1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Mới (12/9 - 14/9)
12-09-2018

Đổi Vật Phẩm Hiếm Giá Rẻ

Thời gian:
  • 0h ngày 12/9 - 23h59 ngày 14/9/2018
Phạm vi:
  • S1 - S36
Nội dung:
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng để đổi vật phẩm với giá ưu đãi tương ứng với từng mốc VIP.
  • Túi mảnh cam mở chọn 1 trong các mảnh: Kinh KhaHạng VũNhân Kiệt, Lâm Đại Ngọc.


Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*28 Đơn Đột Phá*10 5 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*58 Rương Bạc*1 5 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*108 EXP Đơn-Cao*10 5 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*150 Túi mảnh cam 4*10 10 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*499 Xuất sắc*1 1 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1199 Hoàng Gia Tiễn*1 1 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Túi mảnh đỏ 4*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1039 Mảnh Lý Bạch*20 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*999 Túi mảnh đỏ 4*20 3 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1559 Mảnh Lý Bạch*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1559 Mảnh Lý Bạch*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2599 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2500 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2400 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày