1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (01/01-04/01)
31-12-2018

Chuỗi Sự Kiện Tuần (01/01-04/01)


Nạp Tích Lũy

Thời gian:
 • 00:00 ngày 01/01 - 23:59 ngày 04/01
Phạm vi:
 • S1 - S92
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc tích lũy đủ mốc sẽ nhận Rương Đá Lv7 và các phần thưởng vô cùng hấp dẫn.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30  
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*2
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đột Phá Đơn*20
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đột Phá Đơn*50
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*5
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Túi Mảnh Đỏ 3*25 Rương Đá Lv5*1 Thược Dược*1
1200 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv5*2 Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*1 Đột Phá Đơn*300
3000 Đá Thức Tỉnh*50 Thiên Nhân Lệnh*10 Đột Phá Đơn*500
4000 Túi Mảnh Đỏ 3*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Túi Mảnh Đỏ 3*100 Rương Đá Lv7*1 Đá Thức Tỉnh*100


Nạp ngọc 1 lần (Nạp định mức)

Thời gian:
 • 00:00 ngày 01/01 - 23:59 ngày 02/01
Phạm vi:
 • S1 - S92
Nội Dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc đạt mốc nhận thêm 30% VàngTúi Mảnh Đỏ 3, Vé Du Ngoạn, và rất nhiều Vàng nhé!
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 1 Vàng*18 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Vé Du Ngoạn*3
15 1 Vàng*45 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Vé Du Ngoạn*3
30 1 Vàng*90 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Vé Du Ngoạn*5
60 1 Vàng*180 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Vé Du Ngoạn*5
150 1 Vàng*450 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Vé Du Ngoạn*10
300 1 Vàng*900 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Vé Du Ngoạn*15
450 1 Vàng*1350 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Vé Du Ngoạn*20
750 1 Vàng*2250 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Vé Du Ngoạn*30


Nạp 20K nhận thời trang Mộng Hồ Điệp

Thời gian:
 • 00:00 ngày 01/01 - 23:59 ngày 04/01
Phạm vi:
 • S1 - S92
Nội dung:
 • Trong thời gian sự kiện, Chủ nhân chỉ cần nạp 20k sở hửu ngay Thời Trang Mộng Hồ Điệp cực đẹp ạ!
Điều kiện Thưởng
Nạp 6 Ngọc Thời Trang Mộng Hồ Điệp (Trị giá: 88 Ngọc) Hoa Cành Mai*2 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Trong suốt sự kiện chỉ 1 lần duy nhất
Nạp 15 Ngọc Đá Thức Tỉnh*10 Hoa Sắc Cầu Vòng*2 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Mỗi ngày 1 lần


Nạp liên tiếp 4 ngày mỗi ngày 30 Ngọc

Thời gian:
 • 00:00 ngày 01/01 - 23:59 ngày 04/01
Phạm vi:
 • S1 - S92
Lưu ý:
 • Trong thời gian sự kiện, nạp 30 Ngọc mỗi ngày Chủ Nhân nhận lại vàng rất nhiều Rương Đá Nhanh Nhẹn & Hoa Càng Mai nha!
Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp liên tiếp 1 ngày 30 Ngọc 1 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3 Hoa Cành Mai*3 Đá Thức Tỉnh*10
Nạp liên tiếp 2 ngày 30 Ngọc 1 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3 Hoa Cành Mai*3 Đá Thức Tỉnh*10
Nạp liên tiếp 3 ngày 30 Ngọc 1 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3 Hoa Cành Mai*3 Đá Thức Tỉnh*20
Nạp liên tiếp 4 ngày 30 Ngọc 1 Rương Đá Nhanh Nhẹn*5 Hoa Cành Mai*5 Đá Thức Tỉnh*30

Đổi Tùy Tùng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 01/12 - 23:59 ngày 04/01
Phạm vi:
 • S1 - S92
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng để đổi mảnh Uyển Nhi và Tống Ngọc theo từng mốc VIP.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Uyển Nhi*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Uyển Nhi*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Uyển Nhi*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Uyển Nhi*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Uyển Nhi*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Uyển Nhi*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Uyển Nhi*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Uyển Nhi*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Tống Ngọc*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Tống Ngọc*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Tống Ngọc*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Tống Ngọc*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Tống Ngọc*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Tống Ngọc*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Tống Ngọc*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Tống Ngọc*50 1 lần mỗi ngày


Shop Giảm Giá

Thời gian:
 • 00:00 ngày 01/01 - 23:59 ngày 04/01
Phạm vi:
 • S1 - S92
Lưu ý:
 • Trong thời gian sự kiện sẽ không reset các mốc mỗi ngày.
Điều kiện Giá  Phần Thưởng  Giới hạn
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 (Giá gốc: 300 Vàng) Thiên Nhân Lệnh*1 Rương Bạc*10 20
Nạp 15 Ngọc Vàng*299 (Giá gốc: 998 Vàng) Loa Ngang Tàng*1   5
Nạp 30 Ngọc Vàng*120 (Giá gốc: 240 Vàng) Công Vụ Lệnh*1 Rương Bạc*10 10
Nạp 150 Ngọc Vàng*1600 (Giá gốc: 3200 Vàng) Mảnh Vệ Tử Phu x40 Đột Phá Đơn*100 10
Nạp 300 Ngọc Vàng*1500 (Giá gốc: 3000 Vàng) Thiên Nhân Lệnh*10 Rương Bạc*10 5
Nạp 450 Ngọc Vàng*2019 (Giá gốc: 2430 Vàng) Rương Đá Lv6*1 Rương Bạc*10 2
Nạp 750 Ngọc Vàng*6565 (Giá gốc: 7290 Vàng) Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1 Rương Bạc*20 2


Đổi Vật Phẩm Đồng Giá 2019

Thời gian:
 • 00:00 ngày 01/01 - 23:59 ngày 04/01
Phạm vi:
 • S1 - S92
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng để mua nhiều vật phẩm hấp dẫn.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*2019 Hoa Sắc Cầu Vòng*10 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*2019 Vé Du Ngoạn*288 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*2019 Đột Phá Đơn*400 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*2019 Đá Thức Tỉnh*70 1 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*2019 Rương Đá Nhanh Nhẹn*60 1 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*2019 EXP Đơn-Cao*200 5 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*2019 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*135 1 lần mỗi ngày

Kích Hoạt X2 Truyện Ký Mừng Năm Mới

Thời gian:
 • Ngày 01/01
Phạm vi:
 • S1 - S92

Tiêu Phí Vàng Tích Lũy Nhận Quà

Thời gian
 • 00:00 ngày 01/01 - 23:59 ngày 04/01
Phạm vi
 • S1 - S92
Nội dung
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có tiêu vàng đạt mốc nhận được các phần thưởng sau ạ!
Điều kiện Thưởng
150 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Bạc*70000  
300 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Bạc*70000  
600 Túi Mảnh Đỏ 3*7 Bạc*100000  
1500 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Bạc*150000  
2019 Hoa Sắc Cầu Vòng*5 Rương Đá Lv5*1 Thiên Nhân Lệnh*3
3000 Thiên Nhân Lệnh*3 Rương Bạc*2  
7500 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Bạc*4  
10000 Đá Đột Phá-N.Vật*20 Đột Phá Đơn*100  
15000 Thiên Nhân Lệnh*5 Rương Bạc*6  
25000 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Rương Bạc*8  
30000 Thiên Nhân Lệnh*10 Rương Bạc*10  
35000 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv6*1 Hoàng Gia Tiễn*1
40000 Thiên Nhân Lệnh*20 Rương Đá Lv6*1 Hoàng Gia Tiễn*2
50000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*2 Hoàng Gia Tiễn*3


Quà Năm Mới

Thời gian:
 • 00:00 ngày 01/01 - 23:59 ngày 04/01
Phạm vi:
 • S1 - S92
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tùy theo mốc VIP Chủ Nhân dùng 1 vàng để đỗi nhiều đạo cụ rất có ích này nhé! 
Điều kiện Đổi Thưởng  Giới hạn
VIP 0 Vàng*1 Đá Thức Tỉnh*5 Thiên Nhân Lệnh*1 Túi Mảnh Đỏ 3*3   Reset mỗi ngày
VIP 1 Vàng*1 Loa Quý Tộc*1 Thiên Nhân Lệnh*1 Túi Mảnh Đỏ 3*5   Reset mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1 Loa Ngang Tàn*1 Thiên Nhân Lệnh*2 Hoa Sắc Cầu Vòng*2 Túi Mảnh Đỏ 3*7 Reset mỗi ngày


Quà Siêu Ưu Đãi

Thời gian:
 • 00:00 ngày 01/01 - 23:59 ngày 04/01
Phạm vi:
 • S1 - S92
Nội dung:
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Túi Phúc Bạc 3 Túi Bạc*1 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Mua Mỗi Ngày 3 Đá Đột Phá-N.Vật*3, Vé Du Ngoạn*1, Bạc*10000 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Mảnh Tống Ngọc 3 Mảnh Tống Ngọc*5 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Hoa Tươi 9( Giá gốc: 18) Vong Ưu*2, Cầu Vòng*2, Hồng Đỏ*2 Mỗi ngày giới hạn 3 lần

Giảm Giá Khu Quà

Thời gian:
 • 00:00 ngày 01/01 - 23:59 ngày 04/01
Phạm vi:
 • S1 - S92
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại Khu Quà sẽ giảm giá rất nhiều túi quà! Chủ Nhân đừng bỏ lỡ nhé!
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 28 Đột Phá Đơn*100, EXP Đơn-Cao*10, Rương Hồn Ngọc-Tím*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Giá Trị 68 Đột Phá Đơn*300, EXP Đơn-Cao*20, Rương Hồn Ngọc-Cam*10, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Hào Hoa 218 Đột Phá Đơn*500, EXP Đơn-Cao*100, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*30, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*20 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 648 Đột Phá Đơn*1500, EXP Đơn-Cao*350, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*50, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*100 Mỗi ngày 5 lần

Hoàn Thành Nhiệm Vụ Nhận Thưởng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 01/01 - 23:59 ngày 04/01
Phạm vi:
 • S1 - S92
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, hoàn thành các nhiệm vụ sau, Chủ Nhân sẽ nhận được nhiều vật phẩm.
Điều kiện Thưởng  Giới hạn
 Du Ngoạn 50 lần  Đột Phá Đơn*3 Bạc*20000 Reset mỗi ngày
  Du Ngoạn 100 lần     Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
  Du Ngoạn 150 lần     Đột Phá Đơn*7 Lệnh Tạo Mới*2 Reset mỗi ngày
 Du Ngoạn 200 lần     Đột Phá Đơn*10 Lệnh Tạo Mới*4 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 1 lần Công Trạng*500   Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 3 lần Công Trạng*1500   Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 5 lần Thiên Nhân Lệnh*1   Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 10 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Công Trạng*1500 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 20 lần Thiên Nhân Lệnh*2 Công Trạng*2000 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 30 lần Thiên Nhân Lệnh*3 Công Trạng*2000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Reset mỗi ngày

Hãy cùng bạn bè Tiến Cung và trở thành Chủ Nhân của 360mobi Mộng Hoàng Cung ngay hôm nay:
 #MongHoangCung#NgoiSaoHoangCung2 #360mobiMongHoangCung