1900 561 558
( 2000đ/phút )

Xây Dựng Đội Hình Nâng Cao

Để xây dựng đội hình nâng cao, Chủ nhân cần lưu ý như sau:

Cường hóa trang bị ở cấp bậc cao nhất

 • Cấp cường hóa trang bị sẽ bằng hoặc nhỏ hơn cấp nhân vật.
  • Ví dụ: cấp nhân vật (level) là 30 thì cấp trang bị khi cường hóa cao nhất cũng sẽ bằng 30 (không cao hơn level nhân vật)
 • Chủ nhân dùng “Bạc” để cường hóa từng trang bị. Nhưng nếu với số lượng “Bạc” dồi dào, Chủ nhân có thể cường hóa hết tất cả các trang bị như : Cân (Mũ), Bào (Áo), Ngoa (Giày), Ngọc, Liên (Dây chuyền)
 • Nhưng nếu “Bạc” có hạn, Chủ nhân có thể cường hóa tập trung vào các Trang bị cụ thể để tối ưu hóa sức mạnh theo từng class.
   • Class Học Sĩ, Thượng Dược: đây là 2 class chuyên tấn công nên cần tập trung cường hóa 3 trang bị chính: Liên (Dây chuyền) và Ngọc, Ngoa (Giày). Vì đây là 3 trang bị tăng tấn công, bạo kích, nhanh nhẹn… Khi nào nguồn lực đầy đủ có thể cường hóa hết 5 món trang bị để tối đa sức mạnh nha.

   • Class Thị Vệ, Thượng Thực: đây là 2 class chuyên phòng thủ nên cần tập trung cường hóa 3 trang bị chính: Cân (Mũ), Bào (Áo), Ngoa (Giày). Vì đây là 3 trang bị tăng phòng thủ, máu, nhanh nhẹn, kháng bạo…. Khi nào nguồn lực đầy đủ có thể cường hóa hết 5 món trang bị để tối đa sức mạnh nha.

 • “Bạc” có thể tìm được ở:  Rung Cây Tiền hằng ngày, mua trong của hàng, làm nhiệm vụ nhận Bạc…

Đột phá tùy tùng càng cao thì đội hình càng mạnh

  • Mỗi tùy tùng trong đội hình cần đột phá cấp thấp nhất là 4 để có thể mở thêm kỹ năng phụ (skill phụ - bị động).

  • Tính năng “đột phá tùy tùng” giúp cho tùy tùng đó nâng cao sức mạnh như: tăng thêm tấn công, nhanh nhẹn, máu, phòng thủ … Ngoài ra còn kích hoạt tăng cấp của kỹ năng chính và kỹ năng phụ. Kỹ năng khi được tăng cấp sẽ làm tăng lực tấn công gây ra và tăng % hiệu ứng của kỹ năng.

Thức tỉnh tùy tùng và nhân vật chính

 • Khi Chủ nhân thức tỉnh tùy tùng và nhân vật chính sẽ tăng rất nhiều cung đấu và các chỉ số có lợi cho tùy tùng và nhân vật chính.