1900 561 558
( 2000đ/phút )

HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG CHUYỂN SINH

Chuyển Sinh là tính năng giúp cho Nhân Vật chính, Tùy Tùng và Trang Bị trở nên mạnh hơn.
Nguyệt Tú
 sẽ hướng dẫn chi tiết tính năng Chuyển Sinh cho Chủ Nhân như sau:

Chuyển Sinh Nhân Vật Chính

  • Điều kiện: Chủ Nhân đã đạt cấp 90.
  • Bước 1: Vào giao diện “Tẩm Cung” chọn tính năng “Chuyển Sinh” (Hình bé Mèo)

  • Bước 2: Mở giao diện Chuyển Sinh

  • Bước 3: Nhận & Hoàn thành các nhiệm vụ được giao  Chuyển Sinh

<

  • Sau khi đã Chuyển Sinh có thể nhấn vào Nhân Vật chọn thay đổi 1 trong 3 kỹ năng Chủ Động, từng Nghề Nghiệp sẽ có những kỹ năng khác nhau.

Chuyển Sinh Tùy Tùng

  • Điều kiện: Phải chuyển sinh Nhân Vật Chínhmới  thể chuyển sinh Tùy Tùng & Tùy Tùng đã đạt cấp 90.
  • Vào giao diện “Tùy Tùng” chọn tính năng “Chuyển Sinh” Chuyển Sinh Trang Bị

  • Điều kiện: Phải chuyển sinh Nhân Vật Chínhmới  thể chuyển sinh Trang Bị & Trang Bị đã đạt cấp 90.
  • Nhấp vào “Trang Bị” chọn “Chuyển Sinh”