1900 561 558
( 2000đ/phút )

Xây Dựng Đội Hình Cơ Bản

    • Công thức cơ bản cho một đội hình hoàn chỉnh là: một đội hình cần 2 vị trí “Phòng Thủ” chính, 3 vị trí “Tấn công” chính.
    • Vị trí Thủ: là 2 vị trí trong hàng thứ nhất (mô tả ở hình bên dưới), vị trí này là vị trí đặt những tùy tùng đỡ đòn cho toàn đội, hứng chịu những đòn tấn công do phía kẻ địch gây ra.
    • Gợi ý: Nên đặt tướng chính (main) và các tùy tùng thuộc class Thị vệ, class Thượng Thực.

    • Vị trí Tấn Công: là 3 vị trí của hàng số hai. Vị trí này là vị trí đặt những tùy tùng có sức mạnh tấn công chính cho toàn đội, những tùy tùng này phải có sức tấn công cao để gây nhiều sát thương lên kẻ địch.
    • Gợi ý: Nên đặt tướng chính (main) và các tùy tùng thuộc class Học Sĩ, class Thượng Dược