1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (01/12-04/12)
30-11-2018

Chuỗi Sự Kiện Tuần (01/12-04/12)Nạp Tích Lũy

Thời gian:
 • 00:00 ngày 01/12 - 23:59 ngày 04/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S76
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc tích lũy đủ mốc sẽ nhận được các phần thưởng vô cùng hấp dẫn.
Lưu ý:
 • Túi Mảnh Đỏ 3 mở chọn 1 trong các Mảnh Mộc LanTống NgọcTử PhuUyển nhi.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30  
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50  
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150  
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới*10  
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3  
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2  
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Túi Mảnh Đỏ 3*25 Rương Đá Lv5*1 Thược Dược*1
1200 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 Rương Đá Lv5*2 Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*1 Đột Phá Đơn*300
3000 Đá Thức Tỉnh*50 Thiên Nhân Lệnh*10 Đột Phá Đơn*500
4000 Túi Mảnh Đỏ 3*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Túi Mảnh Đỏ 3*100 Rương Đá Lv7*1 Đá Thức Tỉnh*100


Nạp Liên Tiếp 7 Ngày 6 Ngọc

Thời gian:
 • 00:00 ngày 01/12 - 23:59 ngày 07/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S76
Nội Dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc liên tiếp  7 ngày tích lũy đủ mốc sẽ nhận được các phần thưởng vô cùng hấp dẫn.
Điều kiện Giới hạn Thưởng  
Nạp liên tiếp 1 ngày 6 Ngọc 1 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Thức Tỉnh*2
Nạp liên tiếp 2 ngày 6 Ngọc 1 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Thức Tỉnh*3
Nạp liên tiếp 3 ngày 6 Ngọc 1 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Thức Tỉnh*4
Nạp liên tiếp 4 ngày 6 Ngọc 1 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Thức Tỉnh*5
Nạp liên tiếp 5 ngày 6 Ngọc 1 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Thức Tỉnh*6
Nạp liên tiếp 6 ngày 6 Ngọc 1 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Thức Tỉnh*7
Nạp liên tiếp 7 ngày 6 Ngọc 1 Rương Trang Bị Lưỡng Nghi-Tím*1 Thiên Nhân Lệnh*2 Đá Thức Tỉnh*8


Nạp Ngọc 1 Lần (Nạp định mức)

Thời gian:
 • 00:00 ngày 01/12 - 23:59 ngày 04/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S76
Nội Dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc tích lũy đủ mốc sẽ nhận được các phần thưởng vô cùng hấp dẫn.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*3 Rương Bạc*3 Mỗi ngày 1 lần
15 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
30 Túi Mảnh Đỏ 3*7 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
60 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
150 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*7 Rương Bạc*7 Mỗi ngày 1 lần
300 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*7 Rương Bạc*7 Mỗi ngày 1 lần
450 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Rương Bạc*10 Mỗi ngày 1 lần
750 Túi Mảnh Đỏ 3*40 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*15 Rương Bạc*15 Mỗi ngày 1 lần

Tiêu Phí Vàng Tích Lũy Nhận Quà

Thời gian:
 • 00:00 ngày 01/12 - 23:59 ngày 04/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S76
Lưu ý:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân tiêu vàng đủ mốc sẽ nhận lại nhiều phần quà vô cùng giá trị!
Điều kiện Thưởng
150 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Bạc*70000  
300 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Bạc*70000  
600 Túi Mảnh Đỏ 3*7 Bạc*100000  
1500 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Bạc*150000  
3000 Thiên Nhân Lệnh*3 Rương Bạc*2  
7500 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Bạc*4  
10000 Thời Trang Linh Sương Đột Phá Đơn*100  
15000 Thiên Nhân Lệnh*5 Rương Bạc*6  
25000 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Rương Bạc*8  
30000 Thiên Nhân Lệnh*10 Rương Bạc*10  
35000 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv6*1 Hoàng Gia Tiễn*1
40000 Thiên Nhân Lệnh*20 Rương Đá Lv6*1 Hoàng Gia Tiễn*2
50000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*2 Hoàng Gia Tiễn*3

Shop Giảm Giá 

Thời gian:
 • 00:00 ngày 01/12 - 23:59 ngày 04/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S76
Lưu ý:
 • Trong thời gian sự kiện sẽ không reset các mốc mỗi ngày.
 • Trong thời gian sự kiện , chủ nhân nạp Ngọc đủ mốc có thể mua vật phẩm với giá siêu ưu đãi.
Điều kiện Giá  Phần Thưởng  Giới hạn
Nạp 6 Ngọc Vàng*200 (Giá gốc: 300 Vàng) Túi Mảnh Đỏ 3*5 Rương Bạc*5 10
Nạp 15 Ngọc Vàng*195 (Giá gốc: 300 Vàng) Túi Mảnh Đỏ 3*5 Rương Bạc*5 10
Nạp 150 Ngọc Vàng*1600 (Giá gốc: 3200 Vàng) Mảnh Lan Lăng Vương x40 Đột Phá Đơn*100 10
Nạp 150 Ngọc Vàng*1500 (Giá gốc: 2000 Vàng) Đột Phá Đơn*250 Rương Bạc*10 4
Nạp 300 Ngọc Vàng*2500 (Giá gốc: 4000 Vàng) Đột Phá Đơn*500 Rương Bạc*20 6
Nạp 300 Ngọc Vàng*899 (Giá gốc: 1400 Vàng) Đá Đột Phá-N.Vật*20 Rương Bạc*20 10


Tầm Bảo Các

Thời gian:
 • 00:00 ngày 01/12 - 23:59 ngày 04/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S76


Đổi Tùy Tùng

Thời gian
 • 00:00 ngày 01/12 - 23:59 ngày 04/12/2018
Phạm vi
 • S1 - S76
Nội dung
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng để đổi được nhiều phần quà hấp dẫn theo từng mốc VIP.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 3 Vàng*519 Mảnh Lý Bạch*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*519 Mảnh Lý Bạch*10 3 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1559 Mảnh Lý Bạch*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1559 Mảnh Lý Bạch*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2599 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2500 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2400 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*500 Mảnh Lan Lăng Vương*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Lan Lăng Vương*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Lan Lăng Vương*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Lan Lăng Vương*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Lan Lăng Vương*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Lan Lăng Vương*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Lan Lăng Vương*50 1 lần mỗi ngày


Đổi Vật Phẩm

Thời gian:
 • 00:00 ngày 01/12 - 23:59 ngày 04/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S76
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân dùng vàng để đổi nhiều phần quà vô cùng giá trị!
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*50 EXP Đơn-Cao*10, Rương Bạc*1 5 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*250 Thiên Nhân Lệnh*1, Rương Bạc*2 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Công Vụ Lệnh*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*160 Lệnh Tạo Mới*10 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*300 Đột Phá Đơn*50, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*499 Xuất sắc*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*170 Túi mảnh cam 4*10, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1199 Hoàng Gia Tiễn*1 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*899 Đá Thức Tỉnh*20 3 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2199 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*2099 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*1999 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày


Hoàn Thành Nhiệm Vụ Nhận Thưởng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 01/12 - 23:59 ngày 04/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S76
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân vào "Hoạt động" và hoàn thành các "Nhiệm vụ hạn giờ" sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn tương ứng bên dưới!
Điều kiện Thưởng  Giới hạn
Trêu ghẹo 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 5 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 7 lần Lệnh Tạo Mới*5 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 3 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*30000 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 5 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 10 lần Lệnh Tạo Mới*3 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 5 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 10 lần Đột Phá Đơn*10 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Reset mỗi ngày


Giảm Giá Khu Quà

Thời gian:
 • 00:00 ngày 01/12 - 23:59 ngày 04/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S76
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại Khu Quà sẽ giảm giá rất nhiều túi quà! Chủ Nhân đừng bỏ lỡ nhé!
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Quà Đá tấn Công 188 Đá Tấn Công Lv6*1, Qàu Đá Quý Lv3*2, Bạc*120000 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Đá Phòng Thủ 188 Đá Phòng Thủ Lv6*1, Qàu Đá Quý Lv3*2, Bạc*120000 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 28 Đột Phá Đơn*100, EXP Đơn-Cao*10, Rương Hồn Ngọc-Tím*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Giá Trị 68 Đột Phá Đơn*300, EXP Đơn-Cao*20, Rương Hồn Ngọc-Cam*10, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Hào Hoa 218 Đột Phá Đơn*500, EXP Đơn-Cao*100, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*30, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*20 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 648 Đột Phá Đơn*1500, EXP Đơn-Cao*350, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*50, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*100 Mỗi ngày 5 lần


Quà Đăng Nhập Cuối Tuần

Thời gian:
 • 00:00 ngày 01/12 - 23:59 ngày 04/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S76
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ nhân online vào cuối tuần để nhận quà nhé !
Điều kiện Thưởng   Giới hạn
Đăng nhập mỗi ngày Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Vé Du Ngoạn*5 Rương Bạc*3 Reset mỗi ngày