1900 561 558
( 2000đ/phút )

Khảm Đá Trang Bị Nâng Cao

Nguyệt Tú xin hướng dẫn Chủ nhân một số mẹo khảm đá để tối ưu hóa sức mạnh của từng loại tùy tùng và nhân vật chính nhé.

Tùy tùng và nhân vật chính trong 360mobi Mộng Hoàng Cung được chia thành 4 loại nghề nghiệp (class) khác nhau là: Học Sĩ, Thị Vệ, Thượng Dược, Thượng Thực.

Dựa vào tính chất của 4 loại nghề nghiệp, Nguyệt Tú sẽ chia thành 2 hướng chính:

 • Hướng chuyên tấn công: Nghề nghiệp là Học Sĩ, Thượng Dược.
 • Hướng chuyên phòng thủ: Nghề nghiệp là Thị Vệ, Thượng Thực.

Khảm đá đối với tùy tùng & nhân vật chính thuộc hướng tấn công:

 • Đối với tùy tùng & nhân vật chính thuộc hướng tấn công, có sức tấn công cao nhưng phòng thủ thì không được tốt, nên Chủ nhân nên khảm những đá như sau để tối ưu hóa sức mạnh:
  • Đá Tấn Công.
  • Đá Bạo Kích.
  • Đá Nhanh Nhẹn.
  • Đá Chính Xác.
 • Tùy vào trường hợp, Chủ nhân có thể kết hợp thêm các loại đá khác như Đá máu, Đá Phòng thủ nếu như không đủ 3 loại đá ở trên hoặc muốn tăng khả năng “chống chịu” của tùy tùng & nhân vật chính.

Khảm đá đối với tùy tùng & nhân vật chính thuộc hướng phòng thủ:

 • Đối với tùy tùng & nhân vật chính thuộc hướng phòng thủ, có sức tấn công yếu nhưng phòng thủ thì cực kì tốt, nên Chủ nhân nên khảm những đá như sau để tối ưu hóa sức mạnh:
  • Đá Phòng Thủ
  • Đá Máu
  • Đá Kháng Bạo
  • Đá Né Tránh
  • Đá Nhanh Nhẹn
 • Ngoài ra, nếu là nhân vật chính thì có thể khảm thêm đá tấn công để tăng sức tấn công cho nhân vật chính, còn nếu là tùy tùng thì không nên khảm thêm đá tấn công vì sẽ không đạt hiệu quả cao.

Đá nhanh nhẹn

 • Đá nhanh nhẹn rất quan trọng & quyết định thắng thua trong trận đấu.
 • Khi chiến đấu, Chủ nhân sẽ không thể tự thao tác trên từng tùy tùng, tất cả diễn biến trận đấu sẽ tự động auto. Nhưng thật ra vẫn có cách để Chủ nhân có thể kiểm soát hoàn toàn trận đấu.
 • Chỉ số nhanh nhẹn của từng tùy tùng & nhân vật chính sẽ quyết định thứ tự ra kỹ năng chính (skill) vì vậy đây là chỉ số CỰC KỲ QUAN TRỌNG.
 • Chỉ số nhanh nhẹn sẽ được tính toán như sau:
  • Đầu tiên là dựa vào yếu tố cơ bản của từng tùy tùng, mỗi tùy tùng sẽ có những chỉ số nhanh nhẹn khác nhau. Tăng level, Đột phá tùy tùng, Thức Tỉnh tùy tùng, mang thêm Trân Bảo cũng sẽ tăng điểm nhanh nhẹn.
  • Ngoài ra để tăng thêm điểm nhanh nhẹn, Chủ nhân cần khảm thêm Đá nhanh nhẹn. Vì vậy Đá Nhanh Nhẹn rất quan trọng.

Cách tìm đá khảm:

  • Mua trong cửa hàng.
  • Thưởng trong hoạt động chiến thắng Quyền Quý Bang Hội.
  • Thưởng trong tính năng Kỳ Ngộ - Công Vụ.
  • Mua bằng điểm cống hiến trong Shop Bang.
  • Thưởng trong nhiệm vụ Trưởng Thành.