1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (01/03-03/03)
28-02-2019

Chuỗi Sự Kiện Tuần (01/03-03/03)

NẠP NGỌC TÍCH LŨY
Thời gian: 01/03-03/03 
Phạm vi: S1-S111
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc đạt các mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30  
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Lệnh Chiêu Mộ*1
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đột Phá Đơn*20
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Chiêu Mộ*2
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đột Phá Đơn*50
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Lệnh Chiêu Mộ*4
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Túi Mảnh Đỏ 3*25 Rương Đá Lv5*1 Lệnh Chiêu Mộ*6
1200 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv5*2 Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*1 Đột Phá Đơn*300
3000 Túi Mảnh Đỏ 3*70 Đá Luyện Tinh*150 Đá Tinh Luyện*200
4000 Đá Thức Tỉnh*100 Đá Luyện Tinh*150 Đá Tinh Luyện*200
5000 Túi Mảnh Đỏ 3*100 Rương Đá Lv7*1 Đá Thức Tỉnh*100

MỪNG SINH NHẬT NỮA NĂM, NẠP NGỌC KHUYẾN MÃI 30% VÀNG
Thời gian: 01/03-02/03 
Phạm vi: S1-S111
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc Khuyến Mãi 30% vàng và sẽ nhận được phần thưởng tương ứng mốc đó.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Đá Thức Tỉnh*3 Rương Bạc*3 Mỗi ngày 1 lần
15 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Đá Thức Tỉnh*5 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
30 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Đá Thức Tỉnh*5 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Đá Thức Tỉnh*5 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Đá Thức Tỉnh*7 Rương Bạc*7 Mỗi ngày 1 lần
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Đá Thức Tỉnh*7 Rương Bạc*7 Mỗi ngày 1 lần
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Đá Thức Tỉnh*10 Rương Bạc*10 Mỗi ngày 1 lần
750 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Đá Thức Tỉnh*15 Rương Bạc*15 Mỗi ngày 1 lần

NẠP 6 NGỌC & 15 NGỌC
Thời gian: 26/02-28/02 
Phạm vi: S1-S110
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày nạp đạt 6 Ngọc và 15 Ngọc sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 1 Vàng*18 Đá Bích Tỷ*3 Rương Đá Tấn Công*3
15 1 Vàng*45 Đá Bích Tỷ*5 Rương Đá Tấn Công*5
30 1 Vàng*90 Đá Bích Tỷ*5 Rương Đá Tấn Công*7
60 1 Vàng*180 Đá Bích Tỷ*5 Rương Đá Tấn Công*10
150 1 Vàng*450 Đá Bích Tỷ*7 Rương Đá Tấn Công*15
300 1 Vàng*900 Đá Bích Tỷ*7 Rương Đá Tấn Công*20
450 1 Vàng*1350 Đá Bích Tỷ*10 Rương Đá Tấn Công*25
750 1 Vàng*2250 Đá Bích Tỷ*15 Rương Đá Tấn Công*30

NẠP NGỌC BẤT KỲ MỖI NGÀY NHẬN THƯỞNG, MỪNG SINH NHẬT NỮA NĂM
Thời gian: 01/03-03/03
Phạm vi: S1-S111
Trong thời gian sự kiện, Nạp Ngọc Bất Kỳ mỗi ngày Chủ Nhân sẽ nhận được các phần thưởng sau
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp lần đầu bất kỳ mỗi ngày Vàng*150 Đá Thức Tỉnh*15 Vòng Hoa Tim*1 Rương Đá Bạo Kích*3 Mỗi ngày 1 lần
 

NẠP LIÊN TIẾP 3 NGÀY MỖI NGÀY 30 NGỌC
Thời gian: 01/03-03/03
Phạm vi: S1-S111
Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp liên tiếp 1 ngày 30 Ngọc 1 Đá Đột Phá-N.Vật*10 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*5 Lệnh Chiêu Mộ*2
Nạp liên tiếp 2 ngày 30 Ngọc 1 Đá Đột Phá-N.Vật*10 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*5 Lệnh Chiêu Mộ*2
Nạp liên tiếp 3 ngày 30 Ngọc 1 Đá Đột Phá-N.Vật*20 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*10 Lệnh Chiêu Mộ*3


NẠP NGỌC ĐẠT MỐC
Thời gian: 01/03-03/03
Phạm vi: S1-S111
Trong thời gian sự kiện, Nạp Ngọc Đúng Mốc Chủ Nhân sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Chiêu Mộ*1 Công Trạng*3000 Mỗi ngày 1 lần
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Chiêu Mộ*1 Công Trạng*3000 Mỗi ngày 1 lần
30 Thiên Nhân Lệnh*2 Lệnh Chiêu Mộ*2 Công Trạng*5000 Mỗi ngày 1 lần
60 Thiên Nhân Lệnh*3 Lệnh Chiêu Mộ*2 Công Trạng*5000 Mỗi ngày 1 lần
150 Thiên Nhân Lệnh*4 Lệnh Chiêu Mộ*3 Công Trạng*7000 Mỗi ngày 1 lần
300 Thiên Nhân Lệnh*5 Lệnh Chiêu Mộ*3 Công Trạng*7000 Mỗi ngày 1 lần
450 Thiên Nhân Lệnh*6 Lệnh Chiêu Mộ*5 Công Trạng*10000 Mỗi ngày 1 lần
750 Thiên Nhân Lệnh*7 Lệnh Chiêu Mộ*5 Công Trạng*12000 Mỗi ngày 1 lần

ĐỔI MẢNH TÙY TÙNG
Thời gian: 01/03-03/03 
Phạm vi: S1-S111
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi mảnh tùy tùng đặc biệt.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Phan An*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Phan An*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Phan An*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Phan An*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Phan An*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Phan An*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Phan An*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Phan An*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Tống Ngọc*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Tống Ngọc*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Tống Ngọc*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Tống Ngọc*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Tống Ngọc*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Tống Ngọc*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Tống Ngọc*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Tống Ngọc*50 1 lần mỗi ngày

BXH TIÊU VÀNG
Thời gian: 01/03-03/03
Phạm vi: S1-S111
Trong thời gian sự kiện, đạt TOP BXH tiệu vàng có thể nhận các vật phẩm sau
Điều kiện Thưởng   
 1  Cẩm-Phượng Hoàng*1 (Ngoại hình cam Võ Tắc Thiên) Mảnh Tắc Thiên*150 Đá Thức Tỉnh*150 Thược Dược*1
 2  Mảnh Tắc Thiên*120 Đá Thức Tỉnh*100 Tim Yêu*1 Rương Bạc *15
 3  Mảnh Tắc Thiên*100 Đá Thức Tỉnh*50 Hoa Hồng Tím*1 Rương Bạc *10
 4 – 5  Mảnh Tắc Thiên*80 Đá Thức Tỉnh*30 Hồ Thiên Nga*1 Rương Bạc *5
 6 – 10  Mảnh Tắc Thiên*60 Đá Thức Tỉnh*20 Anh Đào Hồng*1 Rương Bạc *5

ĐỔI NGUYÊN LIỆU TINH LUYỆN
Thời gian: 01/03-03/03
Phạm vi: S1-S111
Trong thời gian sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng Vàng đổi vật phẩm giảm giá.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*50 EXP Đơn-Cao*10, Rương Bạc*1 5 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*240 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3 5 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Công Vụ Lệnh*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*49 Loa Mặn Nồng*1 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*499 Loa Ngang Tàng*1 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*170 Túi mảnh cam 4*10, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*520 Túi mảnh đỏ 3*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Túi mảnh đỏ 4*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*540 Túi Mảnh Đỏ 5*10 5 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*485 Đá Tinh Luyện*10 5 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*385 Đá Luyện Tinh*10 4 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*470 Đá Tinh Luyện*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*370 Đá Luyện Tinh*10 4 lần mỗi ngày

ĐỔI KHUNG AVATAR & KHUNG CHAT
Thời gian: 01/03-03/03
Phạm vi: S1-S111
Trong thời gian sự kiện, đạt cấp 30 trở lên có thể dùng Vàng đổi vật phẩm giá ưu đãi.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*666 Khung Avartar Hẹn Hò Ngọt Ngào 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*555 Khung Chat Hẹn Hò Ngọt Ngào 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*666 Khung Avartar Bánh Kem 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*555 Khung Chat Bánh Kem 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*666 Khung Avatar Viễn Sơn*1 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*555 Khung Chat Thu Cúc*1 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện

X2 CÔNG VỤ MỪNG SINH NHẬT NỮA NĂM
Thời gian: 02/03
Phạm vi: S1-S111

X2 TRUYỀN KÝ MỪNG SINH NHẬT NỮA NĂM
Thời gian: 01/03
Phạm vi: S1-S111

TẦM BẢO CÁC
Thời gian: 01/03-03/03
Phạm vi: S1-S111

CHIÊU MỘ THIÊN TƯỚNG - VÕ TẮC THIÊN
Thời gian: 01/03-03/03
Phạm vi: S1-S111
Chiêu mộ 1 lần tốn 100 Vàng hoặc Lệnh Chiêu Mộ
Chiêu mộ 1 lần nhận được 1 điểm chiêu mộ
Điểm chiêu mộ có thể đổi trong tiệm điểm
Tham gia đạt số lần nhất định nhận thưởng:
Số lần tham gia đạt Thưởng
30 Mảnh Tắc Thiên *30, Túi Nguyên Liệu Thời Trang *2
80 Mảnh Tắc Thiên *50, Túi Nguyên Liệu Thời Trang *5
120 Mảnh Tắc Thiên *80, Đá Thức Tỉnh *50
180 Mảnh Tắc Thiên *150, Đột Phá Đơn*100
300 Rương Đá Lv7*1, Đột Phá Đơn*125
500 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2, Đột Phá Đơn*150

Tiệm đổi điểm
Điểm chiêu mộ Quà Đổi Giới hạn
Điểm Chiêu Mộ*15 EXP Đơn-Cao*10 20 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*28 Ngọt Ngào*1 5 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*88 Hoa Trà*1 2 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Lý Bạch*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Thân Vương*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Uyển Nhi*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*250 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 5 lần trong suốt sự kiện

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NHẬN THƯỞNG
Thời gian: 01/03-03/03
Phạm vi: S1-S111
Trong thời gian sự kiện, Chủ Nhân hoàn thành nhiệm vụ nhận nhiều phần thưởng
Điều kiện Thưởng   Giới hạn
  Du Ngoạn 50 lần   Đột Phá Đơn*3 Bạc*20000   Reset mỗi ngày
  Du Ngoạn 100 lần     Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
  Du Ngoạn 150 lần     Đột Phá Đơn*7 Lệnh Tạo Mới*2 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
 Du Ngoạn 200 lần     Đột Phá Đơn*10 Lệnh Tạo Mới*4 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 5 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 7 lần Lệnh Tạo Mới*5 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 3 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 5 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 10 lần Lệnh Tạo Mới*3 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 5 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 10 lần Đột Phá Đơn*10 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 3 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Reset mỗi ngày

GIẢM GIÁ KHU QUÀ
Thời gian: 01/03-03/03
Phạm vi: S1 - S111
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Quà Ưu Đải 1 Ngọc 1 Đá Thức Tỉnh*5, Vàng*30 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Ưu Đãi Cuối Tuần 1 30 Công Vụ Lệnh*1, Đá Bạo Kích lv3*2, Bạc*500000 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Ưu Đãi Cuối Tuần 2 198 Đột Phá Đơn-N.Vật*80, Vé Du Ngoạn*60, Bạc*500000 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 28 Đột Phá Đơn*100, EXP Đơn-Cao*10, Rương Hồn Ngọc-Tím*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Giá Trị 68 Đột Phá Đơn*300, EXP Đơn-Cao*20, Rương Hồn Ngọc-Cam*10, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Hào Hoa 218 Đột Phá Đơn*500, EXP Đơn-Cao*100, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*30, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*20 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 648 Đột Phá Đơn*1500, EXP Đơn-Cao*350, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*50, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*100 Mỗi ngày 5 lần

QUÀ MỪNG SINH NHẬT NỮA NĂM
Thời gian: 01/03-03/03
Phạm vi: S1-S111
Trong thời gian diễn ra sự kiện, Tùy theo mốc VIP chủ nhân sẽ nhận được các phần quà tương ứng
Điều kiện Thưởng   Giới hạn
VIP 0 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*1 Đá Đột Phá-N.vật*5 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3 Reset mỗi ngày
VIP 1 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*1 Thiên Nhân Lệnh*1 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Reset mỗi ngày
VIP 5 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*2 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Thức Tỉnh*5 Reset mỗi ngày