Sinh Tiết (Lam) Uyển Nhi
Vàng*1288 Tố-Tư Hoa Niên (Lam) Phan An
Vàng*1288 Tố-Thiên Bôi Tận*1 (Lam) Tống Ngọc

ĐỔI VẬT PHẨM
Thời gian: 30/06-02/07
Phạm vi: S1-S137
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi vật phẩm giá ưu đãi.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Vàng*199 Đá Luyện Tinh*5 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*249 Đá Tinh Luyện*5 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Thiên Nhân Lệnh*1, Rương Bạc*2 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*160 Lệnh Tạo Mới*10 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*300 Đột Phá Đơn*50, Rương Bạc*3 10 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*1199 Đá Đột Phá-N.Vật*20 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*899 Đá Thức Tỉnh*20 3 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2199 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*2099 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*1999 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày

ĐỔI NGUYÊN LIỆU TINH LUYỆN & TIẾN CẤP
Thời gian: 30/06-02/07
Phạm vi: S1-S137
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi nhiều vật phẩm đặc biệt.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*1500 Đá Tiến Cấp Đỏ*1 + Thiên Nhân Lệnh*3 Trong suốt sự kiện đổi 10 lần
VIP 3 Vàng*485 Đá Tinh Luyện*10 + Thiên Nhân Lệnh*1 10 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*385 Đá Luyện Tinh*10 + Thiên Nhân Lệnh*1 10 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*470 Đá Tinh Luyện*10 + Thiên Nhân Lệnh*1 10 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*370 Đá Luyện Tinh*10 + Thiên Nhân Lệnh*1 10 lần mỗi ngày

TẦM BẢO CÁC
Thời gian: 30/06-02/07
Phạm vi: S1-S137
Dùng Vàng hoặc "Đá Bích Tỷ" để kích hoạt vòng quay Tầm Bảo Các, có cơ hội nhận được đến 80 Mảnh Di Thân Vương và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

QUÀ ĐĂNG NHẬP MỖI NGÀY
Thời gian: 30/06-02/07
Phạm vi: S1-S137
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận được nhiều phần thưởng
Điều kiện Thưởng Giới hạn
VIP 0 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*1 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Lệnh Tạo Mới*10 Reset mỗi ngày
VIP 1 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*1 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Đá Bích Tỷ*1 Reset mỗi ngày
VIP 5 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*2 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*2 Reset mỗi ngày

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NHẬN THƯỞNG
Thời gian: 26/06-28/06
Phạm vi: S1-S134
Trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng mỗi ngày.
Điều kiện Thưởng
Du Ngoạn 50 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*20000
Du Ngoạn 100 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Du Ngoạn 150 lần Đột Phá Đơn*7 Lệnh Tạo Mới*2 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Du Ngoạn 200 lần Đột Phá Đơn*10 Lệnh Tạo Mới*4 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2
Trêu ghẹo 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Trêu ghẹo 5 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Trêu ghẹo 7 lần Lệnh Tạo Mới*5 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2
Ly gián quyền quý 3 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Ly gián quyền quý 5 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Ly gián quyền quý 10 lần Lệnh Tạo Mới*3 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2
Thân thiện quyền quý 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Thân thiện quyền quý 5 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Thân thiện quyền quý 10 lần Đột Phá Đơn*10 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2
Khiêu chiến quan trường 3 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000
Khiêu chiến quan trường 5 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000
Khiêu chiến quan trường 7 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000
Khiêu chiến quan trường 9 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000